Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Bezinningsmateriaal - Periode van de schepping

Van woensdag 1 september t/m maandag 4 oktober

gepubliceerd: dinsdag, 6 juli 2021

Ieder jaar wordt tussen 1 sep­tem­ber en 4 ok­to­ber de Periode van de Schep­ping gehou­den. In deze periode wordt in de kerken extra aan­dacht gevraagd voor de zorg voor de Schep­ping. In samen­wer­king met het Belgische Ecokerk, brengt de Laudato si’ werk­groep Neder­land ook dit jaar weer ma­te­ri­aal hier­voor uit.

Zo is er een bro­chu­re be­schik­baar met sug­ges­ties voor li­tur­gie, be­zin­ning en ac­ti­vi­teiten. Voor Vlaan­de­ren en Neder­land is een uit­ge­breid katern gemaakt met sug­ges­ties om als ge­meen­schap stil te staan bij de Schep­pings­pe­rio­de. Daarbij staan de zeven stappen van het inter­na­tio­nale Laudato si’-platform centraal. De be­tref­fen­de bro­chu­re is te down­loa­den via de web­si­te:

Paus Fran­cis­cus

Paus Fran­cis­cus riep enkele jaren gele­den 1 sep­tem­ber uit tot Wereld­ge­beds­dag voor de Schep­ping. Met deze dag sluit de katho­lie­ke kerk aan bij de ‘Dag van gebed voor het milieu’ uit de orthodoxe kerk, die ook op 1 sep­tem­ber wordt gevierd en bij de periode van de schep­ping (1 sep­tem­ber tot en met 4 ok­to­ber) waartoe de Wereldraad van Kerken al in 1997 opriep.

Plant een boom!

Opnieuw doen de Laudato si’ werk­groep en Ecokerk een oproep aan ie­der­een om in deze periode een Laudato si’ boom te planten. Een vrucht- of fruit­boom sym­bo­li­seert de oproep om de vruchten van de aarde te delen. Bovendien duurt het enkele jaren voordat hij vrucht draagt. Ook dat is sym­bo­li­sch: het vraagt soms wat geduld om re­sul­taten te zien van onze in­span­ningen

Laudato si’ werk­groep Neder­land

De Laudato si’ werk­groep Neder­land is een ge­za­men­lijk ini­tia­tief van de Neder­landse bis­schop­pen­con­fe­ren­tie en de Kon­fe­ren­tie Neder­landse Reli­gi­euzen (KNR), die werd inge­steld bij het uit­ko­men van de pau­se­lijke en­cy­cliek over de zorg voor ons gemeen­schap­pe­lijk huis in 2015. Voor­zit­ter is mgr. Gerard de Korte, referent voor Kerk en Samen­le­ving.


Gerelateerde nieuwsberichten

maandag, 4 maart 2024Hulp voor kerkvergroeners
woensdag, 4 oktober 2023Apostolische exhortatie Laudate Deum gepubliceerd
zaterdag, 30 september 2023Klimaatbrief van de paus in begrijpelijke taal
zaterdag, 22 juli 2023Inspiratiegids voor de Scheppingsperiode
woensdag, 26 augustus 2020Plant een boom
donderdag, 16 januari 2020Download gratis encycliek-pakketten
vrijdag, 1 november 2019Kardinaal Turkson spreekt in Amsterdam
woensdag, 15 mei 2019Verslag Laudato sií -avonden
dinsdag, 26 maart 2019Jongerenavonden encycliek Laudato Sií
vrijdag, 1 september 2017Wereldgebedsdag voor de schepping
maandag, 5 oktober 2015Verslag informatieavond - Laudato Sií
dinsdag, 25 augustus 2015Nederlandse vertaling Laudato SiBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose