Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Naar een steeds groter wij

Zaterdag 25 september - 13.30 uur - Mozes en Aäronkerk Amsterdam

gepubliceerd: vrijdag, 16 juli 2021

De katho­lie­ke kerk viert elk jaar op de laatste zon­dag van sep­tem­ber de Wereld­dag voor Mi­gran­ten en Vluch­te­lingen. Naar aan­lei­ding van deze dag or­ga­ni­se­ren het Bisdom Haar­lem-Am­ster­dam, Cordaid, Sant’ Egidio en de Vas­ten­ac­tie op zater­dag 25 sep­tem­ber 2021 een bij­zon­dere bij­een­komst in de Mozes en Aäron­kerk in hartje Am­ster­dam.

Wereld­dag voor Mi­gran­ten en Vluch­te­lingen

Dit event staat in het teken van het thema ‘Naar een steeds groter wij’, dat paus Fran­cis­cus heeft gekozen voor de 107e editie van deze Wereld­dag. Hiermee roept de paus op tot ver­bon­den­heid en broe­der­schap, als één familie. Niet ‘wij en zij’, of ‘ons en de anderen’, maar een uit­no­di­ging aan ie­der­een om ons in te zetten voor wer­ke­lijke ont­moe­ting en het herstel van onze men­se­lijke familie. Dat doen we door mi­gran­ten en vluch­te­lingen gastvrij te verwel­ko­men, be­scher­men, onder­steunen en te helpen participeren en integreren in onze samen­le­ving.

Ont­moe­ting

Op zater­dag 25 sep­tem­ber vieren we de gast­vrij­heid met een uniek inhou­de­lijk pro­gram­ma door over hoe we dit in de dage­lijkse praktijk brengen, afgewisseld met muzikale bijdragen. Het pro­gram­ma wordt uitge­voerd in samen­wer­king met vluch­te­lingen en andere nieuw­ko­mers in onze samen­le­ving. De ont­moe­ting staat centraal, ook in een ge­za­men­lijke lunch waar­mee de bij­een­komst wordt af­ge­slo­ten.

Paus Fran­cis­cus schrijft in zijn en­cy­cliek Fratelli Tutti: “Na de ge­zond­heids­cri­sis zou de slechtste reactie zijn om ver­der weg te zinken in een consu­menten­koorts en in nieuwe vormen van zelfbehoud. Moge de hemel ons helpen dat er geen opdeling ont­staat tussen ‘de anderen’ en ‘wij’, maar dat wij allen samen één ‘wij’ wor­den!”

Opening door Mgr. Hendriks

Mgr. Jan Hendriks van Bisdom Haar­lem-Am­ster­dam zal deze speciale bij­een­komst openen. Hij pleit al jaren voor een grotere inzet voor een meer recht­vaar­dige wereld. ”Voor hen die door oorlog en hon­ger, natuur­ge­weld en geloofs­ver­vol­gingen van huis en haard ver­dre­ven zijn: dat Gods Geest hen mag troosten en helpen en dat zij dankzij de hulp van velen een nieuw thuis en een nieuwe toe­komst mogen vin­den.”

Bisdom Haar­lem-Am­ster­dam, Vas­ten­ac­tie, Sant’ Egidio en Cordaid nodigen u van harte uit om hierbij aanwe­zig te zijn!

Details

datum: zater­dag 25 sep­tem­ber 2021
tijd: 10.00 - 13.30 uur
locatie: Mozes en Aäron­kerk, Waterloo­plein 207, Am­ster­dam
bijdrage: Deelname is gratis
in­for­ma­tie en aanmel­ding: via caritas@bisdomhaarlem-amster­dam.nl

 


Gerelateerde nieuwsberichten

dinsdag, 21 mei 2024‘Luisteren naar wie niemand luistert’
woensdag, 3 april 2024Besturenavond IPCI’s
dinsdag, 12 maart 2024Tweede prijs voor Casa Migrante
dinsdag, 13 februari 2024Fotoexpositie - Ongedocumenteerd en op leeftijd
zondag, 11 februari 2024Wereldziekendag
vrijdag, 9 februari 2024Inspiratiedag diaconie
woensdag, 7 februari 2024Pausboodschap Wereldziekendag
donderdag, 30 november 2023Landelijke katholieke caritaswebsite
vrijdag, 24 november 2023Caritas maakt komst Mondzorgkaravaan mogelijk
maandag, 13 november 2023Drugspastoraat naar het Noorden
zondag, 29 oktober 2023Herdenking omgekomen vluchtelingen aan de Europese grenzen
woensdag, 25 oktober 2023Pausboodschap Werelddag van de Armen
donderdag, 12 oktober 2023Startdagen Vastenactie
dinsdag, 10 oktober 2023De mystiek van Casa Migrante
donderdag, 28 september 2023Boodschap paus Franciscus Wereldmissiedag Video
maandag, 25 september 2023Indrukwekkende opvoering theatervoorstelling ‘Zie de mens’
zaterdag, 9 september 2023Dag van de gevangene
maandag, 4 september 2023PCI opgericht voor Franssprekende parochie
zondag, 3 september 2023Taking Care+ van start in Amsterdam
vrijdag, 1 september 2023Pausboodschap Werelddag van migrant en vluchtelingBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose