Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Boodschap Werelddag van de Armen

Roepen, antwoorden, bevrijden

gepubliceerd: woensdag, 14 november 2018
foto: Osservatore Romano
Paus Franciscus tijdens de eerste Werelddag van de Armen in 2017
Paus Franciscus tijdens de eerste Werelddag van de Armen in 2017

In zijn bood­schap voor de Tweede Wereld­dag van de Armen, zon­dag 18 no­vem­ber, neemt paus Fran­cis­cus psalm 34 vers 7 als uitgangs­punt: ‘Die roepen in nood, naar hen luistert de Heer’. ‘Vandaag maakt deze psalm het ook ons, die door zoveel vormen van armoede zijn omgeven moge­lijk te begrijpen wie de ware armen zijn’, schrijft de paus.

De psalm karakte­riseert de hou­ding van de arme en zijn ver­hou­ding met God met drie werkwoor­den: roepen, ant­woor­den en bevrij­den. Paus Fran­cis­cus werkt deze woor­den in zijn bood­schap een voor een uit. ‘De toestand van armoede kan niet met één woord wor­den be­schre­ven, maar wordt een kreet die door de hemelen heen gaat en God bereikt. Wat drukt de kreet van de arme anders uit dan zijn lij­den en een­zaam­heid, zijn desillusie en hoop? Wij kunnen ons afvragen: hoe kan het dat deze kreet, die omhoog stijgt tot voor Gods aanschijn, onze oren niet bereikt en deze ons on­ver­schil­lig en onaan­ge­daan laat?’, vraagt de paus naar aan­lei­ding van het woord ‘roepen’.

Een klein ant­woord

De arme roept en God luistert niet alleen, Hij ant­woordt: ‘Het ant­woord van God aan de arme is altijd een ingreep van heil om de won­den van ziel en lichaam te helen, om de ge­rech­tig­heid te her­stel­len en te helpen het leven met waar­dig­heid weer op te nemen. Het ant­woord van God is ook een oproep voor wie ook maar in Hem gelooft, om evenzo te doen binnen de grenzen van het men­se­lijke. De Wereld­dag van de Armen wil een klein ant­woord zijn dat vanuit de hele, over de wereld verspreide, Kerk zich richt tot alle armen van ieder land, opdat zij niet denken dat hun kreet in het luchtle­dige is terecht­ge­ko­men’, zegt paus Fran­cis­cus.

En over het derde werk­woord ‘bevrij­den’: ‘De arme van de Bijbel leeft met de zeker­heid dat God ten gunste van hem ingrijpt om hem zijn waar­dig­heid terug te geven. Armoede wordt niet gezocht, maar veroor­zaakt door egoïsme, hoogmoed, heb­zucht en onge­rech­tig­heid. Kwaden die zo oud zijn als de mens, maar nog altijd zon­den die zoveel on­schul­digen treffen en lei­den tot dra­ma­tische maat­schap­pe­lijke con­se­quenties. De han­de­ling waar­mee de Heer bevrijdt, is een daad van heil voor al degenen die Hem hun verdriet en angst hebben getoond. De gevangen­schap van de armoede wordt doorbroken door de kracht van Gods ingrijpen.’

Eten en verza­digd wor­den

Paus Fran­cis­cus roept er toe op dat net als in het voor­gaande jaar ook op deze Tweede Wereld­dag van de Armen in vele bis­dom­men mensen elkaar ontmoeten tij­dens een maal­tijd. ‘Wij wor­den uit­ge­no­digd een concrete vorm te geven aan de woor­den van de psalm: “De armen zullen eten en verza­digd wor­den” (Ps. 22, 27).’

(over­ge­no­men van rkkerk.nl)Gerelateerde nieuwsberichten

zaterdag, 28 december 2019Paus over Wereldvredesdag
woensdag, 13 november 2019Besturenmiddag Caritasinstellingen
vrijdag, 8 november 2019Kerk presenteert armoederapport
maandag, 28 oktober 2019Herdenkingswake voor omgekomen vluchtelingen
vrijdag, 18 oktober 2019Bisdominitiatieven voor migranten en vluchtelingen Video
maandag, 8 april 2019“Overal zijn kansen voor caritas”
dinsdag, 2 april 2019Kardinaal spreekt diaconale vrijwilligers toe
donderdag, 7 februari 2019Inspiratiedag ‘Caritas beweegt’
woensdag, 24 oktober 2018Pelgrimstocht Vastenactie 2019
dinsdag, 25 september 2018Caritas bezielingsdag
dinsdag, 27 maart 2018Dag van de Caritas - Armoede
donderdag, 11 januari 2018Werelddag van de migranten en vluchtelingen
woensdag, 8 november 2017Eerste Werelddag van de armenBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose