Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Vastenestafette blog

De vastenestafettekaars voor het altaarVan Aswoensdag 10 februari tot Witte donderdag 24 maart verbindt de Vastenestafette parochies en groepen. Sober, Solidair, Spiritueel. De veertigdagentijd is quality-time. Tijd die we vrij-maken. Vrij van een te veel. Vrij voor een meer. Vrij voor dieper.

Sober: de traditie van de Vasten past bij gevoeligheid voor een duurzame omgang met mensen en middelen. We willen veel. Maar waarom? En wat? Levenskunst voor velen van ons is ontdekken hoe goed het doet met minder te doen. Minder en anders. Minder eten maar gezonder. Hetzelfde eten maar verantwoorder geproduceerd. Vrije tijd genieten maar anders zoals ook op het werk: aandacht voor de mens en de manier waarop het resultaat er komt. Mens voor ding. Tijd voor plaats.

Vastenweek Alkmaar

gepubliceerd: zondag, 30 maart 2014

Sobere vasten­maal­tijd in Driehuis

Op dins­dag 25 maart ben ik naar Driehuis getogen samen met mijn moe­der van 89 jaar om daar de vasten­maal­tijd mee te maken. Het was prima voor­be­reidt door Ber­na­dette Siskens en de pastores van de pa­ro­chie.

Het vas­ten­ac­tie­pro­ject van de Delta Regio is het opzetten van een meisjes hostel in het zui­den van India in Kerela. De pastoor van deze pa­ro­chie komt zelf uit deze regio en is heel erg betrokken bij dit project. Leuk om als bezoeker aan te schuiven en zo een in­spi­re­rende avond mee te maken. Aan het einde van de avond werd de kaars offi­cieel overhan­digd en mocht ik hem mee­ne­men naar Alkmaar.

Broodje tevre­den­heid Joseph­kerk Alkmaar

Op woens­dag 26 maart werd bij het “broodje tevre­den­heid” de kaars aangestoken en het gebed voor gelezen “Licht op weg naar jouw Thuis”. Het was een goed samen­zijn samen met de vor­me­lin­gen van onze pa­ro­chie en enkele ouders. Zij maakten zo op deze manier ook de pa­ro­chie mee.

Na de een­vou­dige maal­tijd van brood en soep gingen we van de ont­moe­tings­ruim­te naar de kerk. Daar stond Carola Hoogeveen met de beamer, boxen, laptop en projectiescherm klaar om een film van de Vas­ten­ac­tie te vertonen. Carola heeft zelf de reis naar Sierra Leone mee­ge­maakt en zij kon uit de eerste hand over haar erva­ringen en haar eerste reis naar Afrika ver­tellen. Voor alle mensen en de vor­me­lin­gen een in­spi­re­rende avond.

9.00 uur gebed Joseph­kerk Alkmaar

Op don­der­dag 27 maart brandde de kaars bij het 9.00 uur gebed in de Joseph­kerk. Een aantal vrij­wil­li­gers in onze pa­ro­chie berei­den zelf de korte gebeds­diensten voor. Dit is vier keer in de week van maan­dag tot en met don­der­dag. Op vrij­dag is er om 9.00 uur een eucha­ris­tie­vie­ring. Het is gewel­dig om mee te maken dat pa­ro­chi­anen dit ini­tia­tief nemen en elkaar in­spi­re­ren en bemoe­digen. Het is een mooi begin van de dag en dat het Licht van de kaars ook deze mensen zal zegenen.

Pa­ro­chie­avond HH Matthias-Lau­ren­tius­paro­chie Alkmaar

Al 20 jaar lang wordt er in de pa­ro­chie een ge­za­men­lijke maal­tijd gehou­den. Normaal komen er tussen de 40 en 50 mensen. Ze genieten van een goede 3 gangen maal­tijd en ze ont­moe­ten elkaar. De maal­tijd begint altijd om 18.00 uur maar de meeste mensen zijn er al een half uur van tevoren. Twee keer per jaar is het geen ge­za­men­lijke maal­tijd maar is het een pa­ro­chie­avond. Dan is de gehele pa­ro­chie uit­ge­no­digd om te genieten van een maal­tijd met mede pa­ro­chi­anen met aan­slui­tend een verhaal van iemand die speciaal uit­ge­no­digd is.

Dit keer op 28 maart was het Henk Pielage van de stich­ting “School­pro­ject Ethiopië”. Hij is eind januari naar Ethiopië geweest om ons heet van de naald te ver­tellen wat er allemaal gaande is met ons Vas­ten­ac­tie project. Dat is de uitbrei­ding van de lagere school in Danka. We zagen foto’s van de school die bijna helemaal af was. Het zag er prima uit. Maar naast het feit dat de lagere school nu uit 8 klassen bestaat is er ook geld nodig om de school aan de gang te hou­den. Om inkomen te genereren heeft de school een ossen­pro­ject en een koffie­plantage. Beide projecten brengen straks geld op ten behoeve van de school. Dat is wel iets anders dan in Neder­land waar iedere school geld van de Over­heid krijgt om te kunnen func­tio­ne­ren. We danken Henk Pielage voor zijn en­thou­siaste verhaal en uitleg over het project dat wij als pa­ro­chie nu 3 jaar lang hebben gesteund.

Viering in de Joseph­kerk op zater­dag 29 maart

De estafettekaars stond in de ont­moe­tings­ruim­te van de Joseph­kerk met de bedoeling dat deze zou bran­den tij­dens de eucha­ris­tie­vie­ring. Dit weekend stond in het teken van de Vas­ten­ac­tie met de pa­ro­chie­avond en de deur­col­lec­te na de vie­rin­gen. Helaas is de kaars in de ont­moe­tings­ruim­te ge­ble­ven en stond deze dus niet op het altaar als teken van soli­da­ri­teit met de mensen in Ethiopië.

Zondag 30 maart om 9.30 uur Pius X kerk

Dit weekend zijn we halverwege de vas­ten­tijd en dat mocht gevierd wor­den dat we steeds dichter bij Pasen komen. De kaars stond op het altaar en pastor Jeroen de Wit gaf de bedoeling aan van de kaars. Dat het licht dat als een estafette door ons Bisdom gaat ons mag verlichten, ons op het goede pad mogen hou­den op weg naar Pasen. Dat het ook onze gedachten mag brengen bij ons Vasten­pro­ject de lagere school van Danka in Ethiopië. Met elkaar kunnen we bijdragen dat daar iets moois tot stand kan komen.

Aan­slui­tend ging de kaars door naar de Maria­kerk in Alkmaar Noord

Gezins­vie­ring in de Maria­kerk om 11.00 uur Alkmaar-Noord. De kaars werd bran­dend door één van de acolieten naar binnen gedragen en op het Altaar geplaatst. Pastoor Franklin heette alle mensen van harte welkom. Speciaal alle kin­de­ren die zich voor­be­rei­den op hun vormsel. Ze wer­den allemaal gevraagd naar voren te komen en ieder stelde zich­zelf voor. Ik telde elf vor­me­lin­gen. Het gebed bij de kaars was door de voor­be­rei­dings­groep van deze gezins­vie­ring in de li­tur­gie ver­werkt.

Tijdens de preek van pastoor Franklin werd het doel van de vastenestafettekaars uit­ge­legd en werd er een verbin­ding gelegd tussen het licht van de kaars en het Licht van de Wereld. Wie is het Licht van de Wereld vroeg Pastoor Franklin aan de vor­me­lin­gen. Jezus is het licht van de wereld en omdat wij allemaal kin­de­ren van God zijn dragen wij het Licht met ons mee. Dat we dit Licht uitstralen naar alle mensen om ons heen en zorg te dragen voor elkaar!

Aan het einde van de vie­ring werd het tweede gedeelte van het gebed bij de kaars gelezen en werd de kaars als een echte estafette overhan­digd aan de volgende.


overzicht van bijdragen:
 
- Vastenestafette 2016 -
dinsdag, 15 maart 2016Communicantjes Wieringerwerf
zondag, 13 maart 2016H.Mis in Wieringerwerf
woensdag, 9 maart 2016Sobere maaltijd in Driehuis
dinsdag, 8 maart 2016Vormselvoorbereiding Wieringerwerf
zaterdag, 5 maart 2016Viering in Hippolytushoef
dinsdag, 1 maart 2016Certificaatuitreiking Schagen
dinsdag, 23 februari 2016Vormelingen Schagen
maandag, 22 februari 2016Estafettekaars in Hippolytushof
zondag, 21 februari 2016Christoforuskerk Schagen
woensdag, 17 februari 2016Communievoorbereiding Schagen
woensdag, 10 februari 2016Bisschop geeft start aan Vastenestafette
 
- Vastenestafette 2015 -
zondag, 22 maart 2015Zaanse Vastenaktie-concert
dinsdag, 17 maart 2015Zaanstreek-Noord
zondag, 15 maart 2015Pelgrimstocht in spijkerbroek
woensdag, 11 maart 2015Verslag uit Alkmaar
zondag, 8 maart 2015Tekenen van Hoop
dinsdag, 3 maart 2015Van Wijk aan Zee naar Badhoevedorp
maandag, 2 maart 2015Heilige Drie-Eenheid te Bloemendaal
zondag, 1 maart 2015Parochiegemeenschap Schoten
dinsdag, 24 februari 2015Mariakerk van Haarlem-Noord en Driehuis
zaterdag, 21 februari 2015De Drie Stromen
vrijdag, 20 februari 2015De kleine Gerardus
donderdag, 19 februari 2015AnnaBon
woensdag, 18 februari 2015Vastenestafettekaars op weg...
woensdag, 21 januari 2015Nog vier weken tot de Veertigdagentijd en start Vastenestafette!
zondag, 16 november 2014Vastenestafette 2015
 
- Vastenestafette 2014 -
woensdag, 23 april 2014Vastenestafette 2014
zondag, 20 april 2014Zalig Pasen
zaterdag, 19 april 2014Stille Zaterdag
vrijdag, 18 april 2014Goede Vrijdag in de Haarlemmermeer
vrijdag, 18 april 2014Goede Vrijdag
donderdag, 17 april 2014Witte Donderdag
donderdag, 17 april 2014(Zieken) Communie
dinsdag, 15 april 2014Boeteviering
maandag, 14 april 2014Nieuw-Vennep
zondag, 13 april 2014Verbonden
zaterdag, 12 april 2014Pelgrimstocht - dag 3
vrijdag, 11 april 2014Pelgrimstocht - dag 2
donderdag, 10 april 2014Pelgrimstocht - dag 1
woensdag, 9 april 2014Samen
dinsdag, 8 april 2014Maaltijd in Wervershoof
maandag, 7 april 2014Licht in het seminarie
zondag, 6 april 20145e zondag van de 40-dagentijd
zondag, 6 april 2014Uit het dagboek - Schagen
vrijdag, 4 april 2014Uit het dagboek - Medemblik
woensdag, 2 april 2014Spaardoosjes actie
woensdag, 2 april 2014Pastoresoverleg - diaconie
zondag, 30 maart 2014Vastenweek Alkmaar
woensdag, 26 maart 2014Sobere maaltijd - Driehuis
woensdag, 26 maart 2014Verslag uit Heemskerk
zondag, 23 maart 2014Wij geloven in meer
zondag, 23 maart 2014Bron van leven
donderdag, 20 maart 2014Huis in de duinen
dinsdag, 18 maart 2014Uit het dagboek - Haarlem
maandag, 17 maart 2014Stem in de stad
zondag, 16 maart 2014Schiphol wake en viering
woensdag, 12 maart 2014Stap verder
dinsdag, 11 maart 2014Uit het dagboek - Wormer
maandag, 10 maart 2014Onderweg
zondag, 9 maart 2014Een dagje Zaanstreek
zaterdag, 8 maart 2014Verzorgingshuis Amandelbloesem
zaterdag, 8 maart 2014Zorg op een kruispunt van wegen
vrijdag, 7 maart 2014Ochtend in Assendelft
donderdag, 6 maart 2014Gebed bij de kaars
woensdag, 5 maart 2014Mgr. Punt: ďLaten we licht en solidariteit doorgevenĒ
woensdag, 5 maart 2014Kaars gezegend op weg
woensdag, 5 maart 2014Inspirerende verhalen
woensdag, 19 februari 2014Namens Vastenaktie - start met Vastenmaaltijd
woensdag, 12 februari 2014De kaars
woensdag, 5 februari 2014Nog een maand tot begin Vastenaktie
zaterdag, 11 januari 2014Beste MOV-betrokkenen
woensdag, 11 december 2013Vastenestafette 2014 bijna van start
 
- Vastenestafette 2013 -
zaterdag, 30 maart 2013Stille Zaterdag ...
vrijdag, 29 maart 2013Uit het dagboek - Alkmaar
vrijdag, 29 maart 2013Uit het dagboek - Vijfhuizen
vrijdag, 29 maart 2013Recht en gerechtigheid
vrijdag, 29 maart 2013Voetwassing
donderdag, 28 maart 2013Samen sparen voor een ander ...
donderdag, 28 maart 2013Goed samenzijn
woensdag, 27 maart 2013Boeteviering ...
maandag, 25 maart 2013Licht bij detentiecentrum Schiphol
zondag, 24 maart 2013Vasten AKTIE
zondag, 24 maart 2013RK Mathias-Laurentiusparochie Alkmaar
zaterdag, 23 maart 2013Zondag 24 maart - Schiphol wake
woensdag, 20 maart 2013Verbondenheid met een eigen kaars...
maandag, 18 maart 2013Branden vuur...
zaterdag, 16 maart 2013Uit het dagboek - Casa Migrante
donderdag, 14 maart 2013Uit het dagboek - Portugese parochie
zaterdag, 9 maart 2013Uit het dagboek - Obdam
vrijdag, 8 maart 2013Het vuur brandend houden
woensdag, 6 maart 2013Spaardoosjes actie Hensbroek
maandag, 4 maart 2013Uit het dagboek - Castricum
zondag, 3 maart 2013Help een kind aan een betere toekomst
zondag, 3 maart 2013Tochtgenoten
zaterdag, 2 maart 2013Sint Antonius kookt ... doe je mee??
woensdag, 27 februari 2013Maaltijd en lijdensmeditatie
woensdag, 27 februari 2013Van School naar School
woensdag, 27 februari 2013Uit het dagboek - Uitgeest
dinsdag, 26 februari 2013KISI musical - De barmhartige Vader
maandag, 25 februari 2013Uit het dagboek - Heemskerk
zaterdag, 23 februari 2013Vastengedicht voor Honduras
vrijdag, 22 februari 2013Agenda kaars
vrijdag, 22 februari 2013Uit het dagboek - Haarlem
donderdag, 21 februari 2013Uit het dagboek - Hilversum
maandag, 18 februari 2013Maaltijd voor EthiopiŽ
maandag, 18 februari 2013Paaseieren voor een skills centre
zondag, 17 februari 2013Licht doorgeven...
donderdag, 14 februari 2013Van sneeuw en ijzel naar Kameroen
woensdag, 13 februari 2013Kaars gezegend op weg
zaterdag, 9 februari 2013De Vastenestafette kaars
maandag, 21 januari 2013Aanmelden
woensdag, 19 december 2012Vastenestafette 2013
 
- Vastenestafette 2012 -
dinsdag, 10 april 2012Laatste bericht estafette 2012
woensdag, 28 maart 2012Sobere maaltijd
zondag, 25 maart 2012Vastenaktiewandeling
donderdag, 22 maart 2012Ouderkerk aan de Amstel
donderdag, 15 maart 2012Spaardoosjes
dinsdag, 13 maart 2012Winterlezing
maandag, 12 maart 2012Jongerenviering in parochiegemeenschap Haarlem-Schalkwijk
vrijdag, 2 maart 2012Vastenmaaltijd
woensdag, 29 februari 2012Presentatie van het scholenproject te EthiopiŽ
dinsdag, 28 februari 2012De eerste zondag van de Veertigdagentijd
vrijdag, 24 februari 2012De Vastenaktie van de DMR
vrijdag, 24 februari 2012Vastenmaaltijd en aswoensdagviering
vrijdag, 24 februari 2012Schipholwake
donderdag, 23 februari 2012Bisschop Punt geeft startsein VastenestafetteBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose