Bisdom Haarlem-Amsterdam


Dossier Fatimabedevaart 2017

Van maan­dag 11 t/m zater­dag 16 sep­tem­ber 2017 gaat het bisdom op bede­vaart naar Fatima, Portugal. Alle in­for­ma­tie, nieuws­be­richten en uit­ein­delijk ver­slagen en foto’s m.b.t. deze bede­vaart zullen in dit dossier wor­den verzameld.
Laatste ochtend in Portugal Fotoreportage
nieuws - zondag, 17 september 2017
Een rus­tige laatste ochtend van onze bede­vaart naar Fatima en Lissabon. Een voor een ver­schij­nen de pelgrims in de ontbijt­zaal. Koffers wor­den gepakt want het is de laatste dag.
Vijfde dag Fatimabedevaart Fotoreportage
Een dagje Lissabon
nieuws - vrijdag, 15 september 2017
Het is heer­lijk ont­waken deze mor­gen, want waar thuis in Noord-Hol­land kijk je naar de bran­ding van de zee als je de gordijnen openschuift. Aan het ontbijt­buf­fet liet ie­der­een des­ge­vraagd weten uitstekend ge­slapen te hebben. Om negen uur ver­trok­ken we naar Lissabon voor een wat later bleek een heer­lijke dag.
Vierde dag Fatimabedevaart Fotoreportage
nieuws - donderdag, 14 september 2017
Het is ‘the day after...’. Na het ontbijt gaan de koffers in de bus. In de kapel van het hotel viert de bis­schop met ons de eucha­ris­tie. Direct aan­slui­tend vertrekt hij naar Neder­land. Als geste van afscheid voor fijne dagen in Fatima bood hij de pelgrims een kopje koffie aan. Hier­van werd dank­baar genoten.
Bedevaartdag drie - 13 september Fotoreportage
nieuws - donderdag, 14 september 2017
13 sep­tem­ber is een van de dagen dat Onze Lieve Vrouw in 1917 verscheen aan de drie kin­de­ren, Jacinta, Lucia en Francisco. In totaal zes keer. En steeds rond de klok van twaalf uur. Vandaag is de grote dag van onze bede­vaart, de vie­ring van het eeuw­feest.
Tweede dag Fatimabedevaart met lichtprocessie Fotoreportage
nieuws - woensdag, 13 september 2017
Na een goede maar toch vermoeiende reis­dag en eerste kennis­ma­king met Fatima gis­te­ren, vandaag de eerste pelgrims­dag in Fatima. We logeren in twee prach­tige hotels. De bus haalde ons op en bracht ons naar Aljustrel, het dorpje bij Fatima waar de drie zienertjes woon­den.
Eerste dag in Fatima Fotoreportage
nieuws - maandag, 11 september 2017
De pelgrims van de groep Bisdom Haar­lem-Am­ster­dam waren van­nacht al vroeg uit de veren. Om vier uur verzamelde de groep zich op Schiphol. Helaas duurde het inchecken door personeels­ge­brek erg lang, bijna twee uur, maar daarna was ie­der­een in zo’n twin­tig minuten van het inchecken door de douane in het vliegtuig. Met wat vertra­ging ver­trok­ken we naar een zonnig Portugal.
Fatimabedevaarten vanwege eeuwfeest verschijningen
nieuws - vrijdag, 8 september 2017
Maan­dag 11 sep­tem­ber vertrekt de pelgrims­groep van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam met de eerste vliegtuigen van die dag naar Portugal voor hun bede­vaart naar Onze Lieve Vrouw van Fatima en een bezoek aan Lissabon.
Startbijeenkomst Fatimabedevaart
Vrijdag 25 augustus 15.00 uur Zaandam
nieuws - woensdag, 16 augustus 2017
Op vrij­dag 25 au­gus­tus is de start­bij­een­komst voor de bede­vaart naar het jubilerende Fatima. Deze bijeen­komst is om 15.00 uur in de (boven-) pa­ro­chie­zaal van de pa­ro­chie H. Jozef, Veld­bloemenweg 2 in Zaan­dam.
Met Mgr. Punt naar Fatima
Nog enkele pelgrimsplaatsen vrij - Gaat u mee?
nieuws - dinsdag, 25 juli 2017
Van maan­dag 11 t/m zater­dag 16 sep­tem­ber 2017 gaat het bisdom naar het jubilerende Fatima. Dit jaar is het 100 jaar gele­den dat de H. Maagd Maria aan drie her­ders­kin­dertjes verscheen.
Bisdombedevaart naar jubilerend Fatima
Maandag 11 t/m zaterdag 16 september
nieuws - zaterdag, 1 april 2017
In 2017 is het 100 jaar gele­den dat de H. Maagd Maria tussen 13 mei en 13 ok­to­ber een zestal keer is ver­schenen aan drie herderskin­dertjes. Maria had be­lang­rijke bood­schappen voor hen over het gees­te­lijk leven van de mensen en de vrede in de wereld. In de loop van de tijd is Fatima uitgegroeid tot een van de be­lang­rijk­ste Maria­hei­lig­dommen in de wereld.Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose