Bisdom Haarlem-Amsterdam


Fotowedstrijd Actie Kerkbalans verlengd

Ben je tussen de zes en achttien jaar oud? Doe mee en win!

gepubliceerd: vrijdag, 22 december 2017

De moge­lijk­heid om mee te doen aan de eerste Natio­nale Foto­wed­strijd van Actie Kerk­ba­lans is verlengd tot 31 de­cem­ber. Dat maakt de organi­sa­tie van de wedstrijd ‘Jouw Kerk in beeld’ vandaag bekend.

“We doen dit om dat met name jon­ge­ren tot acht­tien jaar en kin­de­ren tussen zes en twaalf nog weinig insturen en we willen na­druk­ke­lijk graag ook hen bij deze wedstrijd betrekken. Daar­naast biedt Kerst­mis uiter­aard volop kansen tot het maken van mooie foto’s in en om de kerk.”

“In de leef­tijdscate­go­rie voor volwassen komen elke dag prach­tige foto’s binnen”, ver­telt de organi­sa­tie van Actie Kerk­ba­lans. “Maar we vin­den het juist zo mooi om ook kin­de­ren en jon­ge­ren kans te bie­den op de prijs. Zij fotograferen sowieso veel met hun mobiel en dit is dé gelegen­heid om in een wedstrijd te laten zien wat ze kunnen.”

‘Ben je tussen de zes en acht­tien jaar oud? Doe mee en win!’

Kin­de­ren en jon­ge­ren wor­den dan ook in het bij­zon­der opge­roe­pen om een mooie foto van hun eigen kerk te maken. Foto’s die als het ware ver­tellen waarom de kerk be­lang­rijk is voor de foto­graaf, maken de meeste kans op een prijs. Ouders en/of groot­ou­ders mogen ook foto’s voor hun kin­de­ren of klein­kin­de­ren insturen.

Er zijn drie cate­go­rieën bij deze foto­wed­strijd: kin­de­ren (6 t/m 12 jaar), jong talent (12 t/m 18 jaar) en vol­was­se­nen (18+). Winnaars van de Natio­nale Foto­wed­strijd 2018 ‘Jouw kerk in beeld’ winnen een geld­be­drag van 250 euro voor hun lokale Actie Kerk­ba­lans én een masterclass foto­­gra­fie van zilverencamera winnend foto­graaf Ramon Mangold.

Inzen­dingen liken op facebook

Inzen­dingen die kans maken om te winnen wor­den elke week op het Facebook­ac­count van Actie Kerk­ba­lans geplaatst. Hier kunnen de foto’s ook wor­den geliket, de foto met de meeste likes wint uit­ein­delijk de vierde cate­go­rie, name­lijk de publieks­prijs. Deze is niet leef­tijdsgebon­den.

Meer in­for­ma­tie


Gerelateerde nieuwsberichten

vrijdag, 19 januari 2024‘Vrijwilligers zijn de olie van de Kerk’
zaterdag, 14 januari 2023Actie Kerkbalans 2023
vrijdag, 21 januari 2022Kerkgangers missen vooral fysiek samenzijn
zaterdag, 15 januari 2022Actie Kerkbalans 2022 van start
dinsdag, 1 juni 2021Extra Actie Kerkbalans
woensdag, 13 januari 2021Actie Kerkbalans
vrijdag, 5 juni 2020Extra campagne Actie Kerkbalans
vrijdag, 31 januari 2020‘Hier liggen kansen, grijp ze aan’
vrijdag, 17 januari 2020Naar elkaar omzien, gastvrij zijn en inspirerende vieringen
donderdag, 9 januari 2020Peiling Actie Kerkbalans
woensdag, 2 oktober 2019Actie Kerkbalans peiling
vrijdag, 18 januari 2019Uitslag fotowedstrijd Actie Kerkbalans
donderdag, 17 januari 2019Vijf tips voor een AVG-proof KerkBalans
maandag, 17 december 2018Inzendtermijn verlengd
donderdag, 15 november 2018Weer fotowedstrijd Actie Kerkbalans
donderdag, 11 oktober 2018Actie KerkBalans houdt peiling
zaterdag, 20 januari 2018Winnaars fotowedstrijd Actie Kerkbalans Video
woensdag, 10 januari 2018Start Actie Kerkbalans
donderdag, 9 november 2017Kerkbalans fotowedstrijd
zaterdag, 8 oktober 2016Ontwerp de beste KerkbalansfolderBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose