Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Geld over deze jaarwisseling?

gepubliceerd: vrijdag, 18 december 2020

De hui­dige lockdown van­wege Covid-19 geeft grote problemen, maar ook kansen. Zo zijn er veel mensen die hulp nodig hebben, maar ook veel mensen die hun einde­jaarsuitke­ring niet kunnen uit­ge­ven aan vuur­werk, kerstcadeaus of vakanties en wellicht iets kunnen missen. Wij nodigen u daarom uit om mee te doen aan de einde­jaarsactie: Geld over deze jaar­wis­se­ling?

Geld over, deze jaarwisseling? Actie Caritas

Drie doelen

Er zijn drie doelen gekozen die gesteund wor­den:

1) Kenia

Het corona-project in Kenia van de Vas­ten­ac­tie: Voedsel­pak­ket­ten voor de armste families, voorlich­ting over hoe infectie met het corona­vi­rus te voor­ko­men, opvang van straat­kin­de­ren en distributie van zeep, thermo­me­ters, mondmaskers en hand­schoenen.

  • Vas­ten­ac­tie
    NL21 INGB 0000 0058 50
    o.v.v. Corona nood­hulp

2) Mi­gran­ten

Het project voor voedsel­hulp voor mi­gran­ten in ons bisdom: Met name in de mi­gran­ten­kerken zijn veel mensen die hun inkomen verloren hebben door corona, maar die niet in aanmer­king komen voor hulp van de voedsel­bank. Voor hen wor­den voedsel­pak­ket­ten verzameld.

  • Bisdom Haar­lem-Am­ster­dam
    NL86 ABNA 0230 8523 19
    o.v.v. voedsel­hulp mi­gran­ten

3) Plaat­se­lijke Caritas

De plaat­se­lijke Caritas van de pa­ro­chie in uw eigen omge­ving. De Caritas helpt mensen die in nood zijn, ver­wijst hen door naar hulp­in­stan­ties en steunt diaconale projecten. Op de Caritas­pa­gina van deze web­si­te vindt u de contactge­ge­vens van de Caritas in uw omge­ving.

Dank voor uw steun!

Mis­schien kunt u mensen in uw omge­ving attent maken op deze actie? U kunt ook bij­gaande afbeel­ding down­loa­den, uitprinten en ophangen, of ver­sprei­den via social media.Namens alle organi­sa­ties harte­lijk dank voor uw steun.

Van harte goede kerst­da­gen toegewenst. Dat de in­spi­ra­tie en het licht ons mogen helpen om samen de moei­lijk­he­den te over­win­nen en uit te kijken naar een nieuwe toe­komst.Gerelateerde nieuwsberichten

dinsdag, 21 mei 2024‘Luisteren naar wie niemand luistert’
woensdag, 3 april 2024Besturenavond IPCI’s
dinsdag, 12 maart 2024Tweede prijs voor Casa Migrante
dinsdag, 13 februari 2024Fotoexpositie - Ongedocumenteerd en op leeftijd
zondag, 11 februari 2024Wereldziekendag
vrijdag, 9 februari 2024Inspiratiedag diaconie
woensdag, 7 februari 2024Pausboodschap Wereldziekendag
donderdag, 30 november 2023Landelijke katholieke caritaswebsite
vrijdag, 24 november 2023Caritas maakt komst Mondzorgkaravaan mogelijk
maandag, 13 november 2023Drugspastoraat naar het Noorden
zondag, 29 oktober 2023Herdenking omgekomen vluchtelingen aan de Europese grenzen
woensdag, 25 oktober 2023Pausboodschap Werelddag van de Armen
donderdag, 12 oktober 2023Startdagen Vastenactie
dinsdag, 10 oktober 2023De mystiek van Casa Migrante
donderdag, 28 september 2023Boodschap paus Franciscus Wereldmissiedag Video
maandag, 25 september 2023Indrukwekkende opvoering theatervoorstelling ‘Zie de mens’
zaterdag, 9 september 2023Dag van de gevangene
maandag, 4 september 2023PCI opgericht voor Franssprekende parochie
zondag, 3 september 2023Taking Care+ van start in Amsterdam
vrijdag, 1 september 2023Pausboodschap Werelddag van migrant en vluchtelingBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose