Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Een volle tweede dag

gepubliceerd: dinsdag, 3 december 2013

De bis­schop­pen had­den op dag twee van hun ad limina bezoek een vol pro­gram­ma met veel ont­moe­tingen. Een in­druk­wek­kende vie­ring in de St. Jan van Lateranen was al vroeg het begin van de dag, waarbij de bis­schop­pen onder het zingen van de Litanie van Alle Heiligen de Ka­the­draal van het bisdom Rome betra­den.

Vol programma tijdens de tweede dag van het Ad Limina bezoekIn de ochtend wer­den de Con­gre­ga­ties van de Educatie en de Ge­loofs­leer bezocht, alsmede de Raad Cor Unum (Missie en Caritas) Naast de nodige uit­wis­se­ling op het gebied van relaties tot uni­ver­si­teiten, facul­teiten en scholen bij de Educatie, was er bij de Ge­loofs­leer veel ruimte voor gesprekken over moraal en leer en hoe dit op pas­to­rale wijze toe te passen in de gese­cu­la­ri­seerde situatie in Neder­land.

Ook over de omgang met seksueel mis­bruik is uit­voerig ge­spro­ken en vanuit de Con­gre­ga­tie werd aange­ge­ven dat de bis­schop­pen op de goede weg zijn om slacht­of­fers te helpen en veel hebben gedaan op het gebied van het nemen van maat­regelen en het onder­hou­den van contacten met slacht­of­fer groepen.

Tijdens de bespre­king bij Cor Unum werd stil gestaan bij de caritas, en vooral de nadruk die Paus Fran­cis­cus daar op legt.

De mid­dag werd besteed aan gesprekken met de Raad van het Gezin en Justitia et Pax.
Vooral de we­reld­wijde consul­ta­tie met betrek­king tot de bij­zon­dere synode in ok­to­ber 2014 kwam bij de Raad van het Gezin ter sprake.

Bij alle ont­moe­tingen tot nu toe is de sterke invloed van Paus Fran­cis­cus merk­baar. Voort­du­rend wordt de Bischoppen gevraagd het Evan­ge­lie te ver­kon­di­gen, maar ook de leer en de traditie van de Kerk. Het een kan niet zon­der het ander. De toon moet echter altijd pas­to­raal en barm­har­tig zijn. Dat velen in het gese­cu­la­ri­seerde Westen het zicht op God verloren hebben, betekent nog niet dat zijn geen mensen van goede wil kunnen zijn. Dit laatste is uitgangs­punt om mensen opnieuw op de unieke bood­schap van het Evan­ge­lie te wijzen en hen er in mee te nemen.

De dag ein­digende met een ontspannen pers­mo­ment, waarin ver­schil­lende bis­schop­pen hun erva­ringen van deze dag deel­den met de aanwe­zigen.Gerelateerde nieuwsberichten

maandag, 14 november 2022Mooiste momenten Ad Liminabezoek Video
zaterdag, 12 november 2022Fotoserie vijfde dag Ad Limina
donderdag, 10 november 2022Fotoserie vierde dag Ad Limina
donderdag, 10 november 2022Een terugblik en vooruitblik Video
woensdag, 9 november 2022Fotoserie derde dag Ad Limina
dinsdag, 8 november 2022Fotoserie tweede dag Ad Limina
maandag, 7 november 2022Bij het graf van Petrus Video
maandag, 7 november 2022Ad Liminabezoek op Katholiekleven.nl Video
vrijdag, 28 oktober 2022Ad Liminarapport 2022 Video
donderdag, 17 maart 2022Ad Limina bezoek in november
woensdag, 5 januari 2022Uitstel Ad limina
vrijdag, 4 juni 2021Nieuwe datum Ad Limina
woensdag, 11 maart 2020Ad Liminabezoek maart 2021
vrijdag, 13 december 2013Bisschop informeert gelovigen over Ad Liminabezoek
zaterdag, 7 december 2013Laatste fotoserie Ad Liminabezoek Fotoreportage
vrijdag, 6 december 2013Kerstliederen en toewijding in de Santa Maria Maggiore Fotoreportage
vrijdag, 6 december 2013Ad Limina - HomilieŽn en toespraken
vrijdag, 6 december 2013Congregatie voor de bisschoppen en Lateraanse universiteit
vrijdag, 6 december 2013Verrassende zalig- en heiligverklaringsprocessen Fotoreportage
donderdag, 5 december 2013Fotoserie Ad Liminabezoek FotoreportageBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose