Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Geld over deze jaarwisseling?

gepubliceerd: vrijdag, 18 december 2020

De hui­dige lockdown van­wege Covid-19 geeft grote problemen, maar ook kansen. Zo zijn er veel mensen die hulp nodig hebben, maar ook veel mensen die hun einde­jaarsuitke­ring niet kunnen uit­ge­ven aan vuur­werk, kerstcadeaus of vakanties en wellicht iets kunnen missen. Wij nodigen u daarom uit om mee te doen aan de einde­jaarsactie: Geld over deze jaar­wis­se­ling?

Geld over, deze jaarwisseling? Actie Caritas

Drie doelen

Er zijn drie doelen gekozen die gesteund wor­den:

1) Kenia

Het corona-project in Kenia van de Vas­ten­ac­tie: Voedselpakketten voor de armste families, voorlich­ting over hoe infectie met het corona­vi­rus te voor­ko­men, opvang van straat­kin­de­ren en distributie van zeep, thermo­me­ters, mondmaskers en hand­schoenen.

  • Vas­ten­ac­tie
    NL21 INGB 0000 0058 50
    o.v.v. Corona nood­hulp

2) Mi­gran­ten

Het project voor voedsel­hulp voor mi­gran­ten in ons bisdom: Met name in de mi­gran­ten­kerken zijn veel mensen die hun inkomen verloren hebben door corona, maar die niet in aanmer­king komen voor hulp van de voedsel­bank. Voor hen wor­den voedselpakketten verzameld.

  • Bisdom Haar­lem-Am­ster­dam
    NL86 ABNA 0230 8523 19
    o.v.v. voedsel­hulp mi­gran­ten

3) Plaat­se­lijke Caritas

De plaat­se­lijke Caritas van de pa­ro­chie in uw eigen omge­ving. De Caritas helpt mensen die in nood zijn, ver­wijst hen door naar hulp­in­stan­ties en steunt diaconale projecten. Op de Caritas­pa­gina van deze web­si­te vindt u de contactge­ge­vens van de Caritas in uw omge­ving.

Dank voor uw steun!

Mis­schien kunt u mensen in uw omge­ving attent maken op deze actie? U kunt ook bij­gaande afbeel­ding down­loa­den, uitprinten en ophangen, of ver­sprei­den via social media.Namens alle organi­sa­ties harte­lijk dank voor uw steun.

Van harte goede kerst­da­gen toegewenst. Dat de in­spi­ra­tie en het licht ons mogen helpen om samen de moei­lijk­he­den te over­win­nen en uit te kijken naar een nieuwe toe­komst.
Gerelateerde nieuwsberichten

zaterdag, 9 september 2023Dag van de gevangene
maandag, 4 september 2023PCI opgericht voor Franssprekende parochie
zondag, 3 september 2023Taking Care+ van start in Amsterdam
vrijdag, 1 september 2023Pausboodschap Werelddag van migrant en vluchteling
maandag, 21 augustus 2023Theater - Zie de mens
zaterdag, 22 juli 2023Inspiratiegids voor de Scheppingsperiode
maandag, 26 juni 2023Pausboodschap Werelddag van de Armen
donderdag, 1 juni 2023Bijeenkomst - Humanitaire corridors voor vluchtelingen
woensdag, 24 mei 2023Pinksterbrief voor caritas en diaconie
woensdag, 17 mei 2023Verslag Besturenmiddag PCI’s
maandag, 15 mei 2023Sant’Egidio viert met vrienden
dinsdag, 2 mei 2023Jubileumviering 55 jaar Sant’Egidio
vrijdag, 28 april 2023Stap Verder - mensen tot hun recht laten komen
vrijdag, 21 april 2023Besturenmiddag PCI’s
donderdag, 13 april 2023KNR Waarderingsprijs 2023
zondag, 9 april 2023Drugspastoraat Amsterdam loopt kruisweg
dinsdag, 28 maart 2023Missionair engagement: een nieuw elan
zaterdag, 25 maart 2023Netwerk van gebed
vrijdag, 24 maart 2023Nieuws van Caritas nu ook op sociale media
dinsdag, 21 maart 2023Hulp voor miljoenen mensen in voedselnoodBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose