Bisdom Haarlem-Amsterdam












Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Bavocantorij verovert Portugal

gepubliceerd: vrijdag, 21 oktober 2016

Het selectie­koor van de Haar­lemse Ka­the­draal, beter bekend als de ‘Bavo­can­to­rij’, heeft een succes­volle tournee naar Portugal af­ge­slo­ten. De leden, die allemaal lid zijn van het grote ka­the­drale koor, hebben in vijf dagen vier mooie concerten ver­zorgd. Zij startten op zon­dag 16 ok­to­ber met de hoog­mis in de O.L. Vrouwe Ka­the­draal van Braga.

De Bavo­can­to­rij heeft ver­der gezongen in Povoa de Varzim, Porto, Viana do Castelo en in de kerk van de bekende bede­vaarts­plaats Bom Jesus do Monte in Braga. Het koor werd ont­van­gen door de burge­mees­ter van Braga, en het slot­con­cert werd bijgewoond door de am­bas­sa­deur van Neder­land in Portugal, de heer Govert Jan Bijl de Vroe, die het koor spon­taan uitno­digde een volgende keer naar Lissabon te komen.

De tournee naar Portugal is mede moge­lijk gemaakt door de Stich­ting Vrien­den van de Bavokoren, die ook een heuse paralelreis had­den geor­ga­ni­seerd voor 60 personen die het koor hebben gevolgd bij al hun optre­dens. Een waar Neder­lands visite­kaar­tje werd afge­ge­ven door koor­werken van enkele Haar­lem gerela­teerde com­po­nisten, zoals Valkes­tijn, Andriessen en De Klerk. Hoogte­punt van de concerten was de uit­voe­ring van het koor met eigen solisten van de cantate ‘Jesu meine Freude’ van J.S. Bach.

Weer terug in Neder­land starten de koren nu de voor­be­rei­ding van de ko­men­de kerst­pe­rio­de, dit naast hun normale inzet tij­dens de weke­lijkse zon­dags­vie­ring in de ka­the­draal.

Hier­on­der enkele sfeer­foto’s uit Portugal.



Gerelateerde nieuwsberichten

donderdag, 7 juli 2022Feestelijke Evensong
dinsdag, 18 januari 2022Zondag van het Woord van God
donderdag, 28 januari 2021Muziektraditie voortgezet in Nicolaasbasiliek
maandag, 18 januari 2021Zondag van het Woord van God
vrijdag, 15 januari 2021Aswoensdag tijdens de corona-pandemie
vrijdag, 3 april 2020Digitale ondersteuning Katholieke Bijbelstichting
zondag, 24 november 2019Kerstconcert kathedraal koor Bavokathedraal
woensdag, 5 oktober 2016Zingen bij de bron
maandag, 28 maart 2016Open Dag Koorschool St. Bavo
woensdag, 9 maart 2016Passieconcert Bavokathedraal
woensdag, 20 januari 2016Bijzonder concert Bavocantorij in Amsterdam
woensdag, 3 juni 2015Bundel gepresenteerd - Kom en zing! Video
donderdag, 16 april 2015Benefietconcert voor de reis naar Rome
woensdag, 29 oktober 2014Allerheiligen en Allerzielen in de Kathedraal van Haarlem
maandag, 20 oktober 2014Oud Titularis Bernard Bartelink overleden
woensdag, 3 september 2014Nieuwe diocesane organisatie voor kerkmuziek
woensdag, 25 juni 2014Afscheid en installatie bij het Kathedrale Koor in Haarlem
woensdag, 18 juni 2014Nieuwsbrief juni Doorgeven
maandag, 2 juni 2014Koorschool maakt indruk in het Limburgse land
woensdag, 12 februari 2014Senioren Solisten Opleiding zingen bijzondere hoogmis



Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose