Bisdom Haarlem-Amsterdam


Bundel gepresenteerd - Kom en zing!

Nieuwe bundel met geloofsliederen voor kinderen

gepubliceerd: woensdag, 3 juni 2015

Kinderzangbundel - Kom en Zing!‘Kom en zing!’ - Aan deze uit­no­di­ging gaven veer­tig kin­de­ren en nog enkele tien­tal­len vol­was­se­nen gehoor toen zij zater­dag 30 mei 2015 in Nieuw-Vennep de nieuwe zangbundel Kom en zing! fees­te­lijk ver­wel­kom­den. Het werd een fees­te­lij­ke mid­dag, waarbij uiter­aard volop gezongen werd.

Ker­ke­lijke Stich­ting St. Gregorius

De bundel is een ini­tia­tief van de Ker­ke­lijke Stich­ting St. Gregorius (KSSG) in het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam. In het ‘Ten geleide’ staat aange­ge­ven waarom de bundel gemaakt is: om kin­de­ren lie­de­ren te geven waar­mee ze het geloof kunnen in- en uit­zingen, niet alleen in de li­tur­gie, maar ook in de catechese­bij­een­komsten, op school en thuis.

Inhoud

De uitgave – met een imprimatur van mgr. Punt – bevat 179 lie­de­ren, acclamaties, canons, e.d., geor­dend in zes rubrieken:

  • Van dag tot dag (ochtend- en avond­lie­de­ren en lie­de­ren bij de maal­tijd)
  • Het jaar rond (lie­de­ren voor de be­lang­rijke periodes en feesten in het ker­ke­lijk jaar)
  • De heiligen (waar­on­der enkele Maria­lie­de­ren)
  • Zingen met de psalmen
  • Andere geloofs­lie­de­ren
  • Samen vieren (de ‘vaste gezangen’ van de li­tur­gie)

Overhan­diging eerste exemplaren

Overhandiging eerste exemplarenMgr. J. van Burg­ste­den, emeritus-hulp­bis­schop van Haar­lem-Am­ster­dam, mocht zater­dag het eerste exemplaar van de bundel in ont­vangst nemen uit han­den van Marjet de Jong (uit­ge­ve­rij Adveniat) en Tom van Brederode (KSSG Haar­lem-Am­ster­dam). Hij liet weten zeer verheugd te zijn over het uit­ko­men van deze bundel, die volgens hem een gewel­dige onder­steu­ning kan zijn bij de geloofs­over­dracht. De lie­de­ren die je als kind leert, van je ouders, op school, op het koor en in de kerk, kunnen een leven lang met je mee­gaan.

Na de bis­schop ont­vingen ook één van de kin­der­koorle­den, een dirigent, een pries­ter en een school­di­rec­teur een exemplaar met de wens dat zij veel uit de bundel zullen (laten) zingen!
Ver­vol­gens was de mgr. Van Burg­ste­den hoofd­cele­brant in de eucha­ris­tie­vie­ring waarin van­zelf­spre­kend volop gezongen werd: kin­der­lie­de­ren, maar ook andere li­tur­gische gezangen, zoals een oeroud gre­go­ri­aans Agnus Dei!

Meer in­for­ma­tie

Meer in­for­ma­tie over de zangbundel is te vin­den op de speciale web­si­te. Daar ook meer foto’s van de pre­sen­ta­tie. Op YouTube is tevens een kort filmpje geplaatst waarin kin­de­ren de ‘titelsong’ van de bundel zingen en waarin ook de uit­rei­king van de eerste exemplaren is te zien.

Kom en zing! is verkrijg­baar in twee edities: een boek met muziekno­ta­tie (hardcover, prijs € 19,50) en een tekstuitgave (paperback, prijs € 12,50). Bij grotere aantallen wordt kor­ting gegeven.

 Gerelateerde nieuwsberichten

donderdag, 7 juli 2022Feestelijke Evensong
dinsdag, 18 januari 2022Zondag van het Woord van God
donderdag, 28 januari 2021Muziektraditie voortgezet in Nicolaasbasiliek
maandag, 18 januari 2021Zondag van het Woord van God
vrijdag, 15 januari 2021Aswoensdag tijdens de corona-pandemie
vrijdag, 3 april 2020Digitale ondersteuning Katholieke Bijbelstichting
zondag, 24 november 2019Kerstconcert kathedraal koor Bavokathedraal
vrijdag, 21 oktober 2016Bavocantorij verovert Portugal
woensdag, 5 oktober 2016Zingen bij de bron
maandag, 28 maart 2016Open Dag Koorschool St. Bavo
woensdag, 9 maart 2016Passieconcert Bavokathedraal
woensdag, 20 januari 2016Bijzonder concert Bavocantorij in Amsterdam
donderdag, 16 april 2015Benefietconcert voor de reis naar Rome
woensdag, 29 oktober 2014Allerheiligen en Allerzielen in de Kathedraal van Haarlem
maandag, 20 oktober 2014Oud Titularis Bernard Bartelink overleden
woensdag, 3 september 2014Nieuwe diocesane organisatie voor kerkmuziek
woensdag, 25 juni 2014Afscheid en installatie bij het Kathedrale Koor in Haarlem
woensdag, 18 juni 2014Nieuwsbrief juni Doorgeven
maandag, 2 juni 2014Koorschool maakt indruk in het Limburgse land
woensdag, 12 februari 2014Senioren Solisten Opleiding zingen bijzondere hoogmisBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose