Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Tieners en jongeren bezoeken Heilige plaatsen in en rond Assisi

Bijzondere Avond van Barmhartigheid

gepubliceerd: vrijdag, 4 mei 2018

Woens­dag 2 mei begon voor alle pelgrims met een Heilige Mis in de Santa Maria Degli Angeli, waarna de jon­ge­ren een bezoek brachten aan Rivortoto. Op deze plaats zagen we de gerestaureerde hutjes/kluisjes waar de eerste Fran­cis­ca­nen en Fran­cis­cus zelf in leefde.

Keuze­pro­gramma’s

Middags was er voor ons een keuze­pro­gramma waarbij een deel van de jon­ge­ren een wan­de­ling maakte naar de ‘Carceri’, een ander deel ging raften op het water en een derde groep genoot van een vrije mid­dag in Assisi. ’s Avonds hebben we ons verdiept in de biecht en het thema barm­har­tig­heid nadat we van een heer­lijke Ita­li­aanse maal­tijd hebben genoten die door de reislei­ding zelf was samen­ge­steld. Het was prach­tig om op de heuvel vlak voor San Damiano samen te eten, een wijntje te drinken en de inlei­ding te krijgen van kape­laan Teun en Broe­der Fer.

Actieve dag voor tieners

Met de tieners hebben we vandaag een actieve dag gehad. We kon­den kiezen voor een hoogte klimparcours of wild­wa­ter raften. Bij het raften ga je in een soort rubber­bootje wild water varen. Het was echt een uit­daging om in het water de boot overeind te hou­den, maar het is ons gelukt. ’s Avonds hebben we lekker gebarbecued op de cam­ping. Het weer as uitstekend. We hebben ook nog kijkje geno­men bij het mid­del­eeuwse feest Calandi Maggio wat hier gaande is. Door de gehele stad zie je mannen en vrouwen in mooie mid­del­eeuwse kle­ding lopen. Het geeft nog meer het gevoel dat we in de tijd van Fran­cis­cus de stad verkennen.

Prach­tige uit­zicht op de berg La Verna

Donder­dag zijn de jon­ge­ren op een speciale plek geweest, en wel ‘La Verna. De plaats waar Fran­cis­cus de stigmata ont­ving. Een klooster op 1000 meter hoogte met een prach­tig uit­zicht. Een plek waar van Fran­cis­cus graag kwam om te bid­den en zo te ontvluchten aan alle drukte, bezig­he­den en andere mensen. Echt een Pelgrims plaats met eetzalen en een klein restaurantje. Door de beperkte tijd hebben we helaas Perugia niet meer kunnen bezoeken, de stad waar Fran­cis­cus ooit gevangen zat na een verloren veld­slag met de ze stad.

Jon­ge­ren or­ga­ni­se­ren Avond van Barm­har­tig­heid in Francesco-basiliek

Deze avond was ook de ‘Avond van Barm­har­tig­heid’ inge­pland. Tijdens de aanbid­ding hebben we stil gestaan bij wat we verlangen en hoe wij God kunnen volgen net zoals Fran­cis­cus dat deed. Het was een Prach­tige Avond in de San Francesco Basiliek. We hebben samen met kape­laan Teun de avond voor­be­reid, met prach­tige lie­de­ren, teksten uit het leven van Fran­cis­cus, stilte en uit­stel­ling van het Aller­hei­ligste Sacra­ment.

De Heilige Clara en San Damiano

Met de tieners zijn we deze dag naar de Santa Chiara basiliek geweest waar de reli­kwieën van de heilige Clara bewaard wor­den. Kape­laan Johannes en onze gids Jochem ver­telde over het leven dan deze bij­zon­dere vrouw. Daar hebben we ook het kruis van San Damiano bezocht. Veel van ons merkte dat er een bij­zon­dere rust in de kapel van het kruis en in de kerk aanwe­zig was. Dit kruis is ook het kruis waar vanaf Jezus tot Fran­cis­cus sprak “Herstel mijn huis, dat zoals je ziet in verval is”.

Fran­cis­cus her­stelde het kerkje waar het kruis toen hing, San Damiano. Later begreep hij dat Jezus de kerk als in de mensen en het instituut bedoelde. Van de Santa Chiara zijn we naar San Damiano gelopen en hebben daar een biecht­vie­ring gehad. ’s Avonds hebben ook wij ons aan­ge­slo­ten bij de ‘Avond van barm­har­tig­heid’ en heer­lijk gegeten in restaurant Brasseria di Assisi.

Tot nu toe is het weer beter dan voorspeld. Het is niet heel warm, vaak wat bewolkt, maar perfect om van de stad en de omge­ving te genieten.


Gerelateerde nieuwsberichten

dinsdag, 14 mei 2024Onderscheidingsavond levenskeuzen
donderdag, 2 mei 2024Jongerenbijeenkomst Jubeljaar 2025
zaterdag, 20 april 2024Bavodag
maandag, 18 maart 2024Paasgala voor oudere jongeren
maandag, 5 februari 2024Blauwe zusters bij WJD@Home Video
zaterdag, 27 januari 2024‘Ga door je leven met mentaliteit pelgrim’ Video
vrijdag, 26 januari 2024Katholiek Tienerkamp Breakthrough
vrijdag, 26 januari 2024What the WJD happened...
dinsdag, 16 januari 2024WJD@Home op Ameland
vrijdag, 24 november 2023Pausboodschap Wereldjongerendag
dinsdag, 21 november 2023Jongerenbedevaart naar Fulda
zondag, 19 november 2023Nagenieten van de KJD Video
dinsdag, 14 november 2023Bavodag 2024
zaterdag, 4 november 2023Jongerencollecte Video
dinsdag, 10 oktober 2023Together - Op reis voor de oecumene
dinsdag, 19 september 2023Katholieke Jongerendag
dinsdag, 29 augustus 2023Reünie Wereldjongerendagen
woensdag, 9 augustus 2023Weer behouden thuis
dinsdag, 8 augustus 2023WJD fotoserie maandag
maandag, 7 augustus 2023OnvergetelijkBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose