Bisdom Haarlem-Amsterdam


Volgende fase Synode over synodaliteit

gepubliceerd: woensdag, 19 april 2023

Slotdocument continentale fase EuropaDe volgende fase van de Synode over synodali­teit is aangebroken. Na de con­ti­nen­tale fase volgt de uni­ver­se­le fase die plaats gaat vin­den in ok­to­ber 2023 en ok­to­ber 2024.

Obstakels tij­dens con­ti­nen­tale fase

In februari en maart is op zeven continenten een synodale bij­een­komsten gehou­den in het kader van de Synode. Elk continent had zo zijn eigen uit­dagingen. In Oceanië was het zomer­va­kan­tie, zijn de afstan­den tussen de ver­schil­lende eilan­den enorm en hebben mensen visa nodig om samen te komen, wat op de korte termijn nau­we­lijks te rea­li­se­ren is. In het Midden-Oosten werd de bij­een­komst in Beiroet onder­bro­ken door de aard­be­ving, en namen mensen deel uit vele ver­schil­lende katho­lie­ke, oriëntaalse en orthodoxe kerken. In Europa spreken de deel­ne­mers zoveel ver­schil­lende talen dat het meren­deel van hen zich moest red­den in een vreemde taal, ondanks de live vertaling die struc­tu­reel voor­zien was in vijf talen.

Zeven slot­do­cu­menten

Deze en andere hobbels wer­den overwonnen en de zeven Slot­do­cu­menten zijn ge­pu­bli­ceerd op de synode-web­si­te van het Vati­caan. Onderaan dit bericht vindt u het do­cu­ment van Europa. Het is een boekje in het Ita­li­aans en het Engels en bevat het slot­do­cu­ment, de slotnota van de bis­schop­pen, de lijst van deel­ne­mers en het pro­gram­ma van de bij­een­komst.

Uni­ver­se­le fase

Op basis van het eerste werk­do­cu­menten en deze con­ti­nen­tale ver­slagen wordt op dit moment in Rome gewerkt aan een nieuw Werk­do­cu­ment voor de uni­ver­se­le fase. Die uni­ver­se­le fase bestaat uit twee bis­schop­pen­con­fe­ren­ties die in Rome wor­den gehou­den in ok­to­ber 2023 en in ok­to­ber 2024.

Mgr. Hoogen­boom en eventueel Mgr. Hendriks

Namens de Neder­landse Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie zal mgr. Th. Hoogen­boom, hulp­bis­schop van het aarts­bis­dom Utrecht, deel­ne­men aan de eerste bij­een­komst. Mgr. J. Hendriks is zijn eventuele plaats­ver­van­ger.Gerelateerde nieuwsberichten

dinsdag, 9 juli 2024Instrumentum Laboris Synode 2024
dinsdag, 21 mei 2024‘Luisteren naar wie niemand luistert’
vrijdag, 17 mei 2024Nederlandse synthesedocumenten naar Rome
vrijdag, 17 mei 2024Afsluiting synodale gesprekken
vrijdag, 16 februari 2024Landelijke handreiking voor synodale gesprekken
donderdag, 1 februari 2024Vervolgtraject bisschoppensynode
woensdag, 1 november 2023Synoderapport
dinsdag, 31 oktober 2023Verslag synode door Mgr. Hoogenboom Video
woensdag, 18 oktober 2023Blik achter de schermen van de synode Fotoreportage
dinsdag, 10 oktober 2023Together - Op reis voor de oecumene Fotoreportage
donderdag, 21 september 2023‘Hoofdpersoon synode is de Heilige Geest’ Video
donderdag, 21 september 2023‘Zonder gebed geen synode’
donderdag, 22 juni 2023Werkdocument synode 2023-2024
vrijdag, 19 mei 2023Nederlandse vertaling slotdocument Praag
dinsdag, 16 mei 2023Wereldwijd gebed voor synode
donderdag, 23 februari 2023Continentale synode in Praag
maandag, 13 februari 2023Continentale synodebijeenkomst Praag
zondag, 5 februari 2023Gedetineerden zijn een voorbeeldige kerk
vrijdag, 3 februari 2023200 Deelnemers synodevergadering Praag
donderdag, 27 oktober 2022Werkdocument Synode gepresenteerdBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose