Bisdom Haarlem-Amsterdam

Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

Materiaal Kerkbalans 2013

Zondag 13 tot en met zondag 27 januari 2013

gepubliceerd: woensdag, 2 januari 2013

De be­stel­ling van ma­te­ri­aal voor de actie Kerk­ba­lans 2013 moet men opgeven bij de verant­woor­de­lijke voor de verzen­ding, de Vereni­ging van Kerkrent­mees­ter­lijk Beheer. Voor nadere in­for­ma­tie kan men zich wen­den tot info@kerkrent­mees­ter.nl of 078-6393666.

Actie Kerk­ba­lans

Actie Kerkbalans 2013Kerk­ba­lans is de ge­za­men­lijke actie van vijf Neder­landse kerken voor de geld­wer­ving ten behoeve van de plaat­se­lijke pa­ro­chies, gemeenten en kerken. In Kerk­ba­lans werken samen: de Rooms-Katho­lie­ke Kerk in Neder­land, de Pro­tes­tantse Kerk in Neder­land, de Oud-Katho­lie­ke Kerk van Neder­land, de Algemene Doopsgezinde Sociëteit en de Remonstrantse Broeder­schap.

De Actie Kerk­ba­lans wordt sinds 1973 aan het begin van elk jaar, in de tweede helft van janu­ari, gehou­den. De deel­ne­mende kerken doen in die periode een beroep op hun leden voor een fi­nan­ciële bijdrage. Elk jaar gaan meer dan een half miljoen vrij­wil­li­gers op pad om bij hun mede-kerk­le­den een verzoek om een fi­nan­ciële bijdrage voor de kerk te bezorgen en om die later in de vorm van een toezeg­ging weer op te halen.

Grootste fi­nan­ciële inzamelingsactie van Neder­land

Op deze manier wor­den elk jaar enkele honder­den miljoenen euro’s voor de kerken bijeen gebracht. Kerk­ba­lans is daar­mee de grootste fi­nan­ciële inzamelingsactie van Neder­land. Deze vorm van geld­wer­ving is voor de deel­ne­mende kerken verreweg de grootste bron van in­kom­sten. Door de intensieve voor­be­rei­ding en nazorg heeft Kerk­ba­lans in de praktijk het karakter van een per­ma­nente campagne. Sinds 2005 hebben de kerken een vernieu­wing van hun geld­wer­ving ge­rea­li­seerd. Kerk­ba­lans Nieuwe Stijl doet met succes een beroep op bestaande en nieuwe doel­groepen.

Actie Kerk­ba­lans 2013

De Actie Kerk­ba­lans wordt in 2013 gehou­den van zon­dag 13 tot en met zon­dag 27 janu­ari onder het motto: “Wat is de kerk u (jou/mij) waard?”.
Gerelateerde nieuwsberichten

vrijdag, 31 januari 2020ĎHier liggen kansen, grijp ze aaní
vrijdag, 17 januari 2020Naar elkaar omzien, gastvrij zijn en inspirerende vieringen
donderdag, 9 januari 2020Peiling Actie Kerkbalans
woensdag, 2 oktober 2019Actie Kerkbalans peiling
vrijdag, 18 januari 2019Uitslag fotowedstrijd Actie Kerkbalans
donderdag, 17 januari 2019Vijf tips voor een AVG-proof KerkBalans
maandag, 17 december 2018Inzendtermijn verlengd
donderdag, 15 november 2018Weer fotowedstrijd Actie Kerkbalans
donderdag, 11 oktober 2018Actie KerkBalans houdt peiling
zaterdag, 20 januari 2018Winnaars fotowedstrijd Actie Kerkbalans Video
woensdag, 10 januari 2018Start Actie Kerkbalans
vrijdag, 22 december 2017Fotowedstrijd Actie Kerkbalans verlengd
donderdag, 9 november 2017Kerkbalans fotowedstrijd
zaterdag, 8 oktober 2016Ontwerp de beste Kerkbalansfolder
woensdag, 29 juni 2016Inkomsten R.-K. parochies blijven in 2014 stabiel
dinsdag, 19 januari 2016Kerkbalans feestelijk ingeluid
woensdag, 13 januari 2016Inluiden actie Kerkbalans
vrijdag, 13 november 2015Kerkbalans 2016 inluiden
vrijdag, 10 juli 2015Wedstrijd voor beste ontwerp Kerkbalans folder
woensdag, 14 januari 2015Actie Kerkbalans van start VideoBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose