Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Dossier Stille Omgang

Dossier Stille OmgangDe Stille Omgang is een pro­ces­sie die in stilte en gebed wordt gelopen door het hart van Am­ster­dam. De route van een kleine drie kilo­me­ter loopt vanaf het Spui over de Kalver­straat en de Nieuwen­dijk naar het Centraal Station en ver­vol­gens weer terug via de Warmoe­straat en de Nes, rond de plek waar het Mirakel van Am­ster­dam is gebeurd op 15 maart 1345. Bede­vaart­gan­gers uit het hele land gedenken het won­der door de pro­ces­sie van 1345 te herhalen. Meer in­for­ma­tie op de web­si­te www.stille-omgang.nl


Jongerenprogramma Stille Omgang
Zaterdag 18 maart - 20.45 uur - Papegaai Amsterdam
nieuws - vrijdag, 17 februari 2023
Op 18 maart 2023 is er weer een jongerenprogramma van de Stille Omgang. Dit jaar in de Papegaai (Jozefkerk) aan de Kalverstraat. Na jaren van corona, kunnen we weer samenkomen. In een verkort programma bereiden we ons voor op het lopen van de stilte tocht ter gedachtenis aan het Mirakel van Amsterdam, een eucharistisch wonder waar we nog altijd van mogen getuigen.
Projectkoor Stille Omgang
Start repetities: vrijdag 10 februari
nieuws - maandag, 30 januari 2023
Het projectkoor van Bisdom Haarlem-Amsterdam is een gelegenheidskoor onder leiding van pastoor Alvaro Rodriguez Luque dat een paar keer per jaar zingt bij speciale gelegenheden in het bisdom, zoals bijvoorbeeld bij de wijding van een priester of diaken.
Lezing Mirakel van Amsterdam
nieuws - maandag, 22 maart 2021
Velen namen zaterdagavond 20 maart deel aan de online Stille Omgang, zowel aan het interactieve jongerenprogramma als aan de Eucharistieviering en een video van de route. Op zondag kwam een video beschikbaar waarin Jeroen Brenninkmeijer vertelt over het Mirakel.
Online Stille Omgang
Jongerenprogramma 19.00 uur - H.Mis 20.30 uur
nieuws - zaterdag, 20 maart 2021
Door omstandigheden, zoals de avondklok, heeft het Gezelschap van de Stille Omgang het programma voor dit jaar moeten wijzigen. Hierbij de laatste informatie over de activiteiten die worden georganiseerd.
Stille Omgang 2021 alleen online
Nacht van zaterdag 20 op zondag 21 maart
nieuws - zaterdag, 6 februari 2021
Het gezelschap van de Stille Omgang heeft besloten dat vanwege de huidige strenge beperkende maatregelen de Stille Omgang op 21 maart 2021 niet op de gebruikelijke manier kan worden georganiseerd. Er wordt een online omgang voorzien met Eucharistieviering en een video van de route.
Vreugdevol jongerenprogramma Stille Omgang Fotoreportage
nieuws - zondag, 17 maart 2019
De Stille Omgang trok in de nacht van 16 op 17 maart door Amsterdam. Naast alle demonstraties voor vrede, klimaat en betere sociale omstan­dig­heden trekt er eenmaal per jaar door het centrum van de hoofdstad een stille tocht van biddende mensen, die in die stilte de Heer in hun midden willen zoeken, die zich aan ons geeft in de heilige Eucha­ris­tie.
Stille Omgang Jongerenprogramma - verslag Fotoreportage
Over Hemel, Hoop en de vraag: ‘Waar verlang je naar?’
nieuws - woensdag, 21 maart 2018
Afgelopen zaterdag was de Stille Om­gang met voor de jongeren een speci­aal jongerenprogramma genaamd ‘Everlasting’ in de Mozes en Aäron­kerk. De avond werd begonnen met een uitleg van het Mirakel van Am­ster­dam aangevuld door Bijbelteksten waarin Jezus ons steeds een weder­vraag stelt. De kernvraag die naar voren kwam was: ‘Waar verlang je naar?’
Mgr. Punt bij Stille Omgang Fotoreportage
Met meer dan 200 jongeren in Mozes en Äaronkerk
nieuws - donderdag, 23 maart 2017
Naast de vele vieringen in Amsterdam ter gedachtenis van het Mirakel van Amsterdam uit 1345 werd ook dit jaar weer het jongerenprogramma georganiseerd in de Mozes en Aäronkerk. Meer dan 200 jongeren namen deel aan dit programma.
Bijzondere Stille Omgang Fotoreportage
In het teken van het Jaar van Barmhartigheid
nieuws - woensdag, 16 maart 2016
De Stille Omgang stond dit jaar in het teken van het Jaar van Barmhartigheid en mocht daarom rekenen op extra belangstelling. De meeste van de Nederlandse bisschoppen waren in Amsterdam bijeen om voorafgaand aan de Stille Omgang een bezoek te brengen aan het gerestaureerde museum Ons’ Lieve Heer op Solder.
Stille Omgang 2014 - Getuigen in stilte
nieuws - maandag, 24 maart 2014
Wat bezielt duizenden gelovigen om een stille tocht te houden door hartje Amsterdam? Ruim zevenduizend pelgrims getuigen in stilte! In de nacht van 22 op 23 maart kwamen vele duizenden gelovigen traditiegetrouw naar Amsterdam om de Stille Omgang te houden: een pelgrimstocht in stil gebed door het centrum van Amsterdam ter gedachtenis aan een Eucharistisch wonder dat in het jaar 1345 plaatsvond: het mirakel van Amsterdam.
Een Von Habsburg neemt deel aan de Stille Omgang
nieuws - maandag, 11 maart 2013
Er is een band tussen de Habsburg-dynastie en Amsterdam. Amsterdam dat zo’n vijf eeuwen geleden het privilege ontving om de keizerskroon te mogen dragen; in die tijd een uitzonderlijk kenmerk dat de stad veel voordeel bezorgde. Dat was te danken aan keizer Maximiliaan von Habsburg.
Aartshertog bezoekt Heilige Stede Fotoreportage
nieuws - maandag, 19 maart 2012
Het was een bijzondere Stille Omgang, dit jaar. Niet die van zaterdagnacht, waar duizenden mensen in herinnering aan het Mirakel kwamen bidden voor hun persoonlijke intenties en die van de Kerk. Natuurlijk was en is die ook wel bijzonder, want nog altijd uniek in de wereld en een bijna anachronistisch blijk van Godsvertrouwen in een cultuur die een afgrondelijke zelfverantwoordelijkheid, zelfredzaamheid en zelfbeschikking propageert.
Hoogste pauselijke onderscheiding voor Maarten Elsenburg Fotoreportage
Maarten Elsenburg Commandeur Gregoriusorde
nieuws - vrijdag, 25 november 2011
De hoogste pauselijke onderscheiding is vrijdagmiddag door de bisschop van Haarlem- Amsterdam, mgr. dr. J. Punt, uitgereikt aan de heer Maarten Elsenburg uit Aerdenhout. Het betreft het Commandeurschap in de Orde van de H. Paus Gregorius de Grote. De feestelijke uitreiking vond plaats in de plebanie van de kathedrale basiliek in Haarlem.
Verslag jongerenprogramma Stille Omgang
nieuws - donderdag, 24 maart 2011
Voor de zesde keer vond op zaterdag 19 maart het Stille Omgang jongerenprogramma plaats. Ruim 325 bezoekers vonden hun weg naar de Mozes & Aaronkerk in het hart van Amsterdam en waren getuigen van een programma waarin momenten van verdieping, gebed en entertainment elkaar afwisselden.
(Foto)verslag jongerenprogramma Stille Omgang
nieuws - donderdag, 25 maart 2010
Op zaterdag 20 maart 2010 vond voor de 129ste maal de Stille Omgang plaats in Amsterdam. Het speciale jongerenprogramma werd door ruim 350 jongeren bezocht. Het programma kenmerkte zich door interactiviteit.
(Foto)verslag Jongeren­programma Stille Omgang
nieuws - woensdag, 25 maart 2009
Ruim 400 jongeren waren afgelopen zaterdagavond aanwezig bij het Jongerenprogramma van de Stille Omgang (SO) in de Mozes & Aaronkerk in Amsterdam. Het betrof de 128ste editie van de Stille Omgang in de hoofdstad.
Houd The Gift niet voor jezelf Fotoreportage
Mgr. Punt tijdens de Stille Omgang
nieuws - zondag, 10 februari 2008
Het jongerenprogramma ‘The Gift’ in de Mozes en Aäronkerk in Amsterdam sloeg bij de ongeveer vierhonderd deelnemers uitstekend aan. In een bonte stoet wisselden getuigenis, (gospel-)muziek en catechese elkaar af.
Ruim 350 jongeren bij 125e Stille Omgang Fotoreportage
nieuws - maandag, 20 maart 2006
Ruim driehonderdvijftig jongeren waren zaterdagavond naar Amsterdam gekomen om de Stille Omgang te lopen, ter herdenking van het Mirakel van Amsterdam.
Fotoimpressie Stille Omgang 2004 Fotoreportage
nieuws - maandag, 22 maart 2004
Fotograaf Steef J. Pardoen maakte een mooie fotoserie van de Stille Omgang.Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose