Bisdom Haarlem-Amsterdam


Miniconferentie Missionaire Parochie

Zaterdag 25 maart - 9.30 uur - Veenendaal

gepubliceerd: vrijdag, 3 maart 2023

Over iets meer dan drie weken is het zo ver, dan vindt op zater­dag 25 maart 2023 in Veenendaal de mini-con­fe­ren­tie van de Missio­naire Pa­ro­chie plaats. Een ge­za­men­lijke eucha­ris­tie­vie­ring, een inlei­ding, ge­tui­ge­nissen van pa­ro­chies en drie keuzeseminars vormen de hoogte­pun­ten van het pro­gram­ma. 500 belang­stel­len­den hebben zich al voor de con­fe­ren­tie aangemeld. Er is nog ruimte voor meer deel­ne­mers.

‘Hier ben ik’

Het thema van de mini-con­fe­ren­tie luidt ‘Hier ben ik’, naar de Bijbel­tekst uit Jesaja. Hannah Vaughan - Spruce zal hierover spreken en ingaan op de drie be­lang­rijk­ste sleu­tels van pa­ro­chie­ver­nieu­wing. Hannah is verant­woor­de­lijk voor Divine Renovation in het Verenigd Ko­nink­rijk en werkte zelf als cate­chist in een pa­ro­chie.

Leider­schap in de pa­ro­chie

Na de lunch geeft Paul Donders, consultant en directeur van xpand Neder­land, een inlei­ding over enkele basis­prin­ci­pes voor goed en gezond lei­der­schap in een pa­ro­chie. Als we lei­der­schap definiëren als een vorm van invloed, oefent ieder van ons ‘lei­der­schap’ uit. De vraag is: hoe doen we dat en wat betekent dit voor de pa­ro­chie? Dit hoofdseminar richt zich in de eerste plaats op diegenen die in groepen zijn geko­men vanuit hun pa­ro­chie of geloofs­ge­meen­schap en behandelt thema’s als bouwen aan een team, ver­trouwen en talent­ont­wik­ke­ling. In groepjes gaan de deel­ne­mers aan de slag om deze principes te vertalen voor hun eigen geloofs­ge­meen­schap.

Keuzeopties: seminars over gebed en ‘eerste stappen’

Parallel aan de inlei­ding van Paul Donders in het hoofd­pro­gramma wor­den er twee seminars gehou­den over het belang van gebed bij pa­ro­chie­ver­nieu­wing en de eerste stappen die pa­ro­chies kunnen zetten op weg naar een missio­naire pa­ro­chie. Met de keuzeopties in het pro­gram­ma wil de organi­sa­tie tegemoet komen aan de ver­schil­lende fases waarin pa­ro­chies verkeren: som­mi­ge pa­ro­chies hebben al erva­ringen opgedaan, in andere pa­ro­chies is er mis­schien alleen nog de wens om meer missio­nair te wor­den.

Veenendaal

De Basiliek VeenendaalDe mini-con­fe­ren­tie vindt plaats op eve­ne­mentenlo­ca­tie ‘De Basiliek’ in Veenendaal. Het pro­gram­ma op zater­dag 25 maart duurt van 9.30 uur tot 17.00 uur. Op vrij­dag­avond 24 maart zal er vanaf 19.00 uur een voor­pro­gramma zijn met ge­za­men­lijk gebed en aan­slui­tend een in­for­mele ont­moe­ting. Parallel hieraan is er een jon­ge­ren­ont­moe­ting voor stu­den­ten en Young Pro­fes­sio­nals.

Details

datum: Zater­dag 25 maart 2023
tijd: Van 9.30 tot 17.00 uur
locatie: De Basiliek, Wilton­straat 56, Veenendaal
meer info: www.missio­naire­paro­chie.nl
tickets: www.missio­naire­paro­chie.nl/tickets-kopen
fol­der: Download hier de fol­der (pdf)

 


Gerelateerde nieuwsberichten

zaterdag, 1 april 2023Vragenlijst kernwaarden Missionaire Parochie
dinsdag, 15 november 2022Mini-conferentie Missionaire Parochie
vrijdag, 29 april 2022Waar droom je van? Video
dinsdag, 22 maart 2022Duizend deelnemers naar conferentie ‘Als God renoveert’
woensdag, 17 november 2021De Kerk laten bloeien
maandag, 25 oktober 2021De Missionaire Parochie - Online kick-off Video
dinsdag, 21 september 2021Drie weekenden voor Young Professionals
maandag, 1 maart 2021Conferentie ‘De Missionaire parochie’
maandag, 15 juni 2020Webinars De Missionaire Parochie
donderdag, 28 november 2019De Missionaire parochie - Als God renoveert VideoBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose