Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Laatste ochtend in Portugal

gepubliceerd: zondag, 17 september 2017

Een rus­tige laatste ochtend van onze bede­vaart naar Fatima en Lissabon. Een voor een ver­schij­nen de pelgrims in de ontbijt­zaal. Koffers wor­den gepakt want het is de laatste dag.

Een van onze West-Friese pelgrims gaat naar het strand, want hij heeft beloofd wat zand mee te nemen voor een ver­za­me­ling van iemand. Hij pakt een hand met zand, doet deze in een zakje en dan gaat zijn mobiele tele­foon. De politie regio Schagen. Een grapje van een medepelgrim, denkt hij nog maar het was echt de politie uit Neder­land. Zijn auto staat nu een paar dagen in Warmen­hui­zen, of dat wel klopte? Bovendien stond de auto in de weg voor de week­markt. Na een toelich­ting was alles in orde. Maar u begrijpt het was een won­der­lijke gewaarwor­ding.

Om tien uur verzamelde de groep zich in een con­fe­ren­tie­zaal voor een korte gebeds­vie­ring van de ze­ge­ning van de devotionalia. Dit stond geboekt voor vrij­dag­avond maar was ver­plaatst naar de zater­dag­mor­gen. De drie aanwe­zige pries­ters, Gerard Wijers, Louis Weel en Eric van Teijlingen zegen­den heel wat Maria­beel­den, rozen­kransen, kaarsen en geschenken die voor het thuisfront gekocht waren. Terug in de koffer en de koffer in de bus.

Tweede pro­gram­maon­der­deel was een bezoek aan Cristo Rei, een groot stand­beeld van Christus Koning. We genoten van het fan­tas­tische uit­zicht over de riviermon­ding en de stad Lissabon. Hier vier­den we de onze laatste eucha­ris­tie. ‘Een pracht vie­ring vol warmte’, aldus een echtpaar. ‘Wat hebben wij genoten deze reis en wat een fijne groep medepelgrims. Er was meteen een klik en dat is gedurende dagen alleen maar meer gewor­den. We kijken uit naar de volgende bede­vaart...’.

Aan het slot deed Dea Broersen een dank­woordje. Daarbij pre­sen­teerde ze voor iedere deel­ne­mer namens de organi­sa­tie nog een klein aan­denken: een beeldje van O.L.V. van Fatima met de drie herderskin­dertjes. Eric en Dea waren in Fatima wezen shoppen en vin­den deze aar­dige attentie, en betaal­baar. Maar de ene winkel had er vijf, de volgende der­tien... maar in één winkeltje zou­den ze het voor ons regelen. Even afdingen en betalen en na twin­tig minuten komt een mevrouw met dozen van een opslag. De verkoopster opent de doos en dan blijkt dat de beeldjes een slag groter en duur­der zijn. Geen probleem, we krijgen ze mee.

Onze chauffeur brengt ons naar ons lunch­a­dres. Daarna was er nog wat vrije tijd, voor een terrasje of om wat te kopen. Om vijf uur brengt onze chauffeur Helder ons naar het vlieg­veld, maar niet eerst nadat Louis Weel hem in het Portugees heel harte­lijk bedankt voor zijn diensten! Een pelgrim bedankt ver­vol­gens namens de groep Dea en Eric voor hun inzet en uits­te­kende be­ge­lei­ding. Na een goede vlucht keren we zater­dag­avond laat terug op Schiphol. En zo ein­digde deze bij­zon­dere dio­ce­sane bede­vaart naar Fatima vol indrukken, ge­sterkt en bemoe­digd in het geloof en met nieuwe vrien­den en vrien­din­nen!

Via de web­si­te van de VNB en via het dossier ‘Fatima­bede­vaart 2017’ op deze web­si­te blijven alle ver­slagen en foto's be­schik­baar.

Dank­baar

We tot slot zeggen “Obridgado/a”, heel bedankt:

 • aan de pelgrims die aan deze bede­vaart­reis hebben deel­ge­no­men
 • aan Mgr. Jos Punt, die enkele de dagen in Fatima de pelgrims­groep begeleidde en die de pelgrims van zijn bisdom trak­teerde op een heer­lijk kopje koffie
 • aan de pries­ters en pastores, die mee waren
 • aan de ruim 300 medepelgrims met wie wij de Neder­landse vie­ring in de Ver­schij­ning­ka­pel in Fatima beleefd hebben
 • aan de mede­wer­kers en vrij­wil­li­gers van de VNB-reis­organi­sa­tie, die zo veel werk verzet hebben
 • aan allen die zich hebben ingezet voor de ver­schil­lende li­tur­gische vie­rin­gen (zowel vóór als achter de schermen)
 • aan de mede­wer­kers van onze hotels, waar wij zeer gastvrij ont­van­gen zijn
 • aan Leobard Hinfe­laar en vele anderen, die foto’s hebben gemaakt
 • aan Wim Koopman, die alle ver­slagen en foto’s binnen 5 minuten op de bisdom­web­site plaatste
 • aan buschauffeur Helder Castro, die ons met een grote glim­lach overal veilig naar toebracht, en aan Christina die de pelgrims door Lissabon gidste en hen de mooiste plekjes liet zien
 • aan Dea Broersen en pastoor Eric van Teijlingen, die de algehele reislei­ding waren

 


Gerelateerde nieuwsberichten

vrijdag, 15 september 2017Vijfde dag Fatimabedevaart Fotoreportage
donderdag, 14 september 2017Vierde dag Fatimabedevaart Fotoreportage
donderdag, 14 september 2017Bedevaartdag drie - 13 september Fotoreportage
woensdag, 13 september 2017Tweede dag Fatimabedevaart met lichtprocessie Fotoreportage
maandag, 11 september 2017Eerste dag in Fatima Fotoreportage
vrijdag, 8 september 2017Fatimabedevaarten vanwege eeuwfeest verschijningen
woensdag, 16 augustus 2017Startbijeenkomst Fatimabedevaart
dinsdag, 25 juli 2017Met Mgr. Punt naar Fatima
zaterdag, 1 april 2017Bisdombedevaart naar jubilerend FatimaBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose