Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Geld over deze jaarwisseling?

gepubliceerd: vrijdag, 18 december 2020

De hui­dige lockdown van­wege Covid-19 geeft grote problemen, maar ook kansen. Zo zijn er veel mensen die hulp nodig hebben, maar ook veel mensen die hun einde­jaarsuitke­ring niet kunnen uit­ge­ven aan vuur­werk, kerstcadeaus of vakanties en wellicht iets kunnen missen. Wij nodigen u daarom uit om mee te doen aan de einde­jaarsactie: Geld over deze jaar­wis­se­ling?

Geld over, deze jaarwisseling? Actie Caritas

Drie doelen

Er zijn drie doelen gekozen die gesteund wor­den:

1) Kenia

Het corona-project in Kenia van de Vas­ten­ac­tie: Voedselpakketten voor de armste families, voorlich­ting over hoe infectie met het corona­vi­rus te voor­ko­men, opvang van straat­kin­de­ren en distributie van zeep, thermo­me­ters, mondmaskers en hand­schoenen.

  • Vas­ten­ac­tie
    NL21 INGB 0000 0058 50
    o.v.v. Corona nood­hulp

2) Mi­gran­ten

Het project voor voedsel­hulp voor mi­gran­ten in ons bisdom: Met name in de mi­gran­ten­kerken zijn veel mensen die hun inkomen verloren hebben door corona, maar die niet in aanmer­king komen voor hulp van de voedsel­bank. Voor hen wor­den voedselpakketten verzameld.

  • Bisdom Haar­lem-Am­ster­dam
    NL86 ABNA 0230 8523 19
    o.v.v. voedsel­hulp mi­gran­ten

3) Plaat­se­lijke Caritas

De plaat­se­lijke Caritas van de pa­ro­chie in uw eigen omge­ving. De Caritas helpt mensen die in nood zijn, ver­wijst hen door naar hulp­in­stan­ties en steunt diaconale projecten. Op de Caritas­pa­gina van deze web­si­te vindt u de contactge­ge­vens van de Caritas in uw omge­ving.

Dank voor uw steun!

Mis­schien kunt u mensen in uw omge­ving attent maken op deze actie? U kunt ook bij­gaande afbeel­ding down­loa­den, uitprinten en ophangen, of ver­sprei­den via social media.Namens alle organi­sa­ties harte­lijk dank voor uw steun.

Van harte goede kerst­da­gen toegewenst. Dat de in­spi­ra­tie en het licht ons mogen helpen om samen de moei­lijk­he­den te over­win­nen en uit te kijken naar een nieuwe toe­komst.
Gerelateerde nieuwsberichten

maandag, 15 november 2021Besturenmiddag (I)PCI uitgesteld
vrijdag, 12 november 2021Werelddag van de armen
dinsdag, 2 november 2021Herdenking overleden vluchtelingen
zondag, 31 oktober 2021Besturenmiddag (I)PCI
zaterdag, 30 oktober 2021Virgilius bier: hét bier om te delen
donderdag, 28 oktober 2021Afdeling Caritas brengt folder uit
vrijdag, 1 oktober 2021Klimaatpelgrimstocht door ons bisdom
maandag, 27 september 2021‘Naar een steeds groter wij’
maandag, 20 september 2021Sprekers bekend Caritas ontmoetingsdag
vrijdag, 16 juli 2021Naar een steeds groter wij
woensdag, 19 mei 2021Caritas en naastenliefde Video
dinsdag, 12 januari 2021Webinar encycliek Fratelli Tutti
dinsdag, 17 november 2020Mgr. Hendriks spreekt bij Europe Must Act
vrijdag, 30 oktober 2020Vierde Werelddag van de Armen
zaterdag, 26 september 2020Dag van de Caritas - bezielingsdag afgelast
donderdag, 25 juni 2020Reportage Corine van der Loos over Caritas Video
vrijdag, 19 juni 2020Pausboodschap Werelddag Migrant en Vluchteling
dinsdag, 14 april 2020Geef mensen zonder papieren een verblijfsstatus
donderdag, 9 april 2020Dag van de Caritas afgelast
zaterdag, 28 december 2019Paus over WereldvredesdagBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose