Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Taking Care+ van start in Amsterdam

Cursus voor caritasvrijwilligers van migranten- en territoriale parochies

gepubliceerd: zondag, 3 september 2023
Taking Care+ van start in Amsterdam

Zater­dag 2 sep­tem­ber ging de cursus Taking Care+ van start in de All Saints Church in Am­ster­dam Zuidoost. Twin­tig caritas­vrij­wil­li­gers van mi­gran­ten­paro­chies en ter­ri­to­ri­ale pa­ro­chies met kerken in Am­ster­dam-Oost, -Zuidoost, Dui­ven­drecht en Diemen had­den zich aangemeld.

De cursus wordt aan­ge­bo­den door de Steun­groep rond de Stadsdiaken van Am­ster­dam. Aan de orde komen vele on­der­wer­pen, zoals de bete­ke­nis van Caritas, de noden waar­mee mensen aankloppen bij onze kerken, hoe met deze hulp­vra­gen om te gaan, welke organi­sa­ties er zijn om mensen naar te ver­wij­zen en hoe de caritas te or­ga­ni­se­ren.

De deel­ne­mers toon­den zich deze eerste bij­een­komst direct zeer en­thou­siast en kwamen met vele vragen en ideeën. Ook zijn zij blij om mensen uit andere pa­ro­chies te leren kennen. De All Saints pa­ro­chie verleent gast­vrij­heid aan de cursus en ver­zorgde een heer­lijke lunch.

Eind ok­to­ber wordt de cursus afgerond met de uit­rei­king van een cer­ti­fi­caat. De cursus wordt waar­schijn­lijk in het voor­jaar van 2024 nogmaals aan­ge­bo­den, dan voor alle pa­ro­chies in Am­ster­dam.Gerelateerde nieuwsberichten

donderdag, 28 september 2023Boodschap paus Franciscus Wereldmissiedag Video
maandag, 25 september 2023Indrukwekkende opvoering theatervoorstelling ‘Zie de mens’
zaterdag, 9 september 2023Dag van de gevangene
maandag, 4 september 2023PCI opgericht voor Franssprekende parochie Fotoreportage
vrijdag, 1 september 2023Pausboodschap Werelddag van migrant en vluchteling
maandag, 21 augustus 2023Theater - Zie de mens
zaterdag, 22 juli 2023Inspiratiegids voor de Scheppingsperiode
maandag, 26 juni 2023Pausboodschap Werelddag van de Armen
donderdag, 1 juni 2023Bijeenkomst - Humanitaire corridors voor vluchtelingen
woensdag, 24 mei 2023Pinksterbrief voor caritas en diaconie
woensdag, 17 mei 2023Verslag Besturenmiddag PCI’s
maandag, 15 mei 2023Sant’Egidio viert met vrienden Fotoreportage
dinsdag, 2 mei 2023Jubileumviering 55 jaar Sant’Egidio
vrijdag, 28 april 2023Stap Verder - mensen tot hun recht laten komen
vrijdag, 21 april 2023Besturenmiddag PCI’s
donderdag, 13 april 2023KNR Waarderingsprijs 2023
zondag, 9 april 2023Drugspastoraat Amsterdam loopt kruisweg
dinsdag, 28 maart 2023Missionair engagement: een nieuw elan
zaterdag, 25 maart 2023Netwerk van gebed
vrijdag, 24 maart 2023Nieuws van Caritas nu ook op sociale mediaBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose