Bisdom Haarlem-AmsterdamDelen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Kerstmuziek in de kathedraal

Twee indrukwekkende kerstconcerten

gepubliceerd: dinsdag, 5 december 2023

Vlak voor Kerst­mis zijn er twee prach­tige kerst­con­certen in de Sint-Bavo­kathe­draal. Op zater­dag 16 de­cem­ber is om 19.30 uur het jaar­lijkse kerst­con­cert van het ka­the­drale koor. Op don­der­dag 21 de­cem­ber om 20.00 uur zingt het beroemde Choir of St. John’s College Cambridge, samen met de Bavo Cantorij, een scala aan kerst­lie­de­ren.

Zater­dag 16 de­cem­ber

Het ka­the­drale koor van de Ka­the­drale Basiliek van St. Bavo onder lei­ding van Sanne Nieuwen­huij­sen zal deze Advents­pe­rio­de weer een Kerst­con­cert ten beste geven. Zater­dag 16 de­cem­ber 2023 staan stukken van Monteverdi, Cavalli, Buxtehude, Praetorius, Sandstrom, Pearsall, Busto en - uiter­aard - samenzang op het pro­gram­ma. Het concert begint om 19.30 uur.

Donder­dag­avond 21 de­cem­ber

Op don­der­dag 21 de­cem­ber vanaf 20.00 uur zal het Choir of St. John’s College Cambridge samen met de Bavo Cantorij een in­druk­wek­kend kerst­con­cert ver­zorgen in de Ka­the­drale Basiliek van Sint Bavo te Haar­lem.

Choir of St. John’s College Cambridge

Het Choir of St John’s College, Cambridge werd opgericht in de jaren 1670 en staat bekend om zijn rijke, warme en on­der­schei­dende klank, zijn expressieve in­ter­pre­ta­ties en zijn vermogen om in ver­schil­lende stijlen te zingen. Het koor wordt momen­teel geleid door Christopher Gray, in navol­ging van een lange reeks vooraanstaande muziek­di­rec­teuren, recente­lijk dr. George Guest, dr. Christopher Robinson, dr. David Hill en Andrew Neth­singha. Het koor bestaat uit ongeveer twin­tig koorzan­gers van de St John's College-school, en ongeveer vijf­tien koorle­den van St John's College. Dit jongens- en mannen­koor is bij traditie het koor dat de ‘Christmas Carols and Lessons’ zingt, dat op kerst­avond op de BBC-tele­vi­sie wordt uitgezon­den.

Bavo Cantorij

De Bavo Cantorij is een uit ruim 35 leden bestaand koor dat is geselec­teerd uit de senioren meisjes en mannen van het Ka­the­drale Koor. Zij zingen regel­ma­tig binnen en buiten de Ka­the­draal. Zo be­ge­lei­den zij de bis­schop bij vie­rin­gen in het land (Natio­naal Militair Requiem) of ver­zorgen op uit­no­di­ging concerten en evensongs.
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose