Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Koorschool maakt indruk in het Limburgse land

Donderdag 29 mei t/m zondag 1 juni 2014

gepubliceerd: maandag, 2 juni 2014

Vanaf Hemel­vaarts­dag tot zon­dag­mid­dag 1 juni waren de leer­lin­gen van de Koor­school St. Bavo en de senioren jongens en meisjes van het Ka­the­drale Koor op tournee in Limburg. Vier prach­tige dagen, met gewel­dig weer, een uitstekende sfeer en mooie optre­dens.

Hemel­vaart

Koorschool maakt indruk in het Limburgse landOp don­der­dag 29 mei ver­zorgde het koor de Hoog­mis in de Pancratius­kerk te Heerlen, de kerk waar Bis­schop Punt jaren gele­den pastoor en deken is geweest. Na de vie­ring volgde een leuke uitleg en een harte­lijk dank­woord door de hui­dige deken Th. van Gaalen.

Verblijf

Het koor verbleef in een gewel­dige accommodatie in Epen, waar naast veel ruimte in het huis, de kin­de­ren ook gewel­dig kon­den spelen op de zeer ruime grasvel­den.

Concerten

Er weden op vrij­dag en zater­dag een tweetal concerten ver­zorgd, bei­den in zorgin­stel­lingen van organi­sa­tie Sevragram. Het was voor de kin­de­ren een bij­zon­dere erva­ring om mensen in een omge­ving te treffen waar zij bij­zon­der af­han­ke­lijk zijn van hulp. Op hun beurt ervaar­den de bewoners het optre­den van het koor als een kado; ze waren allemaal zicht­baar ontroerd.

St. Servaas

Een hoogte­punt was de Hoog­mis in de St. Servaas in Maas­tricht op zon­dag 1 juni. Ondanks de vermoeid­heid zongen de koorle­den er de sterren van de hemel. Een ongewoon en langdurig applaus onder­streepte dit, na warme dank­woor­den van deken Mgr. Hanneman. De dag ervoor had­den de koorle­den al genoten van een mid­dagje winkelen in Maas­tricht en een uit­ge­breide rond­lei­ding door de St. Servaas en de schat­ka­mers. De Hoog­mis met werken o.a. werken van Britten en Purcell besloot het ker­ke­lijk gedeelte van de reis. In de meer profane sfeer werd deze af­ge­slo­ten op de zonovergoten rodel­baan in Valken­burg!Gerelateerde nieuwsberichten

donderdag, 7 juli 2022Feestelijke Evensong
dinsdag, 18 januari 2022Zondag van het Woord van God
donderdag, 28 januari 2021Muziektraditie voortgezet in Nicolaasbasiliek
maandag, 18 januari 2021Zondag van het Woord van God
vrijdag, 15 januari 2021Aswoensdag tijdens de corona-pandemie
vrijdag, 3 april 2020Digitale ondersteuning Katholieke Bijbelstichting
zondag, 24 november 2019Kerstconcert kathedraal koor Bavokathedraal
vrijdag, 21 oktober 2016Bavocantorij verovert Portugal
woensdag, 5 oktober 2016Zingen bij de bron
maandag, 28 maart 2016Open Dag Koorschool St. Bavo
woensdag, 9 maart 2016Passieconcert Bavokathedraal
woensdag, 20 januari 2016Bijzonder concert Bavocantorij in Amsterdam
woensdag, 3 juni 2015Bundel gepresenteerd - Kom en zing! Video
donderdag, 16 april 2015Benefietconcert voor de reis naar Rome
woensdag, 29 oktober 2014Allerheiligen en Allerzielen in de Kathedraal van Haarlem
maandag, 20 oktober 2014Oud Titularis Bernard Bartelink overleden
woensdag, 3 september 2014Nieuwe diocesane organisatie voor kerkmuziek
woensdag, 25 juni 2014Afscheid en installatie bij het Kathedrale Koor in Haarlem
woensdag, 18 juni 2014Nieuwsbrief juni Doorgeven
woensdag, 12 februari 2014Senioren Solisten Opleiding zingen bijzondere hoogmisBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose