Bisdom Haarlem-Amsterdam


Het begin van Jubeljaren in de Kerk

gepubliceerd: donderdag, 20 juni 2024
De Levieten schallen de lamshoorn om het jubeljaar aan te kondigen (illustratie uit 1873)
De Levieten schallen de lamshoorn om het jubeljaar aan te kondigen (illustratie uit 1873)

Op 9 mei (Hemel­vaart) verscheen de bul van paus Fran­cis­cus voor het Jubel­jaar 2025. De paus schrijft in de bul over de ge­schie­de­nis van Jubel­ja­ren in de Kerk en legt uit wat de bete­ke­nis ervan is.
Het eerste Jubel­jaar werd gevierd in het jaar 1300. Maar daar gingen al een aantal gebeur­te­nissen aan vooraf, legt de paus uit in zijn bul ‘Spes non confundit’ (De hoop stelt niet teleur).

Pardon

Paus Fran­cis­cus wijst onder meer op het ‘Pardon’ dat de heilige paus Celestinus V verleende in 1294, zes jaar voordat paus Boni­fa­tius VIII het Heilig Jaar instelde. Het ‘Pardon’ werd verleend aan ie­der­een die in Aquila de Basiliek van Santa Maria di Collemaggio in Aquila zou binnen­gaan op 28 en 29 au­gus­tus 1294 in combinatie met een biecht en berouw over de eigen zon­den. De basiliek van Santa Maria di Collemaggio was de plek waar Celestinus V tot paus werd gekroond. Het is overigens ook de plek waar hij begraven ligt.

Paus Fran­cis­cus wijst ook op 1216, toen paus Honorius III een verzoek van de heilige Fran­cis­cus inwilligde voor een aflaat voor ie­der­een die de Porziuncola bezocht op de eerste twee dagen van au­gus­tus. En hij vermeldt dat in 1222 paus Callistus II toestond dat het Jubel­jaar werd gevierd in Santiago de Compostela wanneer het feest van de apostel Jacobus op een zon­dag viel.

“De kracht van Gods ver­ge­ving kan ge­meen­schappen en in­di­vi­duen onder­steunen en be­ge­lei­den op hun pelgrims­tocht”, aldus paus Fran­cis­cus. Hij vraagt in het Jubel­jaar om speciale zorg voor de voor­be­rei­ding van pries­ters en gelo­vi­gen op het vieren van het sacra­ment van de biecht en om het ge­mak­ke­lijk be­schik­baar maken van dit sacra­ment.

Elke vijfen­twin­tig jaar

Te­gen­woor­dig wordt een Jubel­jaar elke vijfen­twin­tig jaar gehou­den. Toen paus Boni­fa­tius VIII in 1300 het eerste Jubel­jaar uitriep als een jaar van ver­ge­ving van alle zon­den was het zijn wens dat dit elke eeuw zou plaats­vin­den. Maar om meer mensen in de gelegen­heid te stellen een Jubel­jaar mee te maken werd dit verkort tot eens in de vijf­tig jaar. Paus Clemens VI riep 1350 uit tot Jubel­jaar. Paus Urbanus VI maakte er 1389 drieën­der­tig jaar van, de lengte van het leven van Jezus. In 1470 bracht paus Paulus II de tijdsduur terug tot de hui­dige periode van vijfen­twin­tig jaar.

bij­zon­dere Jubel­ja­ren

Dit zijn de algemene Jubel­ja­ren. Pausen kunnen daar­naast in de tussen­tijd nog bij­zon­dere Jubel­ja­ren uitroepen. Dat deed paus Fran­cis­cus in 2016 met het Heilig Jaar van Barm­har­tig­heid.

(Bron: ‘Spes non confundit’ nr. 5 & Wikipedia)

Reeks over het jubel­jaar

Jubeljaar 2025Dit artikel is onder­deel van een reeks van vijf artikelen over­ge­no­men van Katho­liek­le­ven.nl:


Gerelateerde nieuwsberichten

woensdag, 26 juni 2024Hoe vieren we het Jubeljaar?
maandag, 24 juni 2024Wat zegt de paus over de aflaat in het Jubeljaar?
zaterdag, 22 juni 2024Wat zegt de paus over hoop in het Jubeljaar?
dinsdag, 11 juni 2024Hoe wordt het jubeljaar geopend? Video
maandag, 10 juni 2024Inschrijving Romebedevaart 2025 geopend
vrijdag, 7 juni 2024Samenvatting bul van het jubeljaar
donderdag, 16 mei 2024Hymne Jubeljaar 2025 Video
woensdag, 15 mei 2024Paus kondigt Jubeljaar 2025 af
donderdag, 2 mei 2024Jongerenbijeenkomst Jubeljaar 2025
donderdag, 21 maart 2024Gebedskaart en hymne Jubeljaar 2025 Video
maandag, 16 oktober 2023Nationale bedevaart Rome in Jubeljaar 2025
vrijdag, 17 maart 2023Nationale bedevaart Jubeljaar 2025
woensdag, 29 juni 2022Logo voor jubeljaar 2025 gepresenteerdBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose