Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Verslag Laudato sií -avonden

gepubliceerd: woensdag, 15 mei 2019

De eerste twee avon­den uit de reeks Laudato Si’ avon­den hebben plaats­ge­von­den. De avon­den zijn een groot succes van­wege de verbin­ding tussen inhoud en praktijk. Daar­naast is de moge­lijk­heid om de sprekers te onder­vra­gen en door te vragen over het thema en han­de­len iets waar de jon­ge­ren veel gebruik van maken.

Afval is de grootste boos­doe­ner

Mgr. Hendriks trapte de eerste avond af met een uitleg van wat er in de eerste hoofd­stukken van Laudato Si’ staat. Hij begon met de vraag of de kerk zich wel bezig moest hou­den met en­cy­clie­ken schrijven en het milieu i.p.v. geloofsverkon­di­ging. Een goede inlei­ding op de en­cy­cliek! Wat betreft de inhoud noemde hij dat een groot deel van bijv. de ver­vuiling van de aarde ligt in het men­se­lijk han­de­len. Als grootste boos­doe­ner van ons men­se­lijk han­de­len op de natuur noemt hij de wegwerp­cul­tuur. “In de natuur zit een mooie kringloop, terwijl de mens alleen maar afval produ­ceert wat we niet kunnen ver­werken.” Juan Nibbelink, de tweede spreker, was uit­ge­no­digd om te spreken over hoe hij juist met zijn men­se­lijk han­de­len de zorg voor de aarde de goede kant op probeert te bewegen. Met zijn werk­zaam­he­den probeert hij de afval­stroom (en uitval­stroom) zo minimaal moge­lijk te maken. Een betere aan­slui­ting op het verhaal van Mgr. Hendriks kon er niet zijn!

Hoe ons denken wordt beïn­vloed

Marjolein Tiemens (oprichtster van GroenGeloven) ver­zorgde de tweede avond het inhou­de­lijke gedeelte. Ze noemde twee begrippen die heersen waardoor er afbreuk van de aarde plaats­vindt: het antropo­cen­tris­me en het techno­lo­gisch para­digma. Kort samen­ge­vat is dit het centraal stellen van de mens, waarbij eigen belang altijd voorgaat op al het andere (andere mensen, dieren, natuur) en de over­tui­ging dat de techno­lo­gie lei­dend is in ons han­de­len. Michel Klein, Provinciaal Statenlid CU, borduurde voort op het verhaal van Marjolein en noemde nog een derde afbrekend denk­kader; het eco­no­mische denk­kader waarbij alles draait om hoeveel geld het oplevert. Vanuit zijn be­schei­den positie probeert hij bedrijven er op aan te dringen niet alleen een fi­nan­cieel jaar­ver­slag, maar ook een maat­schap­pe­lijk jaar­ver­slag uit te brengen. Hoeveel mensen heb je een baan gegeven, hoe heb je het milieu een stukje groener gemaakt of mensen opgeleid, wat is jouw maat­schap­pe­lijke impact?

Op­val­lend is hoe alles in de natuur zo met elkaar verbon­den is, wat de pro­ble­ma­tiek en oplos­singen zoeken zo complex maakt. Des te groter het respect voor Michel Klein en de provinciale staten om steeds kleine stapjes vooruit te zetten. Er werd gevraagd hoe Michel ge­mo­ti­veerd bleef, zeker als dingen geen effect lijken te hebben. Aller­eerst was dat zijn bewon­dering voor Gods schep­ping, maar ook de wijs­heid “Het gaat niet om het effect van jouw actie, maar om de vraag is wat je doet het goede?”

Nog een avond

Op dins­dag 4 juni zal de laatste avond in deze reeks plaats­vin­den. Gerard Moorman (duur­zaam­heidsstaf­me­de­werker KNR) en Jasper Fleers (de Groene Lobby) komen spreken over de eco­lo­gische beke­ring en het aanpassen van de levens­stijl.Gerelateerde nieuwsberichten

donderdag, 7 oktober 2021Datum WJD 2023 bekend
dinsdag, 14 september 2021Alpha Youth en Alpha Students
dinsdag, 6 juli 2021Bezinningsmateriaal - Periode van de schepping
zondag, 6 juni 2021Nieuwe bezetting jongerenpastoraat
donderdag, 20 mei 2021Tienerkamp BreakOut - Testify
woensdag, 5 mei 2021Kathedraal TV - Q&A met Mirjam Spruit Video
zaterdag, 10 april 2021Diocesane Alpha Youth
donderdag, 8 april 2021Q&A - Paul Graas - Middelmatigheid is zonde Video
dinsdag, 6 april 2021Speeddaten kloosterordes en godgewijde leven
donderdag, 11 maart 2021Jongerenonderzoek
donderdag, 18 februari 2021Vasten-caritasactie Jongerenplatform
donderdag, 18 februari 2021Netwerkdiner mentorschap
dinsdag, 2 februari 2021Mentorschap in het Jongerenpastoraat
dinsdag, 12 januari 2021Vier JongKatholiek webinars gepland
donderdag, 7 januari 2021Landelijk online tienergroepdag
maandag, 21 december 2020Evangelii Gaudium - Online boekclub
dinsdag, 24 november 2020Diocesane WJD voortaan op Christus Koning
donderdag, 5 november 2020Q&A met Marcel Poorthuis
zaterdag, 24 oktober 2020Duimen daar krijg je scheve tanden van Video
dinsdag, 20 oktober 2020Netwerkbijeenkomst - WeerstandBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose