Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

PCI opgericht voor Franssprekende parochie

gepubliceerd: maandag, 4 september 2023

Op zon­dag 3 sep­tem­ber was de fees­te­lij­ke overhan­diging van het oprich­tings­de­creet van de nieuwe Parochiële Caritas In­stel­ling van de frans­spre­kende pa­ro­chie Notre Dame de tous les peuples in Am­ster­dam.

De Frans­spre­kende pa­ro­chie die kerkt in de Begijnhof­ka­pel, is een jonge ge­meen­schap van groten­deels Franse en Afrikaanse families. In de tijd van de covid-pandemie bleek dat vele families niet rond kon­den komen en soms zelfs niet voldoende voedsel had­den voor hun kin­de­ren.

Het pa­ro­chie­bestuur kwam in actie en de Equipe Assistence Solidale Béguinage (EAS) werd opgericht. Pa­ro­chi­anen zamel­den voedsel, geld en kle­ding in en brachten dit naar de families. De EAS is uitgegroeid tot een actieve groep met vele plannen om mensen in nood nabij te zijn.

Om deze ac­ti­vi­teiten stevig te verankeren in de ge­meen­schap, het draag­vlak en de bekend­heid van de caritas te ver­gro­ten en de beno­digde finan­ciën te verwerven is nu de PCI opgericht.

Na een korte toe­spraak en de overhan­diging van de do­cu­menten ont­vingen de leden van het nieuwe bestuur en andere actieve vrij­wil­li­gers de zegen voor hun werk.Gerelateerde nieuwsberichten

donderdag, 28 september 2023Boodschap paus Franciscus Wereldmissiedag Video
maandag, 25 september 2023Indrukwekkende opvoering theatervoorstelling ‘Zie de mens’
zaterdag, 9 september 2023Dag van de gevangene
zondag, 3 september 2023Taking Care+ van start in Amsterdam Fotoreportage
vrijdag, 1 september 2023Pausboodschap Werelddag van migrant en vluchteling
maandag, 21 augustus 2023Theater - Zie de mens
zaterdag, 22 juli 2023Inspiratiegids voor de Scheppingsperiode
maandag, 26 juni 2023Pausboodschap Werelddag van de Armen
donderdag, 1 juni 2023Bijeenkomst - Humanitaire corridors voor vluchtelingen
woensdag, 24 mei 2023Pinksterbrief voor caritas en diaconie
woensdag, 17 mei 2023Verslag Besturenmiddag PCI’s
maandag, 15 mei 2023Sant’Egidio viert met vrienden Fotoreportage
dinsdag, 2 mei 2023Jubileumviering 55 jaar Sant’Egidio
vrijdag, 28 april 2023Stap Verder - mensen tot hun recht laten komen
vrijdag, 21 april 2023Besturenmiddag PCI’s
donderdag, 13 april 2023KNR Waarderingsprijs 2023
zondag, 9 april 2023Drugspastoraat Amsterdam loopt kruisweg
dinsdag, 28 maart 2023Missionair engagement: een nieuw elan
zaterdag, 25 maart 2023Netwerk van gebed
vrijdag, 24 maart 2023Nieuws van Caritas nu ook op sociale mediaBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose