Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Verslag Laudato si’ -avonden

gepubliceerd: woensdag, 15 mei 2019

De eerste twee avon­den uit de reeks Laudato Si’ avon­den hebben plaats­ge­von­den. De avon­den zijn een groot succes van­wege de verbin­ding tussen inhoud en praktijk. Daar­naast is de moge­lijk­heid om de sprekers te onder­vra­gen en door te vragen over het thema en han­de­len iets waar de jon­ge­ren veel gebruik van maken.

Afval is de grootste boos­doe­ner

Mgr. Hendriks trapte de eerste avond af met een uitleg van wat er in de eerste hoofd­stukken van Laudato Si’ staat. Hij begon met de vraag of de kerk zich wel bezig moest hou­den met en­cy­clie­ken schrijven en het milieu i.p.v. geloofsverkon­di­ging. Een goede inlei­ding op de en­cy­cliek! Wat betreft de inhoud noemde hij dat een groot deel van bijv. de ver­vuiling van de aarde ligt in het men­se­lijk han­de­len. Als grootste boos­doe­ner van ons men­se­lijk han­de­len op de natuur noemt hij de wegwerp­cul­tuur. “In de natuur zit een mooie kringloop, terwijl de mens alleen maar afval produ­ceert wat we niet kunnen ver­werken.” Juan Nibbelink, de tweede spreker, was uit­ge­no­digd om te spreken over hoe hij juist met zijn men­se­lijk han­de­len de zorg voor de aarde de goede kant op probeert te bewegen. Met zijn werk­zaam­he­den probeert hij de afval­stroom (en uitval­stroom) zo minimaal moge­lijk te maken. Een betere aan­slui­ting op het verhaal van Mgr. Hendriks kon er niet zijn!

Hoe ons denken wordt beïn­vloed

Marjolein Tiemens (oprichtster van GroenGeloven) ver­zorgde de tweede avond het inhou­de­lijke gedeelte. Ze noemde twee begrippen die heersen waardoor er afbreuk van de aarde plaats­vindt: het antropo­cen­tris­me en het techno­lo­gisch para­digma. Kort samen­ge­vat is dit het centraal stellen van de mens, waarbij eigen belang altijd voorgaat op al het andere (andere mensen, dieren, natuur) en de over­tui­ging dat de techno­lo­gie lei­dend is in ons han­de­len. Michel Klein, Provinciaal Statenlid CU, borduurde voort op het verhaal van Marjolein en noemde nog een derde afbrekend denk­kader; het eco­no­mische denk­kader waarbij alles draait om hoeveel geld het oplevert. Vanuit zijn be­schei­den positie probeert hij bedrijven er op aan te dringen niet alleen een fi­nan­cieel jaar­ver­slag, maar ook een maat­schap­pe­lijk jaar­ver­slag uit te brengen. Hoeveel mensen heb je een baan gegeven, hoe heb je het milieu een stukje groener gemaakt of mensen opgeleid, wat is jouw maat­schap­pe­lijke impact?

Op­val­lend is hoe alles in de natuur zo met elkaar verbon­den is, wat de pro­ble­ma­tiek en oplos­singen zoeken zo complex maakt. Des te groter het respect voor Michel Klein en de provinciale staten om steeds kleine stapjes vooruit te zetten. Er werd gevraagd hoe Michel ge­mo­ti­veerd bleef, zeker als dingen geen effect lijken te hebben. Aller­eerst was dat zijn bewon­dering voor Gods schep­ping, maar ook de wijs­heid “Het gaat niet om het effect van jouw actie, maar om de vraag is wat je doet het goede?”

Nog een avond

Op dins­dag 4 juni zal de laatste avond in deze reeks plaats­vin­den. Gerard Moorman (duur­zaam­heidsstaf­me­de­werker KNR) en Jasper Fleers (de Groene Lobby) komen spreken over de eco­lo­gische beke­ring en het aanpassen van de levens­stijl.Gerelateerde nieuwsberichten

dinsdag, 6 december 2022WJD@Home Ameland
vrijdag, 25 november 2022Aanmelding WJD 2023 geopend
woensdag, 16 november 2022Nationale jongerencollecte Video
vrijdag, 11 november 2022Wereldjongerendag
vrijdag, 14 oktober 2022Start tour WJD kruis
vrijdag, 16 september 2022Tour Wereldjongerendagenkruis door het bisdom
vrijdag, 9 september 2022WJD Promotieteams gaan het bisdom in
dinsdag, 30 augustus 2022Global Friendship, Global Peace
vrijdag, 26 augustus 2022Europese jongerenontmoeting Amsterdam
dinsdag, 12 juli 2022WJD reis via Parijs, Bayonne, Burgos, Fatima en Lourdes
woensdag, 6 juli 2022Tienerkamp BreakOut - Zorg voor elkaar
woensdag, 29 juni 2022Tienerdag
woensdag, 15 juni 2022Tour met het Wereldjongerendagenkruis
maandag, 2 mei 2022Beeldverslag WJD@Home
dinsdag, 8 maart 2022“See you in August 2023” Video
donderdag, 13 januari 2022WJD@Home verschuift naar meivakantie Video
dinsdag, 11 januari 2022Tienerkampweekend BreakThrough
maandag, 10 januari 2022WJD @ Home uitgesteld
vrijdag, 19 november 2021Aangepast programma Wereldjongerendag Video
woensdag, 17 november 2021De Kerk laten bloeienBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose