Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Nationale bedevaart Brielle via livestream

Zaterdag 10 juli - 11.00 uur

gepubliceerd: dinsdag, 29 juni 2021

De Natio­nale Bede­vaart Brielle op zater­dag 10 juli wordt vanaf 11.00 uur uitgezon­den als live­stream. Het bisdom Rotter­dam heeft een gebeds­kaart be­schik­baar gemaakt, die ook dient als uit­no­di­ging om mee te vieren. Deze kaart is be­schik­baar als download.

Gedurende het hele bede­vaartseizoen zijn mensen uit­ge­no­digd om in­di­vi­dueel of in kleine groepen het bede­vaarts­oord te bezoeken. Een bezoek aan het hei­lig­dom is moge­lijk met inachtne­ming van de corona­maat­re­ge­len. In 2020 bezochten min­der groepen de bede­vaarts­kerk, maar maakten veel mensen van de moge­lijk­heid gebruik om het hei­lig­dom te bezoeken voor per­soon­lijk gebed.

Mar­te­la­ren van Gorcum

Brielle is het bekendste bede­vaarts­oord van Zuid-Holland. In het jaar 1572 wer­den op deze plaats 19 Rooms-Katho­lie­ke gees­te­lij­ken uit Gorcum gemar­teld en opge­han­gen omdat ze wei­ger­den hun geloof in de eucha­ris­tie af te zweren. Drie ‘jonge’ mar­te­la­ren uit de vorige eeuw hebben in het hei­lig­dom ook gedenk­te­ke­nen gekregen: de heilige zuster Benedicta van het Kruis (Edith Stein), de zalige Karl Leisner en de zalige Titus Brandsma. Zij zijn alle drie mar­te­la­ren van het naziregime ten tijde van de Tweede Wereld­oor­log en in­druk­wek­kende geloofs­ge­tui­gen van ‘onze tijd’.

Reliekschrijn in de Tilten­berg

Tot de oprich­ting van Bisdom Rotter­dam (16 juli 1955) hoorde Zuid-Holland tot wat toen nog Bisdom Haar­lem heette en vielen Gorinchem en Den Briel onder ons bisdom. Een reliekschrijn met overblijfselen van de 19 gees­te­lij­ken die als de Mar­te­la­ren van Gorcum op 9 juli 1572 in Brielle door de Geuzen om hun geloof wer­den opge­han­gen, bevindt zich in de Tilten­berg te Vo­ge­len­zang.

Noveen vanaf 29 juni

Op de web­si­te van het hei­lig­dom is alle in­for­ma­tie te vin­den van het bede­vaartseizoen van dit jaar. Heel bij­zon­der ook staat daar de uit­no­di­ging om lid te wor­den van de gebeds­kring van de Mar­te­la­ren van Gorcum en mee te bid­den met de noveen op de negen dagen voor de eigen­lijke feest­dag van de Mar­te­la­ren van Gorcum.

Van dins­dag 29 juni tot en met don­der­dag 8 juli kan ie­der­een dage­lijks online meebid­den om 12.00 uur (of na­tuur­lijk op een later tijdstip). Op de feest­dag van de HH. Mar­te­la­ren van Gorcum zelf, don­der­dag 9 juli, is er om 14.00 uur een Eucha­ris­tie­vie­ring. Ook deze plech­tig­heid is live te volgen via de web­si­te.

Video

Op de web­si­te van de Mar­te­la­ren van Gorcum staan ook diverse video's van eer­dere bede­vaarten. Dit jaar zal Bisdom Rotter­dam een online mini-pelgrimage uit­bren­gen en ook Katho­liek Leven komt met een video.

Meer in­for­ma­tie

Brielle in de kunst


Gerelateerde nieuwsberichten

donderdag, 13 mei 2021Naar de bron bij Onze Lieve Vrouw ter Nood Fotoreportage Video
woensdag, 24 maart 2021Waardig sterven volgens het katholieke geloof Audio
donderdag, 14 november 2019Katholiek Leven Magazine
donderdag, 20 juni 2019Katholiekleven in gesprek met Rens Tienstra Video
zaterdag, 11 mei 2019Vernieuwde website Katholiekleven.nl
vrijdag, 23 november 2018Videokanaal katholiekleven.nl groeit door
woensdag, 13 juni 2018Wat is uw favoriete Katholiekleven.nl video?
woensdag, 30 augustus 2017De Kerk geeft jou steuntjes in de rug Video
donderdag, 24 augustus 2017Kerkproeverij - Back to church Video
donderdag, 15 juni 2017Mgr. Van Burgsteden op Katholiekleven.nl Video
zaterdag, 17 september 2016God of het geld
maandag, 30 mei 2016Website Katholiekleven.nl onlineBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose