Bisdom Haarlem-Amsterdam


Wat zegt de paus over hoop in het Jubeljaar?

gepubliceerd: zaterdag, 22 juni 2024

De bul van paus Fran­cis­cus voor het Jubel­jaar 2025 heeft als titel: ‘Spes non confundit’ (De hoop stelt niet teleur). Wat zegt de paus hierin over hoop?

“Ie­der­een weet wat het is om te hopen. In het hart van ieder mens woont hoop als het verlangen en de ver­wach­ting van goede dingen die komen gaan, ondanks het feit dat we niet weten wat de toe­komst zal brengen”, schrijft paus Fran­cis­cus. “Toch kan onzeker­heid over de toe­komst soms lei­den tot te­gen­strij­dige gevoelens, variërend van ver­trouwen tot bezorgd­heid, van kalmte tot onrust, van vaste over­tui­ging tot aarzeling en twijfel.”

De paus hoopt dat het Jubel­jaar voor ons allemaal een gelegen­heid zal zijn om vernieuwd te wor­den in hoop.

In zijn brief aan de chris­te­nen van Rome schrijft de apostel Paulus: “De hoop wordt niet teleur­ge­steld, want Gods liefde is in ons hart uitgestort door de heilige Geest die ons werd ge­schon­ken” (Romeinen 5, 5). Als ope­ningszin van de bul van de paus voor het Jubel­jaar is het ook de titel van de tekst.

“Chris­te­lijke hoop is gegrond in de zeker­heid dat niets of niemand ons ooit kan schei­den van Gods liefde”, schrijft paus Fran­cis­cus met een ver­wij­zing naar Paulus (Romeinen 8, 35.37-39). “Deze hoop volhardt te mid­den van be­proe­vingen: gegrondvest op geloof en gevoed door naasten­liefde, stelt ze ons in staat vooruit te gaan in het leven.”

“Nauw verbon­den met hoop is geduld.”

“We moeten ‘over­vloe­dig zijn in hoop’ (vgl. Romeinen 15, 13), zodat we geloof­waar­dig en aan­trek­ke­lijk ge­tui­ge­nis kunnen afleggen van het geloof en de liefde die in ons hart wonen.” Geloof, hoop en liefde zijn samen de drie zogeheten “theo­lo­gische deug­den”.

Het leven kent vreugde en verdriet, liefde wordt op de proef gesteld en hoop kan wankelen in het aange­zicht van lij­den. Een deugd die nauw verbon­den is met hoop is daarom geduld, aldus de paus. “In onze snelle wereld zijn we gewend om alles nu te willen”, zegt hij. Hij pleit voor meer geduld: “Geduld, een van de vruchten van de Heilige Geest, onder­steunt onze hoop en ver­sterkt deze als een deugd en een manier van leven. Mogen we leren vaak te bid­den om de genade van geduld, die zowel de dochter van hoop is als tege­lijker­tijd het stevige fun­dament ervan.”

Maar wat is de basis van onze hoop? “De dood en opstan­ding van Jezus is het hart van ons geloof en de basis van onze hoop”, aldus de paus. “We hebben de zeker­heid dat de ge­schie­de­nis van de mens­heid en onze eigen in­di­vi­duele ge­schie­de­nis niet gedoemd zijn tot een dood einde of een donkere afgrond, maar gericht zijn op een ont­moe­ting met de Heer van heer­lijk­heid.”

Bron: ‘Spes non confundit’ nr. 1, 3-4, 18-20

Reeks over het jubel­jaar

Jubeljaar 2025Dit artikel is onder­deel van een reeks van vijf artikelen over­ge­no­men van Katho­liek­le­ven.nl:


Gerelateerde nieuwsberichten

woensdag, 26 juni 2024Hoe vieren we het Jubeljaar?
maandag, 24 juni 2024Wat zegt de paus over de aflaat in het Jubeljaar?
donderdag, 20 juni 2024Het begin van Jubeljaren in de Kerk
dinsdag, 11 juni 2024Hoe wordt het jubeljaar geopend? Video
maandag, 10 juni 2024Inschrijving Romebedevaart 2025 geopend
vrijdag, 7 juni 2024Samenvatting bul van het jubeljaar
donderdag, 16 mei 2024Hymne Jubeljaar 2025 Video
woensdag, 15 mei 2024Paus kondigt Jubeljaar 2025 af
donderdag, 2 mei 2024Jongerenbijeenkomst Jubeljaar 2025
donderdag, 21 maart 2024Gebedskaart en hymne Jubeljaar 2025 Video
maandag, 16 oktober 2023Nationale bedevaart Rome in Jubeljaar 2025
vrijdag, 17 maart 2023Nationale bedevaart Jubeljaar 2025
woensdag, 29 juni 2022Logo voor jubeljaar 2025 gepresenteerdBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose