Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Een Von Habsburg neemt deel aan de Stille Omgang

gepubliceerd: maandag, 11 maart 2013

Er is een band tussen de Habs­burg-dynastie en Am­ster­dam. Am­ster­dam dat zo’n vijf eeuwen gele­den het privilege ont­ving om de keizers­kroon te mogen dragen; in die tijd een uitzon­der­lijk kenmerk dat de stad veel voor­deel bezorgde. Dat was te danken aan keizer Maxi­mi­liaan von Habs­burg, die zijn gebed tot Christus in het Mirakel van Am­ster­dam om gene­zing van een erns­tige ziekte verhoord zag. Hij had ook de belofte gedaan naar de Heilige Stede in Am­ster­dam te pel­gri­meren als hij zou genezen. Een belofte die hij en zijn vader, keizer Ferdinand, eind vijf­tien­de eeuw inlosten.

Aartshertog Karl von Habsburg tijdens zijn bezoek in 2012
Aarts­her­tog Karl von Habs­burg tij­dens zijn bezoek in 2012

Na 1500 ont­ving de stad bovendien het recht om de keizer­lijke kroon op het stads­wa­pen te voeren, het meest op­val­lende voor­beeld daar­van is de kroon op de spits van de Wester­kerk.

Vorig jaar, vijf eeuwen later, bracht het hui­dige hoofd van de Habs­burg-dynastie, aarts­her­tog Karl von Habs­burg uit Oos­ten­rijk, in de week voor­af­gaand aan de Stille Omgang een bezoek aan Am­ster­dam. Hij sprak toen de wens uit met zijn gezin deel te nemen aan de Stille Omgang.

Hoewel hij dit jaar zelf verhin­derd is wil hij toch zijn ver­bon­den­heid met deze gebeur­te­nis tot uitdruk­king laten komen, en heeft hij een familielid, Alexandra von Habs­burg, gevraagd om hem te ver­te­gen­woor­digen.

Zij zal op zater­dag­avond voor een kort bezoek ont­van­gen wor­den in de Begijnhof door mgr. Punt, door emeritus-hulp­bis­schop mgr. Van Burg­ste­den en door enkele be­stuurs­le­den van het Gezel­schap van de Stille Omgang. Daarna zal ze zich met haar gezin aan­slui­ten bij de H. Eucha­ris­tie­vie­ring van het jon­ge­ren­pro­gramma, in de basiliek van de H. Nicolaas, en de Stille Omgang lopen.

Al meer dan 125 jaar wordt in het week­ein­de dat volgt op de feest­dag van het Mirakel van Am­ster­dam de Stille Omgang gelopen. Dit jaar is dat in de nacht van 16 op 17 maart.Gerelateerde nieuwsberichten

vrijdag, 15 maart 2024Stille Omgang Video
dinsdag, 14 maart 2023Mirakel van Amsterdam
vrijdag, 17 februari 2023Jongerenprogramma Stille Omgang Video
maandag, 30 januari 2023Projectkoor Stille Omgang
maandag, 22 maart 2021Lezing Mirakel van Amsterdam Video
zaterdag, 20 maart 2021Online Stille Omgang
zaterdag, 6 februari 2021Stille Omgang 2021 alleen online
zondag, 17 maart 2019Vreugdevol jongerenprogramma Stille Omgang
woensdag, 21 maart 2018Stille Omgang Jongerenprogramma - verslag
donderdag, 23 maart 2017Mgr. Punt bij Stille Omgang Video
woensdag, 16 maart 2016Bijzondere Stille Omgang
maandag, 24 maart 2014Stille Omgang 2014 - Getuigen in stilte
maandag, 19 maart 2012Aartshertog bezoekt Heilige Stede
vrijdag, 25 november 2011Hoogste pauselijke onderscheiding voor Maarten Elsenburg
donderdag, 24 maart 2011Verslag jongerenprogramma Stille Omgang
donderdag, 25 maart 2010(Foto)verslag jongerenprogramma Stille Omgang
woensdag, 25 maart 2009(Foto)verslag Jongeren­programma Stille Omgang
zondag, 10 februari 2008Houd The Gift niet voor jezelf
maandag, 20 maart 2006Ruim 350 jongeren bij 125e Stille Omgang
maandag, 22 maart 2004Fotoimpressie Stille Omgang 2004Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose