Bisdom Haarlem-Amsterdam


Bedevaartdag drie - 13 september

gepubliceerd: donderdag, 14 september 2017

13 sep­tem­ber is een van de dagen dat Onze Lieve Vrouw in 1917 verscheen aan de drie kin­de­ren, Jacinta, Lucia en Francisco. In totaal zes keer. En steeds rond de klok van twaalf uur. Vandaag is de grote dag van onze bede­vaart, de vie­ring van het eeuw­feest.

Duizen­den mensen uit de hele wereld waren in Fatima verzameld en wij sloten ons bij hen aan. Om tien uur be­gon­nen de plech­tig­he­den die door kar­di­naal Mauro Piacenza uit Rome wer­den geleid. Het bekende beeld van O.L.V. van Fatima werd in pro­ces­sie van ruim duizend pries­ters en tien­tal­len bis­schop­pen naar het altaar gedragen. Naast Mgr. Jos Punt waren in totaal zeven pries­ters van ons bisdom aanwe­zig en zo'n negen­tig gelo­vi­gen.

De vie­ring ein­digde om één uur met de terug­keer van het Maria­beeld naar de Ver­schij­nings­ka­pel. Daar wordt een speciaal lied bij gezongen waarbij de mensen het beeld gedag toezwaaien met hun witte zakdoeken. Ontroerend en in­druk­wek­kend. Bis­schop Punt: “Het was een in­druk­wek­kende vie­ring maar het is zo jammer dat je maar weinig kunt volgen van het ge­spro­ken woord, zoveel dat in het Portugees wordt gezegd.” Ook andere pelgrims von­den dit jammer van een overigens fan­tas­tische ochtend.

De mid­dag was vrij. De een ging wat rusten, de ander genoot van een terrasje of deed wat inkopen aan souvenirs en derge­lijke. Na de avondeten stond een Viering van barm­har­tig­heid op het pro­gram­ma, met alle uit ons bisdom aanwe­zige pelgrims. Maar ja... de koster deelde ons mede dat in de Rozen­krans­basi­liek enkel de eucha­ris­tie gevierd mocht wor­den. Wat nu? De bis­schop zei: we gaan naar buiten! En dat deden we.

We namen plaats onder de colonnades, de vie­ring werd wat ingekort en met wat Neder­landse creativi­teit be­gon­nen we... zingen, bid­den en biechten, af­ge­slo­ten met een intense vre­des­wens en vredeskus en de zegen van de bis­schop. Ook dit was weer een moment van saam­ho­rig­heid vol geloof en liefde voor elkaar. Een passend slot van een bij­zon­dere dag in Fatima, hoogte­punt van deze bede­vaart.


Gerelateerde nieuwsberichten

zondag, 17 september 2017Laatste ochtend in Portugal Fotoreportage
vrijdag, 15 september 2017Vijfde dag Fatimabedevaart Fotoreportage
donderdag, 14 september 2017Vierde dag Fatimabedevaart Fotoreportage
woensdag, 13 september 2017Tweede dag Fatimabedevaart met lichtprocessie Fotoreportage
maandag, 11 september 2017Eerste dag in Fatima Fotoreportage
vrijdag, 8 september 2017Fatimabedevaarten vanwege eeuwfeest verschijningen
woensdag, 16 augustus 2017Startbijeenkomst Fatimabedevaart
dinsdag, 25 juli 2017Met Mgr. Punt naar Fatima
zaterdag, 1 april 2017Bisdombedevaart naar jubilerend FatimaBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose