Bisdom Haarlem-Amsterdam


Naar de bron bij Onze Lieve Vrouw ter Nood

Video op Katholiekleven.nl

gepubliceerd: donderdag, 13 mei 2021

Op de ge­za­men­lijke video­web­site van de Neder­landse bis­dom­men, Katho­liek­le­ven.nl is een video ver­sche­nen over het Hei­lig­dom van Onze Lieve Vrouw ter Nood te Heiloo. Aan het woord komen Mariska Adrichem, rector Jeroen de Wit en Mgr. Hendriks over wat deze plaats zo bij­zon­der maakt.

 

 

Transcript

Mariska Adrichem, mede­wer­ker OLV Heiloo:

Het is een heer­lijke plek. Vanaf het moment dat je hier door de hekken loopt, word je over­val­len door een enorm gevoel van rust en warmte. En ja, troost. Het maakt helemaal niet uit wat je ach­ter­grond is voor het gevoel wat je hier krijgt. Dat is echt alsof je bij de moe­der thuis komt.

Rector Jeroen de Wit:

We zijn hier op het hei­lig­dom, Onze Lieve vrouw ter nood, en We zijn hier beide de genade kapel en Dit is dan eigen­lijk echt de plek waar ze hebben. Rond het jaar 1400 houten Maria­beeldje gevon­den is echt dus het begin van het hei­lig­dom hier in Heiloo. Er was toen een boer aan het spitten en die vond een houten beeldje en dat bleek een Maria­beeldje te zijn. En in die­zelfde tijd was er een schipper op zee. Die was met koop­waar als een koopman op zee. Er was een hevige wind, een sterke wind en hij was bang dat hij zou ver­gaan. Die schipper hoorde toen een stem die zei: als je mij gaat eren zal de wind gaan keren. Die stem herkende hij als de stem van Maria. Hij is gered. En hij wilde wat doen voor de Kerk. Zijn pastoor zei: mis­schien is het een mooi idee, om op de plek waar het Maria­beeldje is gevon­den een kapelletje te bouwen. Zo is het geko­men. Hij heeft geld gegeven om hier het kapelletje te bouwen.

Mariska Adrichem, mede­wer­ker OLV Heiloo:

Mijn oma kwam hier altijd al en die dronk elke dag water uit deze put en die is met het water uit de put is ze bijna 100 gewor­den.

Rector Jeroen de Wit:

In het jaar 1713 waren de mensen hier om te bid­den, omdat het vee de veepest had. Ze waren dus hier aan het bid­den om gene­zing van het vee, tot Maria. En toen ging de put, die dicht was en gedempt was, water te geven en dat water hebben ze aan het vee gegeven en het genas daar­van. Sinds die tijd ja komen dus veel mensen ook altijd hier om water te putten uit die bron.

Pelgrim:

Ik kom niet vaak. Daarom neem ik altijd een heel aantal flessen mee. Als ik zie dat het op is, kom ik weer. Ik drink het. Ik was een poosje ziek en ik kwam hier en ik ben het water komen putten. Ik heb het gedronken en ben, ja, genezen.

Rector Jeroen de Wit:

Het is een hei­lig­dom en dat ervaren mensen wanneer ze hier komen. Mensen komen na­tuur­lijk inder­daad om water te putten, waar mensen kracht uit halen en ook gene­zing inder­daad. We hebben hier dage­lijks de Heilige Mis om 12 uur. Daarvoor bid­den we de rozen­krans. Elke dag is er biecht­gele­gen­heid tussen en half vier en dat is ook heel fijn, want mensen kunnen zon­der afspraak hier altijd komen. Elke dag is hier een pries­ter.

Mgr. Jan Hendriks:

Mensen zijn na afloop van de mis nog geko­men om een speciale zegen te vragen voor allerlei intenties en noden. Daar zie je aan dat veel mensen met hun intenties naar Heiloo komen. Daar gaat mijn hart ook van open. Daar ben je pries­ter voor gewor­den. Om mensen op die weg nabij te zijn en hen daarin de steun van het geloof en heel in het bij­zon­der op deze plaats na­tuur­lijk ook de steun aan de voor­spraak van Maria toe te zeggen en toe te bid­den.

Rector Jeroen de Wit:

Het is echt een plek waar je op verhaal kunt komen eigen­lijk, waar God kracht schenkt, waar Hij genade schenkt.Gerelateerde nieuwsberichten

dinsdag, 29 juni 2021Nationale bedevaart Brielle via livestream Fotoreportage
woensdag, 24 maart 2021Waardig sterven volgens het katholieke geloof Audio
donderdag, 14 november 2019Katholiek Leven Magazine
donderdag, 20 juni 2019Katholiekleven in gesprek met Rens Tienstra Video
zaterdag, 11 mei 2019Vernieuwde website Katholiekleven.nl
vrijdag, 23 november 2018Videokanaal katholiekleven.nl groeit door
woensdag, 13 juni 2018Wat is uw favoriete Katholiekleven.nl video?
woensdag, 30 augustus 2017De Kerk geeft jou steuntjes in de rug Video
donderdag, 24 augustus 2017Kerkproeverij - Back to church Video
donderdag, 15 juni 2017Mgr. Van Burgsteden op Katholiekleven.nl Video
zaterdag, 17 september 2016God of het geld
maandag, 30 mei 2016Website Katholiekleven.nl onlineBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose