Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Waardig sterven volgens het katholieke geloof

Podcast katholiekleven.nl

gepubliceerd: woensdag, 24 maart 2021

In een nieuwe podcast op katho­liek­le­ven.nl gaat dr. Lambert Hendriks in op de vraag ‘wat is waar­dig sterven volgens het katho­lie­ke geloof?’ Dr. Hendriks is rector van Groot­semi­narie Rolduc en voor­zit­ter van de Katho­lie­ke Stich­ting Medische Ethiek.

Deze stich­ting or­ga­ni­seert op 24 april een bij­een­komst over de zorg voor mensen in kri­tieke en terminale levensfasen. Voltooid Leven was begin 2020 regel­ma­tig in het nieuws, D66 kon­digde een nieuw wetsvoorstel aan en de com­mis­sie Wijn­bergen bracht een rapport uit waarin onder­zoek naar de doodswens van niet erns­tig zieke ouderen werd be­schre­ven.

Barm­har­tige Samari­taan

Het on­der­werp verdween uit de media door de COVID-19-pandemie, maar zal in de hui­dige kabinets­for­ma­tie zeker weer terug­ko­men. In het najaar publi­ceerde de Con­gre­ga­tie voor de Ge­loofs­leer de brief ‘De barm­har­tige Samari­taan (Samaritanus Bonus)’ over het ‘zijn bij zieken’, ‘zijn bij anderen’, in andere woor­den ‘staan bij het kruis’.

In de bij­een­komst op 24 april wil de Stich­ting Medische ethiek proberen datgene wat leeft bij mensen in de maat­schap­pij te verbin­den met een filo­so­fische visie op hoe het leven goed geleefd kan wor­den en de chris­te­lijke bete­ke­nis van de barm­har­tige Samari­taan in onze tijd.

Beluister voor meer in­for­ma­tie de podcast met dr. Lambert Hendriks over pal­lia­tieve zorg, eutha­na­sie en de vraag: wat is waar­dig sterven volgens het katho­lie­ke geloof? En over hulp, liefde en nabij­heid als je te maken krijgt met het lij­den dat je over­komt.

 

 

Symposium 24 april

Meer in­for­ma­tie over het symposium van de Katho­lie­ke Stich­ting Medische Ethiek op 24 april van 10.00 tot 13.00 uur via Zoom vindt u hier:


Gerelateerde nieuwsberichten

dinsdag, 29 juni 2021Nationale bedevaart Brielle via livestream Fotoreportage
donderdag, 13 mei 2021Naar de bron bij Onze Lieve Vrouw ter Nood Fotoreportage Video
donderdag, 14 november 2019Katholiek Leven Magazine
donderdag, 20 juni 2019Katholiekleven in gesprek met Rens Tienstra Video
zaterdag, 11 mei 2019Vernieuwde website Katholiekleven.nl
vrijdag, 23 november 2018Videokanaal katholiekleven.nl groeit door
woensdag, 13 juni 2018Wat is uw favoriete Katholiekleven.nl video?
woensdag, 30 augustus 2017De Kerk geeft jou steuntjes in de rug Video
donderdag, 24 augustus 2017Kerkproeverij - Back to church Video
donderdag, 15 juni 2017Mgr. Van Burgsteden op Katholiekleven.nl Video
zaterdag, 17 september 2016God of het geld
maandag, 30 mei 2016Website Katholiekleven.nl onlineBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose