Bisdom Haarlem-Amsterdam


Houd The Gift niet voor jezelf

Mgr. Punt tijdens de Stille Omgang

gepubliceerd: zondag, 10 februari 2008

Het jon­ge­ren­pro­gramma ‘The Gift’ in de Mozes en Aäron­kerk in Am­ster­dam sloeg bij de ongeveer vier­hon­derd deel­ne­mers uitstekend aan. In een bonte stoet wissel­den ge­tui­ge­nis, (gospel-)muziek en catechese elkaar af.

Hoogte­punt was de eucha­ris­tie, opgedragen door de bis­schop van Haar­lem, mgr. Punt, in con­ce­le­bra­tie met vier pries­ters. De bis­schop vroeg de deelneemrs om de Gift, de gave die zij die avond ont­vingen niet voor zich­zelf te hou­den maar er met eigen leven van te getuigen. Bijgaand een korte foto-impressie.Gerelateerde nieuwsberichten

vrijdag, 15 maart 2024Stille Omgang Video
dinsdag, 14 maart 2023Mirakel van Amsterdam
vrijdag, 17 februari 2023Jongerenprogramma Stille Omgang Video
maandag, 30 januari 2023Projectkoor Stille Omgang
maandag, 22 maart 2021Lezing Mirakel van Amsterdam Video
zaterdag, 20 maart 2021Online Stille Omgang
zaterdag, 6 februari 2021Stille Omgang 2021 alleen online
zondag, 17 maart 2019Vreugdevol jongerenprogramma Stille Omgang
woensdag, 21 maart 2018Stille Omgang Jongerenprogramma - verslag
donderdag, 23 maart 2017Mgr. Punt bij Stille Omgang Video
woensdag, 16 maart 2016Bijzondere Stille Omgang
maandag, 24 maart 2014Stille Omgang 2014 - Getuigen in stilte
maandag, 11 maart 2013Een Von Habsburg neemt deel aan de Stille Omgang
maandag, 19 maart 2012Aartshertog bezoekt Heilige Stede
vrijdag, 25 november 2011Hoogste pauselijke onderscheiding voor Maarten Elsenburg
donderdag, 24 maart 2011Verslag jongerenprogramma Stille Omgang
donderdag, 25 maart 2010(Foto)verslag jongerenprogramma Stille Omgang
woensdag, 25 maart 2009(Foto)verslag Jongeren­programma Stille Omgang
maandag, 20 maart 2006Ruim 350 jongeren bij 125e Stille Omgang
maandag, 22 maart 2004Fotoimpressie Stille Omgang 2004Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose