Bisdom Haarlem-Amsterdam


Hoe wordt het jubeljaar geopend?

gepubliceerd: dinsdag, 11 juni 2024
foto: Ramon Mangold
Hoe wordt het jubeljaar geopend?

Op 9 mei (Hemel­vaart) verscheen de bul van paus Fran­cis­cus voor het Jubel­jaar 2025. In de tekst geeft paus Fran­cis­cus aan hoe het Jubel­jaar geopend zal wor­den in kerken in Rome en we­reld­wijd.

Heilige Deur Sint-Pieter

Een Jubel­jaar begint met het openen van de Heilige Deur in de Sint-Pieters­basi­liek in Rome. De Heilige Deur van de Sint-Pieters­basi­liek in het Vati­caan wordt op dins­dag 24 de­cem­ber 2024 geopend. Dat is de offi­cië­le ope­ning van het Jubel­jaar.

Andere Heilige Deuren

De zon­dag daarna, 29 de­cem­ber 2024, zal de paus de Heilige Deur openen van de basiliek Sint-Jan van Lateranen. Dit is de ka­the­draal van Rome, waar de zetel van de paus als bis­schop van Rome staat. Daarna zal de paus op woens­dag 1 januari 2025 de Heilige Deur van de basiliek van Santa Maria Maggiore openen. En tot slot op zon­dag 5 januari 2025 de Heilige Deur van de basiliek Sint-Paulus buiten de Muren.

Dio­ce­saan

De paus vraagt dat in bis­dom­men we­reld­wijd het Jubel­jaar wordt geopend op zon­dag 29 de­cem­ber 2024. De dio­ce­sane bis­schop­pen wor­den gevraagd de Eucha­ris­tie te vieren in hun ka­the­draal als plech­tige ope­ning van het Jubel­jaar. Ook in Bisdom Haar­lem-Am­ster­dam zal op zon­dag­mid­dag 29 de­cem­ber de ope­ning van het Jubel­jaar plaats­vin­den in de Ka­the­drale Basiliek van Sint Bavo te Haar­lem. Tijd en pro­gram­ma zullen de ko­men­de tijd wor­den ingevuld.

Afslui­ting

Het Jubel­jaar zal in de bis­dom­men wor­den af­ge­slo­ten op zon­dag 28 de­cem­ber 2025. Op die dag sluiten ook de Heilige Deuren in de Sint-Jan van Lateranen, Santa Maria Maggiore en Sint-Paulus buiten de Muren. Daarna volgt op 6 januari 2026 (Drie­ko­nin­gen) de Heilige Deur in de Sint-Pieter als offi­cieel einde van het Jubel­jaar.

Video van 2015

De vorige keer dat de paus de Heilige Deur van de Sint-Pieter opende was op 8 de­cem­ber 2015. De Kerk vierde toen het Heilig Jaar van Barm­har­tig­heid. Bekijk de video:

Reeks over het jubel­jaar

Jubeljaar 2025Dit artikel is onder­deel van een reeks van vijf artikelen over­ge­no­men van Katho­liek­le­ven.nl:


Gerelateerde nieuwsberichten

woensdag, 26 juni 2024Hoe vieren we het Jubeljaar?
maandag, 24 juni 2024Wat zegt de paus over de aflaat in het Jubeljaar?
zaterdag, 22 juni 2024Wat zegt de paus over hoop in het Jubeljaar?
donderdag, 20 juni 2024Het begin van Jubeljaren in de Kerk
maandag, 10 juni 2024Inschrijving Romebedevaart 2025 geopend
vrijdag, 7 juni 2024Samenvatting bul van het jubeljaar
donderdag, 16 mei 2024Hymne Jubeljaar 2025 Video
woensdag, 15 mei 2024Paus kondigt Jubeljaar 2025 af
donderdag, 2 mei 2024Jongerenbijeenkomst Jubeljaar 2025
donderdag, 21 maart 2024Gebedskaart en hymne Jubeljaar 2025 Video
maandag, 16 oktober 2023Nationale bedevaart Rome in Jubeljaar 2025
vrijdag, 17 maart 2023Nationale bedevaart Jubeljaar 2025
woensdag, 29 juni 2022Logo voor jubeljaar 2025 gepresenteerdBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose