Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Allerzielenherdenking omgekomen vluchtelingen

Zondag 6 november - 13.30 uur - Mozes & Aäronkerk Amsterdam

gepubliceerd: woensdag, 2 november 2022

15.00 uur - Herden­king

Op zon­dag 6 no­vem­ber, vindt om 15.00 uur in de Mozes en Aäron­kerk (Waterloo­plein 207 Am­ster­dam) de jaar­lijkse oecu­me­nische her­den­king plaats van de vluch­te­lingen die het afgelopen jaar omkwamen aan de Europese grenzen. Bij de her­den­king nemen hun verhalen een be­lang­rijke plaats in.

Aan de grenzen van Europa spelen zich dage­lijks drama’s af. Mensen die op zoek zijn naar een beter en veili­ger leven, ver­drin­ken in zee of komen op andere manieren onderweg om. Aan hen denken wij en hun namen wor­den genoemd, opdat zij niet vergeten wor­den.

Rikko Voor­berg, theoloog, kunste­naar en - als het niet anders kan- activist, zal tij­dens de her­den­kings­dienst de toe­spraak ver­zorgen. Verder werken voor­gan­gers uit ver­schil­lende kerken mee. De her­den­king wordt af­ge­slo­ten met een pro­ces­sie naar de Amstel, waar bloemen wor­den uitgestrooid om de over­le­de­nen te gedenken.

13.30 uur - Info­bij­een­komst

Voor­af­gaand aan de her­den­king vindt in het Huis van Sant’ Egidio, Waterloo­plein 205, om 13.30 uur. een in­for­ma­tie-bij­een­komst plaats over het migratiebeleid van de EU en de gevolgen daar­van. Spreker is Minella van Bergeijk, voor­ma­lig directeur van ont­wik­ke­lings­orga­ni­sa­tie Tearfund.

De her­den­king wordt geor­ga­ni­seerd door de Raad van Kerken Am­ster­dam, het Jeannette Noëlhuis, de Pro­tes­tantse Diaconie en de Ge­meen­schap van Sant’ Egidio.

 Gerelateerde nieuwsberichten

dinsdag, 15 november 2022Beroemdste dakloze in Amsterdam aangekomen Fotoreportage
maandag, 7 november 2022Onthulling standbeeld - Homeless Jesus
woensdag, 26 oktober 2022Inspiratiedag werkgroep Vluchtelingen
woensdag, 19 oktober 2022Kapel van Cor
maandag, 17 oktober 2022Waar zijn de armen?
maandag, 10 oktober 2022Nieuwe inpakmachine Fotoreportage
woensdag, 21 september 2022Pausboodschap Werelddag Migranten en Vluchtelingen
maandag, 19 september 2022Volop inspiratie voor de Caritas Fotoreportage
dinsdag, 6 september 2022Sprankelijke sprekers op Inspiratiedag Caritas
vrijdag, 5 augustus 2022Inspiratiedag Caritas - Programma bekend
zondag, 3 juli 2022Pausboodschap Werelddag van de Armen
zaterdag, 2 juli 2022Inspiratiedag Caritas
zaterdag, 2 april 2022Verslag besturenmiddag PCI's
maandag, 15 november 2021Besturenmiddag (I)PCI uitgesteld
vrijdag, 12 november 2021Werelddag van de armen
dinsdag, 2 november 2021Herdenking overleden vluchtelingen
zondag, 31 oktober 2021Besturenmiddag (I)PCI
zaterdag, 30 oktober 2021Virgilius bier: hét bier om te delen
donderdag, 28 oktober 2021Afdeling Caritas brengt folder uit
vrijdag, 1 oktober 2021Klimaatpelgrimstocht door ons bisdomBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose