Bisdom Haarlem-Amsterdam


De mystiek van Casa Migrante

gepubliceerd: dinsdag, 10 oktober 2023
foto: Kansfonds
De mystiek van Casa Migrante

Er zweeft ‘iets’ in de lucht bij inloop­huis Casa Migrante en alle bezoekers voelen het. Maar wat? Dat is moei­lijk in woor­den te vatten. Het zorgt in ieder geval voor veel glim­lachen op de gezichten. ‘We maken vaak het onmoge­lijke moge­lijk. Mensen met een hef­tig verle­den zien we hier opbloeien.’

Flar­den van Spaans­ta­lige gesprekken komen je tegemoet als je Casa Migrante nadert. Een paar jonge mannen lopen kletsend het gebouw binnen. Het inloop­huis in de Ostade­straat van de Am­ster­damse Pijp is er speciaal voor Spaans­ta­lige mi­gran­ten. De stich­ting helpt hen op diverse manieren bij de in­te­gra­tie in de Neder­landse maat­schap­pij. Zo zijn er taallessen, een onder­steu­nings­groep voor vrouwen, culturele avon­den en een weke­lijks juri­disch en psycho­lo­gisch spreekuur, gerund door vrij­wil­lige pro­fes­sio­nals.

Kans­fonds zet zich in om te zorgen dat er meer plekken komen waar mensen een thuis vin­den, dat mensen in kwets­ba­re situaties niet buiten­ge­slo­ten raken. Daarvoor onder­steunt het fonds allerlei projecten, ook in ons bisdom. Over één van deze projecten, Casa Migrante in Am­ster­dam, verscheen een mooi artikel in het blad Mede Moge­lijk Maken van Kans­fonds.

(tekst en afbeel­ding: Kans­fonds)


Gerelateerde nieuwsberichten

dinsdag, 21 mei 2024‘Luisteren naar wie niemand luistert’
woensdag, 3 april 2024Besturenavond IPCI’s
dinsdag, 12 maart 2024Tweede prijs voor Casa Migrante
dinsdag, 13 februari 2024Fotoexpositie - Ongedocumenteerd en op leeftijd
zondag, 11 februari 2024Wereldziekendag
vrijdag, 9 februari 2024Inspiratiedag diaconie
woensdag, 7 februari 2024Pausboodschap Wereldziekendag
donderdag, 30 november 2023Landelijke katholieke caritaswebsite
vrijdag, 24 november 2023Caritas maakt komst Mondzorgkaravaan mogelijk Fotoreportage
maandag, 13 november 2023Drugspastoraat naar het Noorden Fotoreportage
zondag, 29 oktober 2023Herdenking omgekomen vluchtelingen aan de Europese grenzen
woensdag, 25 oktober 2023Pausboodschap Werelddag van de Armen
donderdag, 12 oktober 2023Startdagen Vastenactie
donderdag, 28 september 2023Boodschap paus Franciscus Wereldmissiedag Video
maandag, 25 september 2023Indrukwekkende opvoering theatervoorstelling ‘Zie de mens’
zaterdag, 9 september 2023Dag van de gevangene
maandag, 4 september 2023PCI opgericht voor Franssprekende parochie Fotoreportage
zondag, 3 september 2023Taking Care+ van start in Amsterdam Fotoreportage
vrijdag, 1 september 2023Pausboodschap Werelddag van migrant en vluchteling
maandag, 21 augustus 2023Theater - Zie de mensBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose