Bisdom Haarlem-Amsterdam

Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

Bavocantorij verovert Portugal

gepubliceerd: vrijdag, 21 oktober 2016

Het selectie­koor van de Haar­lemse Ka­the­draal, beter bekend als de ‘Bavocantorij’, heeft een succes­volle tournee naar Portugal af­ge­slo­ten. De leden, die allemaal lid zijn van het grote ka­the­drale koor, hebben in vijf dagen vier mooie concerten ver­zorgd. Zij startten op zon­dag 16 ok­to­ber met de hoogmis in de O.L. Vrouwe Ka­the­draal van Braga.

De Bavocantorij heeft verder gezongen in Povoa de Varzim, Porto, Viana do Castelo en in de kerk van de bekende bede­vaarts­plaats Bom Jesus do Monte in Braga. Het koor werd ontvangen door de burge­mees­ter van Braga, en het slot­con­cert werd bijgewoond door de am­bas­sa­deur van Neder­land in Portugal, de heer Govert Jan Bijl de Vroe, die het koor spon­taan uitnodigde een volgende keer naar Lissabon te komen.

De tournee naar Portugal is mede moge­lijk gemaakt door de Stich­ting Vrien­den van de Bavokoren, die ook een heuse paralelreis had­den geor­ga­ni­seerd voor 60 personen die het koor hebben gevolgd bij al hun optre­dens. Een waar Neder­lands visite­kaar­tje werd afge­ge­ven door koor­werken van enkele Haar­lem gerela­teerde componisten, zoals Valkestijn, Andriessen en De Klerk. Hoogte­punt van de concerten was de uit­voe­ring van het koor met eigen solisten van de cantate ‘Jesu meine Freude’ van J.S. Bach.

Weer terug in Neder­land starten de koren nu de voor­be­rei­ding van de komende kerst­pe­rio­de, dit naast hun normale inzet tij­dens de weke­lijkse zon­dags­vie­ring in de ka­the­draal.

Hieronder enkele sfeerfoto’s uit Portugal.
Gerelateerde nieuwsberichten

zondag, 24 november 2019Kerstconcert kathedraal koor Bavokathedraal
woensdag, 7 december 2016Liturgisch jaar 2016-2017
woensdag, 5 oktober 2016Zingen bij de bron
maandag, 28 maart 2016Open Dag Koorschool St. Bavo
woensdag, 9 maart 2016Passieconcert Bavokathedraal
woensdag, 20 januari 2016Bijzonder concert Bavocantorij in Amsterdam
woensdag, 3 juni 2015Bundel gepresenteerd - Kom en zing! Video
donderdag, 16 april 2015Benefietconcert voor de reis naar Rome
woensdag, 29 oktober 2014Allerheiligen en Allerzielen in de Kathedraal van Haarlem
maandag, 20 oktober 2014Oud Titularis Bernard Bartelink overleden
woensdag, 3 september 2014Nieuwe diocesane organisatie voor kerkmuziek
woensdag, 25 juni 2014Afscheid en installatie bij het Kathedrale Koor in Haarlem
woensdag, 18 juni 2014Nieuwsbrief juni Doorgeven
maandag, 2 juni 2014Koorschool maakt indruk in het Limburgse land
woensdag, 12 februari 2014Senioren Solisten Opleiding zingen bijzondere hoogmis
maandag, 16 december 2013Doorgeven Nieuwsbrief 6
zondag, 29 september 2013Fons Ziekman benoemd tot Ridder in de Orde van Sint Sylvester
woensdag, 25 september 2013Bisschop benoemt vrouw op bijzondere positie
vrijdag, 28 juni 2013Koorseizoen ten einde
maandag, 11 maart 2013Choral Evensong op weg naar PasenBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose