Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Een kwestie van vertrouwen

Blog #3

gepubliceerd: dinsdag, 1 mei 2018

6.30 uur

Hoewel de wekker voorlopig nog niet gaat, word ik gewekt door het ochtendgloren. De zon verstopt zich, maar het beloofde pro­gram­ma is motiverend genoeg: een stads­wan­de­ling met een bezoek aan dé San Francesco, waar we als klap op de vuurpijl Eucha­ris­tie vieren.

9.45 uur

De bus in, waar de jon­ge­ren van de cam­ping al in zitten. Ont­moe­ting tussen jong en oud(er) volgt. Een meisje ver­telt: 'ik ben de enige uit mijn pa­ro­chie die mee is. Ik kende bijna niemand, maar ik ben gewoon gegaan. Anders durf ik dat nooit zo goed, maar bij dit soort reizen weet ik dat het wel goed komt met het contact met anderen; daar kan ik dan gewoon op ver­trouwen.' In­spi­re­rend!

10.15 uur

Na een knap staaltje werk van de buschauffeur komen we aan. De gids ver­telt ons over Fran­cis­cus en toont de be­lang­rijke plaatsen waar inmiddels overal een kerk(je) staat: de geboorte­plek, de plek van het ouder­lijk huis, de plek waar Fran­cis­cus door zijn vader gevangen werd geno­men... Uhm, wat? Tja, dit vraagt wat uitleg, daarom hier een stukje levens­ver­haal van onze heilige Fran­cis­cus:

Rond het jaar 1205

Fran­cis­cus was zoon van een lakenkoopman, die door handel in Frank­rijk rijk was gewor­den (van­daar de naam Fran­cis­cus voor zijn zoon: 'Fransmannetje'). Uiter­lijk ver­toon was des­tijds nogal be­lang­rijk - ook in de kerk. De jonge Fran­cis­cus betrok het in zijn wens rid­der te wor­den. Zijn vader kocht voor hem een wapenuitrus­ting en paard, zodat in materieel opzicht Fran­cis­cus vrij baan had een aanzien­lijk man te wor­den.

Maar Fran­cis­cus besefte na krijgsge­vangen­schap, ziekte en een allesver­an­de­rende ont­moe­ting met een melaatse dat zijn levensdoel anders moest zijn. In de zoek­tocht die volgde, nam hij God in ver­trouwen en toen hij eens bad in een ver­val­len kerkje, hoorde hij Gods stem die hem zei Zijn huis te repareren, 'want je ziet dat het op instorten staat'. Fran­cis­cus, die de bood­schap nogal let­ter­lijk nam, deed dit opknappen met de verkoo­pop­brengst van zijn door zijn vader gegeven wapenuitrus­ting en paard. Zijn vader was 'not amused', klaagde zijn zoon aan en liet hem gevangen­ne­men.

Die breuk is niet meer her­steld, maar sterkte Fran­cis­cus wel in zijn inmiddels dui­de­lijk gewor­den levensdoel: leven in totale armoede, om te voor­ko­men dat door toeëige­ning onoplos­ba­re con­flic­ten ontstaan tussen mensen. Heel in­spi­re­rend!

Terug naar 1 mei 2018, 11:45 uur

Ondertussen begint voor ons de tijd te dringen. Want om twaalf uur zal de pontificale hoog­mis met het ka­the­drale koor zijn, in de onder­kerk van de San Francesco!

Eenmaal in de kerk wor­den we overspoeld door alle pracht en praal; overal fresco's, houtsnij­werk en een enorm altaar. Mooi hoor.

Maar het gebouw wordt pas echt mooi als het ka­the­drale koor start met zingen, de pro­ces­sie met bekende gezichten naar voren komt, en ver­vol­gens de ver­trouwde stem van mgr. Punt ons als pelgrims welkom heet en ons later ver­telt hoe een doodgewoon mens heilig kan zijn door open­heid, edel­moe­dig­heid, vast­hou­dend­heid en ook: ver­trouwen. Immers zijn het deze eigen­schappen die ons, net als Fran­cis­cus des­tijds, in staat stellen de roepstem in ons hart te volgen en onze bestem­ming te bereiken... Super in­spi­re­rend!

13.30 uur en later

De dag zet zich na de Eucha­ris­tie­vie­ring voort in Assisi. We zien de doop­kerk van Clara en haar geboorte­plek als aan­vul­ling op het bezoek aan haar graf van­mor­gen. En we zien nogmaals de onder­kerk en boven­kerk, die in al hun pracht bij mij ook de kri­tische vraag oproepen of dit nou wel zo nodig is. Een van de meereizende min­der­broe­ders Fran­cis­ca­nen hoort mijn vraag van harte aan, beaamt de aanwe­zig­heid van wat te­gen­strij­dig lijkt, maar weet me gerust te stellen. Want de bouw­kun­dige pracht is vooral met een functie: gelo­vi­gen een ge­meen­schaps­ruim­te geven waar ze Gods aanwe­zig­heid mogen ervaren en mogen vieren, als oorsprong en hoogte­punt van het ker­ke­lijk leven.

Dat hebben we vandaag mogen ervaren! Het was een in­spi­re­rende dag, welke door de erva­ring van ge­meen­schap de basis voor ver­trouwen heeft gelegd. Amen :)

Lizette Romijn

 

(de foto­se­rie hier­on­der is gemaakt door Wim Koopman)


Gerelateerde nieuwsberichten

vrijdag, 5 juli 2019ďBidden geeft mij vertrouwenĒ Video
zaterdag, 16 februari 2019Assisi-pelgrim op Katholiekleven.nl Video
woensdag, 4 juli 2018Broeder Fer in Geloofsgesprek
zondag, 10 juni 2018Zonovergoten reŁnie Assisibedevaart Fotoreportage
woensdag, 6 juni 2018ReŁnie voor Assisi-pelgrims
zaterdag, 19 mei 2018Clara en Franciscus voor jonge kinderen Fotoreportage
zaterdag, 5 mei 2018Kom Schepper Geest
zaterdag, 5 mei 2018Tweede vlog van de Assisibedevaart Video
zaterdag, 5 mei 2018Toespraak prins Jaime de Bourbon de Parme Video
zaterdag, 5 mei 2018Fotoserie Assisibedevaart dag 5 Fotoreportage
vrijdag, 4 mei 2018Tieners en jongeren bezoeken Heilige plaatsen in en rond Assisi Fotoreportage
vrijdag, 4 mei 2018Wees maar niet bang...! Fotoreportage
donderdag, 3 mei 2018Fotoserie Assisibedevaart dag 4 Fotoreportage
donderdag, 3 mei 2018Eerste vlog van de Assisibedevaart Video
woensdag, 2 mei 2018Fotoserie Assisibedevaart dag 3 Fotoreportage
woensdag, 2 mei 2018Kinderwoorddienst Fotoreportage
dinsdag, 1 mei 2018Tieners en jongeren goed begonnen Fotoreportage
maandag, 30 april 2018Dag 1: Het zijn de kleine dingen... Fotoreportage
zondag, 29 april 2018Eerste pelgrims per bus onderweg naar Assisi Fotoreportage
vrijdag, 20 april 2018Assisi 2018: Het aftellen is begonnen!Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose