Bisdom Haarlem-Amsterdam


Tweede dag Fatimabedevaart met lichtprocessie

gepubliceerd: woensdag, 13 september 2017

Na een goede maar toch vermoeiende reis­dag en eerste kennis­ma­king met Fatima gis­te­ren, vandaag de eerste pelgrims­dag in Fatima. We logeren in twee prach­tige hotels. De bus haalde ons op en bracht ons naar Aljustrel, het dorpje bij Fatima waar de drie zienertjes woon­den.

Hier troffen drie pelgrims­groepen elkaar: die uit Rotter­dam, de zorgreis en onze groep. We bezochtten de een­vou­dige huisjes van Lucia en later die van Francisco en Jacintha. Achter het huis van Lucia is een olijf­gaard met een water­put. Hier verscheen de Engel van de Vrede aan de kin­de­ren nog voor Maria in 1917 verscheen. Ie­der­een nam plaats op de stenen rand en we hiel­den een stilte, minutenlang, omdat vrede enkel met stilte kan komen. Eric van Teijlingen sprak een paar rake woor­den over vrede in je hart, waarna we elkaar de hand reikten en tot slot elkaar vrede en de vrede van Christus wensten. Een kippenvel-moment van diepe saam­ho­rig­heid.

Na dit bezoek bracht de bus ons terug naar Fatima. De meesten van ons zochten een terrasje op voor een kopje koffie. Daarna was in de ver­schij­nings­ka­pel een Neder­landse Mis, met onze bis­schop als hoofd­cele­brant. Tussen de duizen­den aanwe­zigen de ruim drie­hon­derd Neder­landse pelgrims die met ver­schil­lende bede­vaarten in Fatima zijn, zoals uit Gro­nin­gen, Rotter­dam, Lange­dijk, de zorgreis enz. In zijn preek sprak onze bis­schop over de kracht van het gebed van de mensen en de kracht van het gebed van Maria. Na afloop kwamen pelgrims uit alle windstreken de bis­schop bedanken voor zijn woord.

Om drie uur liepen we de weg van de staties, een mooie wan­de­ling door het land­schap. Bij iedere statie een bijbels woord en een over­we­ging waarin de men­se­lijke erva­ring van veroor­de­ling, bespot­ting, een kruis op je nemen, moe­der­schap, verdriet, troost wer­den ver­taald naar het leven van ons vandaag. Zelden zo’n kruis­weg mee­ge­maakt, aldus enkele pelgrims. Met tranen en omhel­zingen werd de kruis­weg af­ge­slo­ten.

Na het uitstekende avondeten namen we deel aan de zeer in­druk­wek­kende licht­pro­ces­sie op het grote plein. Velen van ons had­den ver­wach­tingen... maar die wer­den ver overtroffen! En zo sloten we onze eerste volle­dige bede­vaarts­dag in Fatima af. Een dag vol geloof, vol hoop maar vooral vol on­der­lin­ge naasten­liefde.


Gerelateerde nieuwsberichten

zondag, 17 september 2017Laatste ochtend in Portugal Fotoreportage
vrijdag, 15 september 2017Vijfde dag Fatimabedevaart Fotoreportage
donderdag, 14 september 2017Vierde dag Fatimabedevaart Fotoreportage
donderdag, 14 september 2017Bedevaartdag drie - 13 september Fotoreportage
maandag, 11 september 2017Eerste dag in Fatima Fotoreportage
vrijdag, 8 september 2017Fatimabedevaarten vanwege eeuwfeest verschijningen
woensdag, 16 augustus 2017Startbijeenkomst Fatimabedevaart
dinsdag, 25 juli 2017Met Mgr. Punt naar Fatima
zaterdag, 1 april 2017Bisdombedevaart naar jubilerend FatimaBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose