Bisdom Haarlem-Amsterdam


Inschrijving Romebedevaart 2025 geopend

gepubliceerd: maandag, 10 juni 2024
Inschrijving Romebedevaart 2025 geopend

De in­schrij­ving voor de Natio­nale Bede­vaart naar Rome in het Heilig Jaar 2025 is geopend. In de mei­va­kan­tie van volgend jaar gaan de Neder­landse bis­dom­men samen op bede­vaart naar Rome. Ze geven daar­mee gehoor aan de uit­no­di­ging van paus Fran­cis­cus om tij­dens het Jubel­jaar als ‘pelgrims van hoop’ naar Rome te komen en door de Heilige Deuren de grote basilieken te betre­den.

Jubel­jaar 2025

In de katho­lie­ke Kerk wordt elke 25 jaar een zogeheten Heilig Jaar of Jubel­jaar gehou­den. Een be­lang­rijk onder­deel hier­van is een bede­vaart naar Rome. De Neder­landse bis­dom­men hebben de han­den ineen­ge­sla­gen en gaan van 27 april tot 2 mei samen naar de ‘eeuwige stad’. Op het pro­gram­ma staan onder meer een Neder­landse mis in de Sint-Pieter en deelname aan een au­diën­tie met paus Fran­cis­cus.

Reisopties 

Jubeljaar 2025Belang­stel­len­den kunnen per bus of per vliegtuig naar Rome reizen. Daar wordt hen een volle­dig ver­zorgd pro­gram­ma aan­ge­bo­den. Zo wor­den de graven van de apos­te­len Petrus en Paulus bezocht, de grootste Maria­kerk ter wereld, maar ook kerken in Rome die voor Neder­lan­ders be­lang­rijk zijn, zoals de Friezen­kerk en het graf van de enige Neder­landse paus in de basiliek Santa Maria dell’Anima. Aan­slui­tend bij het inter­na­tio­nale thema voor het Heilig Jaar wordt ook een wan­de­ling langs plekken van hoop gemaakt. Daar­naast wor­den er per bisdom eigen pro­gram­maon­der­de­len aan­ge­bo­den.

De bus­reis is van 26 april tot en met 3 mei met een over­nach­ting onderweg op de heen- en terugweg. De vliegreis is van 27 april tot en met 2 mei. Voor jon­ge­ren is er een speciale jon­ge­renreis per trein tegen een geredu­ceerd tarief. Ook krijgen zij in Rome een aan­ge­past pro­gram­ma aan­ge­bo­den. Ge­zin­nen kunnen een familiearrange­ment met flinke kor­ting boeken.

Huis voor de Pelgrim

De Natio­nale Bede­vaart naar Rome wordt op verzoek van de Neder­landse bis­schop­pen­con­fe­ren­tie uitge­voerd door bede­vaart­orga­ni­sa­tie Huis voor de Pelgrim in Maas­tricht. De in­schrij­ving is geopend. Voor in­schrij­ven en in­for­ma­tie ver­wij­zen we naar de speciale web­si­tes:


Gerelateerde nieuwsberichten

woensdag, 26 juni 2024Hoe vieren we het Jubeljaar?
maandag, 24 juni 2024Wat zegt de paus over de aflaat in het Jubeljaar?
zaterdag, 22 juni 2024Wat zegt de paus over hoop in het Jubeljaar?
donderdag, 20 juni 2024Het begin van Jubeljaren in de Kerk
dinsdag, 11 juni 2024Hoe wordt het jubeljaar geopend? Video
vrijdag, 7 juni 2024Samenvatting bul van het jubeljaar
donderdag, 16 mei 2024Hymne Jubeljaar 2025 Video
woensdag, 15 mei 2024Paus kondigt Jubeljaar 2025 af
donderdag, 2 mei 2024Jongerenbijeenkomst Jubeljaar 2025
donderdag, 21 maart 2024Gebedskaart en hymne Jubeljaar 2025 Video
maandag, 16 oktober 2023Nationale bedevaart Rome in Jubeljaar 2025
vrijdag, 17 maart 2023Nationale bedevaart Jubeljaar 2025
woensdag, 29 juni 2022Logo voor jubeljaar 2025 gepresenteerdBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose