Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Kom Schepper Geest

Blog #6

gepubliceerd: zaterdag, 5 mei 2018

6.00 uur

Voor de ver­an­de­ring komt broe­der Mug vandaag pas na de wekker gedag zeggen; het gaat steeds beter tussen ons! Dat mag ook, want vandaag is alweer de laatste volle dag. We zullen naar Greccio en Fonte Colombo gaan, waarna we naar Assisi te­rug­ke­ren voor de dodenher­den­king in de San Francesco boven­kerk met het ka­the­drale koor en prins Jaime de Bourbon de Parme. Maar eerst: Eucha­ris­tie­vie­ring.

8.00 uur

We gaan opnieuw naar de kapel met de muur­schil­dering van het laatste avondmaal. Mgr. Punt is hoofd­cele­brant. Hij ver­telt: vandaag is de Mis met een speciale intentie. Want gis­te­ren is de H.Cornelius­kerk in Limmen, ons bisdom, door brand onherstel­baar bescha­digd. Een schok gaat door de kapel; ie­der­een kan zich indenken hoe groot de schok voor de pa­ro­chi­anen van Limmen moet zijn. Uiter­aard bid­den we vandaag in het bij­zon­der voor hen!

De bis­schop noemt in zijn korte ver­kon­di­ging -'slechts een gedachte'- de kracht van de Geest, die ons in staat stelt vrede te vin­den. Immers begint de ware vrede in ons hart. De heilige Geest van God leidt ons naar die intrinsieke vrede, en stelt ons in staat vanuit die vrede te leven en zo te werken aan de vrede in de wereld. Wij mogen op die Geest ver­trouwen.

In die gedachte sluiten we de Mis af, maar niet nadat we met elkaar gezongen hebben. Laudato Si wordt ingezet en sprankelende broe­der Fran­cis­caan diri­geert vanachter de ambo. Zijn en­thou­sias­me is in­spi­re­rend en aan­ste­ke­lijk: binnen mum van tijd zingt en klapt ie­der­een mee. Dit en­thou­sias­me is het; hier gebeurt iets...! Het blijft de uren na de Eucha­ris­tie nazingen, zo merk ik als ik tussen pelgrims loop en het deuntje meer­dere malen fluitend of neuriënd terug hoor.

11.00 uur

Aankomst in Greccio, waar Fran­cis­cus een inge­ving (van de Geest?) kreeg die nu nog steeds over de hele wereld bekend is: de kerst­stal. Maar denk nu niet dat het er in Greccio uitziet als een kerst­markt. De kluizenarij waar Fran­cis­cus met ongeveer 15 broe­ders woonde is een neder­zet­ting boven op een berg. Een aantal kleine cellen zijn uitgehouwen in de rotsen, waar de mannen met zijn allen zittend sliepen (anders paste het niet). De overige ruimtes waren niet veel groter. Maar het uit­zicht was - en is nog steeds- feno­menaal! Een a-locatie, zo boven op de berg.

Fran­cis­cus koos die plek niet voor niets, want hoog op de berg kon men zich be­zin­nen op het geheim van de nederdaling van God tot de aarde in de menswor­ding van Jezus Christus. Volgens Fran­cis­cus was het uit­oefe­nen van nede­rig­heid een deelname aan die nederdaling, welke werd uitgedrukt in de naam 'min­der­broe­ders'. Hij stelde de nede­rig­heid voor als een inner­lijke gemoeds­toe­stand van geduld en geluk, die als ze behou­den bleef onder zware omstan­dig­he­den, leidde tot inner­lijke vreugde. Of mis­schien wel tot de vrede in het hart zoals de bis­schop het van­mor­gen noemde. Daar kunnen wij -meer of min­der zeikende Hollan­ders- nog een voor­beeld aan nemen!

13.30 uur

Aankomst in Fonte Colombo. Hier schreef Fran­cis­cus de regel van zijn min­der­broe­ders, opnieuw in uitgehouwen ruimtes in de bergen. Er is nu nog een klooster met kerkje, waar we als groep de pelgrims­tocht afsluiten. Mijn groep bestaat uit pa­ro­chie-pelgrims, pelgrimjon­ge­ren en pelgrimse­mi­na­risten: een bont gezel­schap, ie­der­een met zijn eigen ach­ter­grond en authen­tiek geloof, maar allemaal 'tempel' van die ene Geest en daar­mee ge­roe­pen tot ge­meen­schap. En die ge­meen­schap kan alleen bestaan als ieder zijn eigen talent mee­brengt, opdat een een­heid van Geest in verschei­den­heid van Gaven ont­staat. Dat doel zou een regel in zich­zelf zijn. :)

17.00 uur

Terug­komst in Assisi voor de 4 mei her­den­kings­vie­ring in de San Francesco boven­kerk. De kerk zit om 18:30 helemaal vol, waardoor pas dui­de­lijk wordt hoe groot de groep is. Het ka­the­drale koor zingt een Requim mis van Gabriel Fauré; een cultureel hoogte­punt dat niet te ver­ge­lij­ken is met het Laudato Si van van­och­tend: totaal anders, maar zeker net zo in­spi­re­rend en vooral heel ontroerend, aangezien bij som­mi­gen de tranen niet meer te stoppen zijn.

De bis­schop gaat tussen de gezangen voor in gebed, wat ook in het kader van dodenher­den­king in de geest van ge­meen­schap is: 'God, geef ons uw geest­kracht om andere mensen niet te zien als vijan­den, maar als broe­ders van dezelfde vader.' Die ge­meen­schap wordt later beves­tigd door prins Jaime de Bourbon de Parme, am­bas­sa­deur van Neder­land bij de Heilige Stoel. Hij noemt de katho­lie­ke kerk, met zoveel lokale vesti­gingen over de hele wereld, een be­lang­rijke partner voor de vrede in onrus­tige lan­den. Het morele gezag van de Paus die geen poli­tieke belangen heeft is daarin een grote ont­wa­penende kracht.

De woor­den zetten ons terug in de wereld: is afgelopen week onze blik geves­tigd geweest op onze eigen ge­meen­schap als pelgrims in het­zelfde bisdom, de prins brengt ons weer terug naar het grotere geheel: pelgrims onder dezelfde Vader. Het is precies de juiste insteek om morgen weer naar huis terug te gaan en alles wat we hier leer­den in praktijk te gaan brengen.

Vrede en alle Goeds!

Lizette Romijn


Gerelateerde nieuwsberichten

vrijdag, 5 juli 2019ďBidden geeft mij vertrouwenĒ Video
zaterdag, 16 februari 2019Assisi-pelgrim op Katholiekleven.nl Video
woensdag, 4 juli 2018Broeder Fer in Geloofsgesprek
zondag, 10 juni 2018Zonovergoten reŁnie Assisibedevaart Fotoreportage
woensdag, 6 juni 2018ReŁnie voor Assisi-pelgrims
zaterdag, 19 mei 2018Clara en Franciscus voor jonge kinderen Fotoreportage
zaterdag, 5 mei 2018Tweede vlog van de Assisibedevaart Video
zaterdag, 5 mei 2018Toespraak prins Jaime de Bourbon de Parme Video
zaterdag, 5 mei 2018Fotoserie Assisibedevaart dag 5 Fotoreportage
vrijdag, 4 mei 2018Tieners en jongeren bezoeken Heilige plaatsen in en rond Assisi Fotoreportage
vrijdag, 4 mei 2018Wees maar niet bang...! Fotoreportage
donderdag, 3 mei 2018Fotoserie Assisibedevaart dag 4 Fotoreportage
donderdag, 3 mei 2018Eerste vlog van de Assisibedevaart Video
woensdag, 2 mei 2018Fotoserie Assisibedevaart dag 3 Fotoreportage
woensdag, 2 mei 2018Kinderwoorddienst Fotoreportage
dinsdag, 1 mei 2018Tieners en jongeren goed begonnen Fotoreportage
dinsdag, 1 mei 2018Een kwestie van vertrouwen Fotoreportage
maandag, 30 april 2018Dag 1: Het zijn de kleine dingen... Fotoreportage
zondag, 29 april 2018Eerste pelgrims per bus onderweg naar Assisi Fotoreportage
vrijdag, 20 april 2018Assisi 2018: Het aftellen is begonnen!Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose