Bisdom Haarlem-Amsterdam


Katholiek Leven Magazine

Videokanaal Nederlandse bisschoppen breidt uit naar print

gepubliceerd: donderdag, 14 november 2019

Het video­ka­naal katho­liek­le­ven.nl maakte een magazine dat dit najaar in pa­ro­chies wordt verspreid. Het blad is een cadeautje van de Neder­landse bis­schop­pen aan de gelo­vi­gen. Tijdens de ver­ga­de­ring van de bis­schop­pen­con­fe­ren­tie op dins­dag 12 no­vem­ber reikte bis­schop Liesen het eerste exemplaar van het blad uit aan pa­ro­chie­vrij­wil­li­gers.

De bis­schop­pen zijn katho­liek­le­ven.nl in 2016 gestart als video­ka­naal om mensen via in­ter­net en YouTube te bereiken en zo op een nieuwe manier te com­mu­ni­ce­ren, ver­telde Mgr. Liesen. Dat is ook de bedoeling van het blad. Dit wil mensen in­spi­re­ren met aan­spre­kende geloofs­ver­halen en katho­liek­le­ven.nl ver­der bekend maken. Een van de artikelen in het blad is een inter­view met tele­vi­sie­pre­sen­ta­tor Leo Fijen. Hij sprak de afgelopen jaren met vele katho­lie­ken over hun geloof. Katho­liek­le­ven.nl sprak met hem over zijn eigen geloof, hoop en liefde.

Vrij­wil­li­gers

De vrij­wil­li­gers die het blad van Mgr. Liesen in ont­vangst namen zijn gastvrouw in de pa­ro­chie, waar de ver­ga­de­ringen van de bis­schop­pen­con­fe­ren­tie plaatsvond. Elke week verwel­ko­men zij vele gasten in het pa­ro­chie­cen­trum en elke maand de bis­schop­pen voor hun ver­ga­de­ring.

In hen bedankte Mgr. Liesen de vele ker­ke­lijke vrij­wil­li­gers die zich met hart en ziel inzetten voor de geloofs­ge­meen­schap: “U doet dit niet als hobby in uw vrije tijd. Het is meer dan vrij­wil­lig­heid. En het is ook meer dan het oppakken van taken die als vacature open vallen. U bent een ledemaat van het lichaam van Christus dat we samen met elkaar vormen. Ie­der­een heeft een roe­ping. Ik wil u bedanken voor uw inzet. In u willen we als bis­schop­pen alle gelo­vi­gen dit blad graag sym­bo­li­sch aanbie­den.”

50.000 Exemplaren

Dit eerste magazine van katho­liek­le­ven.nl wordt verspreid in een oplage van ongeveer 50.000 exemplaren. In het blad is een insert opgeno­men met in­spi­ra­tie­kaarten van de acht zalig­spre­kingen die Jezus noemt in zijn Bergrede (Matteüs evan­ge­lie). Paus Fran­cis­cus noemt de zalig­spre­kingen de ‘iden­ti­teits­kaart’ van de chris­te­nen. De paus doet dat in zijn tekst over de roe­ping tot hei­lig­heid in het dage­lijks leven (‘Gaudete et exsultate’). Groeien in hei­lig­heid kan door alert te zijn “op de kleine details van de liefde,” zegt de paus. De kaarten brengen dit met kleur­rijke illus­tra­ties in beeld.

Mgr. Liesen is bis­schop van Breda en lid van de per­ma­nente raad van de bis­schop­pen­con­fe­ren­tie. In die hoe­da­nig­heid reikte hij de eerste exemplaren van het blad uit aan mevrouw Cornelie Kleijne, Mieke van Mourik en Gerda Fokker.

De versprei­ding van het blad vindt plaats via de Neder­landse bis­dom­men en de KNR (Kon­fe­ren­tie Neder­landse Reli­gi­euzen)

(foto­se­rie: Katho­liek­le­ven.nl)


Gerelateerde nieuwsberichten

dinsdag, 29 juni 2021Nationale bedevaart Brielle via livestream
donderdag, 13 mei 2021Naar de bron bij Onze Lieve Vrouw ter Nood Video
woensdag, 24 maart 2021Waardig sterven volgens het katholieke geloof Audio
donderdag, 20 juni 2019Katholiekleven in gesprek met Rens Tienstra Video
zaterdag, 11 mei 2019Vernieuwde website Katholiekleven.nl
vrijdag, 23 november 2018Videokanaal katholiekleven.nl groeit door
woensdag, 13 juni 2018Wat is uw favoriete Katholiekleven.nl video?
woensdag, 30 augustus 2017De Kerk geeft jou steuntjes in de rug Video
donderdag, 24 augustus 2017Kerkproeverij - Back to church Video
donderdag, 15 juni 2017Mgr. Van Burgsteden op Katholiekleven.nl Video
zaterdag, 17 september 2016God of het geld
maandag, 30 mei 2016Website Katholiekleven.nl onlineBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose