Bisdom Haarlem-Amsterdam


Beeldbank

Ten behoeve van pa­ro­chie­bla­den, web­si­tes en sociale media zijn op deze web­si­te gra­fische beel­den verzameld om het de redacties ge­mak­ke­lijker te maken. Het zijn hoofd­za­ke­lijk logo's van de diverse organi­sa­ties, maar ook andere plaatjes die gebruikt kunnen wor­den in artikelen en berichtjes staan erbij.

  • Klik op een postzegel voor een uitvergro­ting
  • Voor zover moge­lijk zijn de bestan­den in png formaat met tran­spa­ran­tie
  • Als bij kopiëren van het plaatje de tran­spa­ran­tie verloren gaat (zwart wordt), bewaar dan de grote png op de harddisk alvorens hem in het plaatjes-, CMS of DTP pro­gram­ma te plaatsen
  • De logo's staan in alfabe­tische volgorde en er kan wor­den gefilterd op een zoekterm
  • Ontbreekt een be­lang­rijk logo of plaatje, laat het ons weten

Presets: bisdom jong gezin uitgeverij kijkwijzer school course liturgie wjd

uitgeverij adveniat
uitgeverij adveniat
uitgeverij averbode
uitgeverij averbode
uitgeverij batavia publishers
uitgeverij batavia publishers
uitgeverij berne media
uitgeverij berne media
uitgeverij betsaida
uitgeverij betsaida
uitgeverij carmelitana
uitgeverij carmelitana
uitgeverij colomba
uitgeverij colomba
uitgeverij de boog
uitgeverij de boog
uitgeverij halewijn
uitgeverij halewijn
uitgeverij kok boekencentrum
uitgeverij kok boekencentrum
uitgeverij lannoo
uitgeverij lannoo
uitgeverij leon van dorp
uitgeverij leon van dorp


totaal 12 afbeeldingen

Overige afbeel­dingen

Banner 1920x1080pxBanner 1200x628pxBanner 1080x1080pxBanner 1920x500pxBanner 550x100px

Geloof in Geluk Vrouwe van alle Volkeren

Portretfoto's Mgr. Hendriks


Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose