Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Kerkbalans fotowedstrijd

Jouw kerk in beeld

gepubliceerd: donderdag, 9 november 2017

Actie Kerk­ba­lans introdu­ceert voor de campagne van 2018 iets nieuws: een natio­nale foto­wed­strijd waar alle kerk­le­den aan mee kunnen doen. Kerk­ba­lans is de ge­za­men­lijke, jaar­lijkse fond­sen­werf­ac­tie van de Rooms-Katho­liek Kerk, de Pro­tes­tantse Kerk in Neder­land en de Oud-Katho­lie­ke Kerk.

Alle kerk­le­den, jong en oud, wordt gevraagd om de waarde van de eigen kerk weer te geven in één foto. Er zijn drie cate­go­rieën: kin­de­ren (6 t/m 12 jaar), jong talent (12 t/m 18 jaar), vol­was­se­nen (18+). De vak­kun­dige jury staat onder lei­ding van Ramon Mangold, die zelf met een serie foto’s van bis­schop De Korte een eerste prijs bij de Zilveren Camera 2016 won.

Kerk­blik-award

Winnaars van de Natio­nale Foto­wed­strijd 2018 ‘Blik op de Kerk’ winnen de ‘Kerk­blik-award’, een geld­be­drag van 250 euro voor hun lokale Actie Kerk­ba­lans én een masterclass foto­­gra­fie van Ramon Mangold. Bo­ven­staande foto is Mangolds eigen favoriet: “Voor mij staat de kerk voor ont­moe­ting. Met God en tussen mensen onderling. In dit beeld komt veel samen: kerk en individu, jong en oud, vreugde en verwelko­ming. In de jury zullen we kijken naar het verhaal dat de foto ver­telt. We willen voelen wat een foto met je doet.”

Accent op waarde van de kerk

Actie Kerk­ba­lans lan­ceert de Natio­nale Foto­wed­strijd om de kerk let­ter­lijk scherper in beeld te krijgen. Een logische stap, zo verklaart Anna Kruse van het campagne­team: “We ver­wach­ten dat dit hele mooie per­soon­lijke foto’s op gaat leveren, die lokale kerken dan moge­lijk ook weer kunnen gebruiken voor hun eigen Kerk­ba­lans­cam­pagne. Foto’s maken is iets wat veel mensen graag doen of dat nu is met hun tele­foon of met een camera. De uit­daging is om dat wat de kerk voor iemand per­soon­lijk be­lang­rijk maakt, in een foto te vangen. We zijn erg benieuwd wat dat aan bij­zon­dere beel­den gaat opleveren.”

40.000 vrij­wil­li­gers in 2000 kerken

Actie Kerk­ba­lans start op zater­dag 20 januari en loopt tot 3 februari 2018. Jaar­lijks halen 40.000 vrij­wil­li­gers in 2000 kerken (Rooms-Katho­liek, Pro­tes­tants en Oud-Katho­liek) in Neder­land geld op voor hun plaat­se­lijke kerk. Actie Kerk­ba­lans is de grootste fondsenwervende campagne van Neder­land. De win­naars van de foto­wed­strijd wor­den bekend gemaakt tij­dens het lan­de­lijk start­mo­ment op zater­dag 20 januari 2018 om 13.00 uur. Op dat moment or­ga­ni­se­ren ook vele lokale kerken door heel het land een eigen start­mo­ment voor Actie Kerk­ba­lans.

Inzen­den

Inzen­den kan tot en met vrij­dag 22 de­cem­ber. Kijk voor meer in­for­ma­tie op de web­si­te:


Gerelateerde nieuwsberichten

vrijdag, 19 januari 2024‘Vrijwilligers zijn de olie van de Kerk’
zaterdag, 14 januari 2023Actie Kerkbalans 2023
vrijdag, 21 januari 2022Kerkgangers missen vooral fysiek samenzijn
zaterdag, 15 januari 2022Actie Kerkbalans 2022 van start
dinsdag, 1 juni 2021Extra Actie Kerkbalans
woensdag, 13 januari 2021Actie Kerkbalans
vrijdag, 5 juni 2020Extra campagne Actie Kerkbalans
vrijdag, 31 januari 2020‘Hier liggen kansen, grijp ze aan’
vrijdag, 17 januari 2020Naar elkaar omzien, gastvrij zijn en inspirerende vieringen
donderdag, 9 januari 2020Peiling Actie Kerkbalans
woensdag, 2 oktober 2019Actie Kerkbalans peiling
vrijdag, 18 januari 2019Uitslag fotowedstrijd Actie Kerkbalans
donderdag, 17 januari 2019Vijf tips voor een AVG-proof KerkBalans
maandag, 17 december 2018Inzendtermijn verlengd
donderdag, 15 november 2018Weer fotowedstrijd Actie Kerkbalans
donderdag, 11 oktober 2018Actie KerkBalans houdt peiling
zaterdag, 20 januari 2018Winnaars fotowedstrijd Actie Kerkbalans Video
woensdag, 10 januari 2018Start Actie Kerkbalans
vrijdag, 22 december 2017Fotowedstrijd Actie Kerkbalans verlengd
zaterdag, 8 oktober 2016Ontwerp de beste KerkbalansfolderBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose