Bisdom Haarlem-Amsterdam


Inspiratiedag diaconie

Zaterdag 9 maart - 10.00 uur - KRO-NCRV Hilversum

gepubliceerd: vrijdag, 9 februari 2024
Inspiratiedag diaconie

Op zater­dag 9 maart 2024 or­ga­ni­seert Kans­fonds in samen­wer­king met Actioma, Huis van Dominicus en KRO-NCRV voor de zesde keer de In­spi­ra­tie­dag voor mensen die zich vanuit diaconale over­we­gingen inzetten voor hun mede­mens.

Het thema van deze dag is: ‘Ik ben omdat wij zijn’. Eén van de sprekers is mgr. Gerard de Korte, referent voor Kerk en Samen­le­ving.

Pro­gram­ma

Tijdens het ge­za­men­lijke ochtend­pro­gramma zijn er lezingen van dio­ce­sane mede­wer­ker Corine van der Loos (bisdom Haar­lem/Am­ster­dam), katho­liek theoloog Erik Borgman en bis­schop De Korte. Ook wor­den de drie geno­mi­neer­den voor de Kans In­spi­ra­tie­prijs 2024 ge­pre­sen­teerd.

Na een lunch zijn er work­shops over onder meer hoop in de kerk, gees­te­lij­ke zorg voor gevangen en zin­ge­ving onder stu­den­ten. Na de uit­rei­king van de Kans In­spi­ra­tie­prijs wordt de dag af­ge­slo­ten met een korte vie­ring. Daarna is er nog gelegen­heid om na te praten bij een hapje en een drankje.

10.00 uur inloop
10.30 uur ochtend­pro­gramma
12.15 uur lunch en stemmen Kans In­spi­ra­tie­prijs
13.15 uur work­shops en uit­rei­king Kans In­spi­ra­tie­prijs
14.45 uur afslui­ting en borrel
15.00 uur einde
Kans Inspiratieprijs

Kans In­spi­ra­tie­prijs

De Kans In­spi­ra­tie­prijs is een ini­tia­tief van Kans­fonds waar­mee we het omzien naar elkaar in Neder­land willen sti­mu­leren. De prijs wordt uit­gereikt aan een in­spi­re­rend project op het gebied van diaconie/caritas, dat een thuis biedt aan mensen die het moei­lijk hebben. In 2024 is de eerste prijs het wissel­beeld en een geld­be­drag van € 5.000.

Details

datum: zater­dag 9 maart 2024
tijd: 10.00 - 15.00 uur
locatie: Media­ge­bouw KRO-NCRV, ’s-Gravelandseweg 80, Hilversum
organi­sa­tie: Kans­fonds in samen­wer­king met Actioma, Huis van Dominicus en KRO-NCRV
aanmel­ding: aanmel­den kan tot 26 februari
web­si­te: www.kans­fonds.nl/artikelen/lan­de­lijke-in­spi­ra­tie­dag-2024

 


Gerelateerde nieuwsberichten

dinsdag, 21 mei 2024‘Luisteren naar wie niemand luistert’
woensdag, 3 april 2024Besturenavond IPCI’s
dinsdag, 12 maart 2024Tweede prijs voor Casa Migrante Fotoreportage
dinsdag, 13 februari 2024Fotoexpositie - Ongedocumenteerd en op leeftijd
zondag, 11 februari 2024Wereldziekendag
woensdag, 7 februari 2024Pausboodschap Wereldziekendag
donderdag, 30 november 2023Landelijke katholieke caritaswebsite
vrijdag, 24 november 2023Caritas maakt komst Mondzorgkaravaan mogelijk
maandag, 13 november 2023Drugspastoraat naar het Noorden
zondag, 29 oktober 2023Herdenking omgekomen vluchtelingen aan de Europese grenzen
woensdag, 25 oktober 2023Pausboodschap Werelddag van de Armen
donderdag, 12 oktober 2023Startdagen Vastenactie
dinsdag, 10 oktober 2023De mystiek van Casa Migrante
donderdag, 28 september 2023Boodschap paus Franciscus Wereldmissiedag Video
maandag, 25 september 2023Indrukwekkende opvoering theatervoorstelling ‘Zie de mens’
zaterdag, 9 september 2023Dag van de gevangene
maandag, 4 september 2023PCI opgericht voor Franssprekende parochie
zondag, 3 september 2023Taking Care+ van start in Amsterdam
vrijdag, 1 september 2023Pausboodschap Werelddag van migrant en vluchteling
maandag, 21 augustus 2023Theater - Zie de mensBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose