Bisdom Haarlem-Amsterdam


Fatimabedevaarten vanwege eeuwfeest verschijningen

gepubliceerd: vrijdag, 8 september 2017

Maan­dag 11 sep­tem­ber vertrekt de pelgrims­groep van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam met de eerste vliegtuigen van die dag naar Portugal voor hun bede­vaart naar Onze Lieve Vrouw van Fatima en een bezoek aan Lissabon.

Zater­dag 9 sep­tem­ber vertrekt een pelgrims­groep van de pa­ro­chie uit Lange­dijk. Zij bezoeken eerst Santiago Com­pos­tel­la (in Spanje), dan Fatima en Lissabon.

In totaal bestaan de groepen uit ruim 90 personen, waar­on­der bis­schop Mgr. Jos Punt. In Fatima sluiten we met onze pelgrims aan bij ruim 300 Neder­lan­ders, die op 12 sep­tem­ber ge­za­men­lijk de eucha­ris­tie vieren in de Ver­schij­nings­ka­pel. En op woens­dag 13 sep­tem­ber wor­den duizen­den pelgrims uit de hele wereld verwacht. Het is een van de ver­schij­ningsdata in 1917 toen de Maagd Maria ver­sche­nen is aan de drie herderskin­dertjes Jacinta, Lucia en Francisco.

Op 25 au­gus­tus was in Zaan­dam een bij­een­komst voor kennis­ma­king met de medepelgrims van de Groep bisdom Haar­lem-Am­ster­dam, de bekendma­king van bede­vaart­pro­gramma enz. De sfeer was optimaal en ie­der­een keek uit naar deze reis en het pro­gram­ma (m.u.v. het vroege tijdstip van 4.00 uur van verzamelen op Schiphol...).

In de loop van onze week in Fatima en Lissabon zullen we via deze web­si­te de thuis­blij­vers en andere geïn­te­res­seer­den op de hoogte hou­den van onze bede­vaart­reis door Portugal.

Pro­gram­ma

Maan­dag 11 sep­tem­ber 2017

 • Vliegreis naar Lissabon
 • Bezoek aan hei­lig­dom O.L.V. van Fatima
 • Inlei­ding door Mgr. J. Punt over de bete­ke­nis van de Mariale bood­schappen van Fatima

Dins­dag 12 sep­tem­ber 2017 – Neder­landse Dag

 • Bezoek aan de geboor­te­huisjes, de Vredesengel
 • Eucha­ris­tie­vie­ring met alle Neder­landse pelgrims
 • Over­we­ging van de kruis­weg
 • Sacra­ments­pro­ces­sie
 • Rozen­krans­ge­bed en licht­pro­ces­sie

Woens­dag 13 sep­tem­ber 2017

 • Inter­na­tio­nale Hoog­mis
 • Vrije mid­dag
 • Viering van Barm­har­tig­heid (Rozen­krans­basi­liek)

Donder­dag 14 sep­tem­ber 2017

 • Afscheid van Fatima
 • Bezoek aan klooster van Batalha, vissers­dorpje Nazaré,
 • Aankomst in Lissabon

Vrij­dag 15 sep­tem­ber 2017

 • Stads­wan­de­ling door Lissabon
 • Eucha­ris­tie­vie­ring (St. Antonius van Padua)

Zater­dag 16 sep­tem­ber 2017

 • Bezoek aan monu­ment ‘Christo Rei’
 • Slot­vie­ring
 • Vrije mid­dag in Lissabon
 • Vliegreis naar Schiphol

Gerelateerde nieuwsberichten

zondag, 17 september 2017Laatste ochtend in Portugal Fotoreportage
vrijdag, 15 september 2017Vijfde dag Fatimabedevaart Fotoreportage
donderdag, 14 september 2017Vierde dag Fatimabedevaart Fotoreportage
donderdag, 14 september 2017Bedevaartdag drie - 13 september Fotoreportage
woensdag, 13 september 2017Tweede dag Fatimabedevaart met lichtprocessie Fotoreportage
maandag, 11 september 2017Eerste dag in Fatima Fotoreportage
woensdag, 16 augustus 2017Startbijeenkomst Fatimabedevaart
dinsdag, 25 juli 2017Met Mgr. Punt naar Fatima
zaterdag, 1 april 2017Bisdombedevaart naar jubilerend FatimaBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose