Bisdom Haarlem-Amsterdam


Paus kondigt Jubeljaar 2025 af

gepubliceerd: woensdag, 15 mei 2024
foto: Vatican News
Paus kondigt Jubeljaar 2025 af

Tijdens een ceremonie in de Sint-Pieters­basi­liek op Hemel­vaarts­dag, 9 mei 2024, heeft paus Fran­cis­cus het Jubel­jaar 2025 plech­tig af­ge­kon­digd. De paus proclameerde tevens de Bul voor dit jaar met de titel “Spes non confundit: Hoop stelt niet teleur”. ‘Hoop’ is het overkoepelende thema van het ko­men­de Jubel­jaar (of Heilig Jaar) van 2025.

Lange passages uit de bul wer­den voor­ge­le­zen voor­af­gaand aan de vespers op Hemel­vaarts­dag, tij­dens een ceremonie waarin het do­cu­ment plech­tig werd overhan­digd aan de aarts­pries­ters van de vier pau­se­lijke basilieken, de pro-prefecten van het Di­cas­te­rie voor Evangeli­sa­tie en ver­te­gen­woor­digers van de bis­schop­pen uit de hele wereld.

Heilige Deuren

In zijn bul kon­digt paus Fran­cis­cus aan dat het Jubel­jaar zal beginnen met de ope­ning van de Heilige Deur van de Sint-Pieters­basi­liek op kerst­avond 2024.

Later, op 29 de­cem­ber, zal de paus de Heilige Deur van de Aarts­basi­liek van Sint-Jan van Lateranen, de ka­the­draal van Rome, openen. Op die­zelfde dag wordt in elke ka­the­draal over de hele wereld een mis opgedragen door de plaat­se­lijke bis­schop om de ope­ning van het jubileum te markeren.

Op het Hoog­feest van Maria de Moeder Gods, 1 januari 2025, zal paus Fran­cis­cus de Heilige Deur openen voor de Basiliek van Sint-Maria Maggiore, terwijl de Heilige Deur voor de Sint-Paulus­basi­liek buiten de Muren wordt geopend op zon­dag 5 januari, de wake van Drie­ko­nin­gen.

Ver­kon­di­ging van Hoop

“In de loop van het jaar”, schrijft paus Fran­cis­cus, “moet alles in het werk wor­den gesteld om het volk van God in staat te stellen ten volle deel te nemen aan de ver­kon­di­ging van de hoop op Gods genade en aan de tekenen die getuigen van hun werk­zaam­heid.”

Het jubileum ein­digt op 28 de­cem­ber 2025 in de kerken over de hele wereld, waarbij de Heilige Deuren van Sint-Jan van Lateranen, Sint-Maria Maggiore en Sint-Paulus buiten de Muren op die­zelfde datum wor­den gesloten. Het Jubel­jaar in Rome wordt af­ge­slo­ten op het Hoog­feest van Drie­ko­nin­gen, 6 januari 2026.

(foto en bericht van Rkkerk.nl / Vaticannews.va)


Gerelateerde nieuwsberichten

woensdag, 26 juni 2024Hoe vieren we het Jubeljaar?
maandag, 24 juni 2024Wat zegt de paus over de aflaat in het Jubeljaar?
zaterdag, 22 juni 2024Wat zegt de paus over hoop in het Jubeljaar?
donderdag, 20 juni 2024Het begin van Jubeljaren in de Kerk
dinsdag, 11 juni 2024Hoe wordt het jubeljaar geopend? Video
maandag, 10 juni 2024Inschrijving Romebedevaart 2025 geopend
vrijdag, 7 juni 2024Samenvatting bul van het jubeljaar
donderdag, 16 mei 2024Hymne Jubeljaar 2025 Video
donderdag, 2 mei 2024Jongerenbijeenkomst Jubeljaar 2025
donderdag, 21 maart 2024Gebedskaart en hymne Jubeljaar 2025 Video
maandag, 16 oktober 2023Nationale bedevaart Rome in Jubeljaar 2025
vrijdag, 17 maart 2023Nationale bedevaart Jubeljaar 2025
woensdag, 29 juni 2022Logo voor jubeljaar 2025 gepresenteerdBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose