Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Volgende fase Synode over synodaliteit

gepubliceerd: woensdag, 19 april 2023

Slotdocument continentale fase EuropaDe volgende fase van de Synode over synodali­teit is aangebroken. Na de con­ti­nen­tale fase volgt de uni­ver­se­le fase die plaats gaat vin­den in ok­to­ber 2023 en ok­to­ber 2024.

Obstakels tij­dens con­ti­nen­tale fase

In februari en maart is op zeven continenten een synodale bij­een­komsten gehou­den in het kader van de Synode. Elk continent had zo zijn eigen uit­dagingen. In Oceanië was het zomer­va­kan­tie, zijn de afstan­den tussen de ver­schil­lende eilan­den enorm en hebben mensen visa nodig om samen te komen, wat op de korte termijn nau­we­lijks te rea­li­se­ren is. In het Midden-Oosten werd de bij­een­komst in Beiroet onder­bro­ken door de aard­be­ving, en namen mensen deel uit vele ver­schil­lende katho­lie­ke, oriëntaalse en orthodoxe kerken. In Europa spreken de deel­ne­mers zoveel ver­schil­lende talen dat het meren­deel van hen zich moest red­den in een vreemde taal, ondanks de live vertaling die struc­tu­reel voor­zien was in vijf talen.

Zeven slot­do­cu­menten

Deze en andere hobbels wer­den overwonnen en de zeven Slot­do­cu­menten zijn ge­pu­bli­ceerd op de synode-web­si­te van het Vati­caan. Onderaan dit bericht vindt u het do­cu­ment van Europa. Het is een boekje in het Ita­li­aans en het Engels en bevat het slot­do­cu­ment, de slotnota van de bis­schop­pen, de lijst van deel­ne­mers en het pro­gram­ma van de bij­een­komst.

Uni­ver­se­le fase

Op basis van het eerste werk­do­cu­menten en deze con­ti­nen­tale ver­slagen wordt op dit moment in Rome gewerkt aan een nieuw Werk­do­cu­ment voor de uni­ver­se­le fase. Die uni­ver­se­le fase bestaat uit twee bis­schop­pen­con­fe­ren­ties die in Rome wor­den gehou­den in ok­to­ber 2023 en in ok­to­ber 2024.

Mgr. Hoogen­boom en eventueel Mgr. Hendriks

Namens de Neder­landse Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie zal mgr. Th. Hoogen­boom, hulp­bis­schop van het aarts­bis­dom Utrecht, deel­ne­men aan de eerste bij­een­komst. Mgr. J. Hendriks is zijn eventuele plaats­ver­van­ger.Gerelateerde nieuwsberichten

vrijdag, 16 februari 2024Landelijke handreiking voor synodale gesprekken
donderdag, 1 februari 2024Vervolgtraject bisschoppensynode
woensdag, 1 november 2023Synoderapport
dinsdag, 31 oktober 2023Verslag synode door Mgr. Hoogenboom Video
woensdag, 18 oktober 2023Blik achter de schermen van de synode Fotoreportage
dinsdag, 10 oktober 2023Together - Op reis voor de oecumene Fotoreportage
donderdag, 21 september 2023‘Hoofdpersoon synode is de Heilige Geest’ Video
donderdag, 21 september 2023‘Zonder gebed geen synode’
donderdag, 22 juni 2023Werkdocument synode 2023-2024
vrijdag, 19 mei 2023Nederlandse vertaling slotdocument Praag
dinsdag, 16 mei 2023Wereldwijd gebed voor synode
donderdag, 23 februari 2023Continentale synode in Praag
maandag, 13 februari 2023Continentale synodebijeenkomst Praag
zondag, 5 februari 2023Gedetineerden zijn een voorbeeldige kerk
vrijdag, 3 februari 2023200 Deelnemers synodevergadering Praag
donderdag, 27 oktober 2022Werkdocument Synode gepresenteerd
donderdag, 20 oktober 2022Bisschoppensynode zal twee keer samenkomen
woensdag, 31 augustus 2022Synode 2021-2023 naar continentale fase
woensdag, 24 augustus 2022Nationaal Synodeverslag
vrijdag, 12 augustus 2022Interview met Mgr. Hendriks over de Synode VideoBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose