Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Vastenestafette blog

De vastenestafettekaars voor het altaarVan Aswoensdag 10 februari tot Witte donderdag 24 maart verbindt de Vastenestafette parochies en groepen. Sober, Solidair, Spiritueel. De veertigdagentijd is quality-time. Tijd die we vrij-maken. Vrij van een te veel. Vrij voor een meer. Vrij voor dieper.

Sober: de traditie van de Vasten past bij gevoeligheid voor een duurzame omgang met mensen en middelen. We willen veel. Maar waarom? En wat? Levenskunst voor velen van ons is ontdekken hoe goed het doet met minder te doen. Minder en anders. Minder eten maar gezonder. Hetzelfde eten maar verantwoorder geproduceerd. Vrije tijd genieten maar anders zoals ook op het werk: aandacht voor de mens en de manier waarop het resultaat er komt. Mens voor ding. Tijd voor plaats.

Onderweg

gepubliceerd: maandag, 10 maart 2014

... ver­wij­zing naar een web­si­te met een mooi verhaal over de dag van gis­te­ren, met mooie verhalen ...

Afrikaanse in­spi­ra­tie

De zon kwam ons vandaag wel heel erg goed uit! Vanmorgen startten we in de pa­ro­chies op deze 1ste zon­dag van de Veer­tig­da­gen­tijd, met het startschot voor de vas­ten­ac­tie 2014. De (meeste) van de samen­wer­kende pa­ro­chies van de Zaanstreek, zetten dit jaar hun beste beentje in voor de mensen van het Afrikaanse Sierra Leone: een (T)Huis bouwen.

Sinds het einde van de bur­ger­oor­log in 2002 krabbelen de mensen in Sierra Leone weer op.
Ze proberen hun trauma’s te ver­werken en de samen­le­ving weer op te bouwen.
Daarbij krijgen ze veel hulp, onder andere van de zusters van Cluny.
Sierra Leone: Een land vol gastvrije mensen
maar wel een land met lit­te­kens…
waar ie­der­een zich inzet en druk bezig is aan een moeizame periode van wederop­bouw.

De verwoeste infra­struc­tuur moet steen voor steen, huis voor huis, dak voor dak, weer opge­bouwd wor­den, opdat eenie­der zich weer Thuis kan voelen op de plek van de eigen Roots.

Kin­de­ren wor­den ge­sti­mu­leerd tot het volgen van onder­wijs.
Jonge vrouwen wor­den ingezet om kennis en inzicht over te brengen.
Terug­ge­keerde vluch­te­lingen moeten samen ver­der met de thuis­blij­vers.
Mensen moeten elkaar kunnen ver­ge­ven
om samen te werken aan een betere toe­komst voor ie­der­een.
God omarmt hen allemaal!
En wij hier kunnen en mogen hen daarbij helpen! Je helpt toch ook mee?!!

In de OLVGeboorte­kerk in Wormerveer was deze zon­dag het Afrikaanse koor All Saints present, om met groot en­thou­sias­me de muzikale onder­steu­ning te ver­zorgen.

Dat hebben zij dan ook gewel­dig gedaan! En wij leren van hen en­thou­siast li­tur­gie te vieren en aan het einde te zeggen: Me da ase! Dat is Ghanees voor dankjewel!Me da ase mooie koorle­den, aan jullie allemaal!

Na de vie­ring verloten wij -tra­di­tio­neel- de oude Paaskaars van vorig jaar. Lootjes voor 1 euro gingen grif van de hand. Alle nummertjes in een Afrikaanse hoed en een koorlid mocht ongezien een nummertje trekken. En jawel hoor… nog nooit in deze 12 jaar gebeurd: pastor Ria zelf won de Paaskaars! Maar ja, ik heb al een Paaskaars van de pa­ro­chie in mijn huis staan met het jaartal 2002. Dus liet ik het lot nogmaals doordraaien. Een ander koorlid mocht een nieuw nummer trekken… en weer Toeval: mijn zwa­ger Piet was de gelukkige win­naar!

Een grote teleur­stel­ling voor het Afrikaanse koor. Zij wil­den zo graag de Paaskaars winnen voor hun Am­ster­damse pa­ro­chie. En zo gebeurde het dat zwa­ger Piet zijn gewonnen kaars voor een tientje aanbood aan het All Saints­koor. Hij werd nog net niet op de sch­ou­ders gejonast, maar wat waren zij allemaal blij met het Paaslicht uit Wormerveer. Een jaar lang zal ons Licht op hun plek hun leven verlichten. En hun 10 eurootjes gingen mee in de pot Vas­ten­ac­tie. Supermooi toch?!! Want je weet wat ik hier altijd herhaal: Toeval bestaat niet, dat is God die langswandelt!

In de zon

Ook na de vie­ring bleef het koor samen met pa­ro­chi­anen genieten van koffie/thee/ soep en broodjes. En met het prach­tige zonnetje buiten, ver­plaatsten we de hele entourage naar buiten! Zo stond het koor in kle­der­dracht en met bongo’s buiten op het kerk­plein een uur lang te zingen! En zij trokken bekijks! Onze kerk doods en saai? Vergeet het maar! We swing­den met hen mee! En fietsers en voorbij­gan­gers stapten af, en zagen dit Afrikaanse tafereel aan de oever van de Zaan, met genoegen aan. Een gewone zon­dag werd er een van vurig en­thou­sias­me en in­spi­ra­tie.

Vele mensen uit de Regio van MOVgroepen en zomaar pa­ro­chi­anen, kwamen langs gefietst of gewandeld de brug over. Met dank aan de MOV’ers die een groot deel van hun inzet op deze zon­dag, als zeer geslaagd mogen noemen!

Licht van hand tot hand

Net als vorig jaar wordt ook dit jaar de Vasten-Estafettekaars op vele ver­schil­lende plaatsen in ons bisdom aangestoken en na de vie­ring doorge­ge­ven aan de volgende groep. Zater­dag was het licht spon­taan aanwe­zig in de Amandelbloesem bij de ouderen­vie­ring - zon­dag­mor­gen in de OLVGkerk in Wormerveer en in de avond bij de vasten­maal­tijd in de Jozef­kerk.

De Kaars geeft een gewel­dig gevoel van ver­bon­den­heid en licht de vas­ten­ac­tie op bij­zon­dere wijze nog eens op!


overzicht van bijdragen:
 
- Vastenestafette 2016 -
dinsdag, 15 maart 2016Communicantjes Wieringerwerf
zondag, 13 maart 2016H.Mis in Wieringerwerf
woensdag, 9 maart 2016Sobere maaltijd in Driehuis
dinsdag, 8 maart 2016Vormselvoorbereiding Wieringerwerf
zaterdag, 5 maart 2016Viering in Hippolytushoef
dinsdag, 1 maart 2016Certificaatuitreiking Schagen
dinsdag, 23 februari 2016Vormelingen Schagen
maandag, 22 februari 2016Estafettekaars in Hippolytushof
zondag, 21 februari 2016Christoforuskerk Schagen
woensdag, 17 februari 2016Communievoorbereiding Schagen
woensdag, 10 februari 2016Bisschop geeft start aan Vastenestafette
 
- Vastenestafette 2015 -
zondag, 22 maart 2015Zaanse Vastenaktie-concert
dinsdag, 17 maart 2015Zaanstreek-Noord
zondag, 15 maart 2015Pelgrimstocht in spijkerbroek
woensdag, 11 maart 2015Verslag uit Alkmaar
zondag, 8 maart 2015Tekenen van Hoop
dinsdag, 3 maart 2015Van Wijk aan Zee naar Badhoevedorp
maandag, 2 maart 2015Heilige Drie-Eenheid te Bloemendaal
zondag, 1 maart 2015Parochiegemeenschap Schoten
dinsdag, 24 februari 2015Mariakerk van Haarlem-Noord en Driehuis
zaterdag, 21 februari 2015De Drie Stromen
vrijdag, 20 februari 2015De kleine Gerardus
donderdag, 19 februari 2015AnnaBon
woensdag, 18 februari 2015Vastenestafettekaars op weg...
woensdag, 21 januari 2015Nog vier weken tot de Veertigdagentijd en start Vastenestafette!
zondag, 16 november 2014Vastenestafette 2015
 
- Vastenestafette 2014 -
woensdag, 23 april 2014Vastenestafette 2014
zondag, 20 april 2014Zalig Pasen
zaterdag, 19 april 2014Stille Zaterdag
vrijdag, 18 april 2014Goede Vrijdag in de Haarlemmermeer
vrijdag, 18 april 2014Goede Vrijdag
donderdag, 17 april 2014Witte Donderdag
donderdag, 17 april 2014(Zieken) Communie
dinsdag, 15 april 2014Boeteviering
maandag, 14 april 2014Nieuw-Vennep
zondag, 13 april 2014Verbonden
zaterdag, 12 april 2014Pelgrimstocht - dag 3
vrijdag, 11 april 2014Pelgrimstocht - dag 2
donderdag, 10 april 2014Pelgrimstocht - dag 1
woensdag, 9 april 2014Samen
dinsdag, 8 april 2014Maaltijd in Wervershoof
maandag, 7 april 2014Licht in het seminarie
zondag, 6 april 20145e zondag van de 40-dagentijd
zondag, 6 april 2014Uit het dagboek - Schagen
vrijdag, 4 april 2014Uit het dagboek - Medemblik
woensdag, 2 april 2014Spaardoosjes actie
woensdag, 2 april 2014Pastoresoverleg - diaconie
zondag, 30 maart 2014Vastenweek Alkmaar
woensdag, 26 maart 2014Sobere maaltijd - Driehuis
woensdag, 26 maart 2014Verslag uit Heemskerk
zondag, 23 maart 2014Wij geloven in meer
zondag, 23 maart 2014Bron van leven
donderdag, 20 maart 2014Huis in de duinen
dinsdag, 18 maart 2014Uit het dagboek - Haarlem
maandag, 17 maart 2014Stem in de stad
zondag, 16 maart 2014Schiphol wake en viering
woensdag, 12 maart 2014Stap verder
dinsdag, 11 maart 2014Uit het dagboek - Wormer
maandag, 10 maart 2014Onderweg
zondag, 9 maart 2014Een dagje Zaanstreek
zaterdag, 8 maart 2014Verzorgingshuis Amandelbloesem
zaterdag, 8 maart 2014Zorg op een kruispunt van wegen
vrijdag, 7 maart 2014Ochtend in Assendelft
donderdag, 6 maart 2014Gebed bij de kaars
woensdag, 5 maart 2014Mgr. Punt: ďLaten we licht en solidariteit doorgevenĒ
woensdag, 5 maart 2014Kaars gezegend op weg
woensdag, 5 maart 2014Inspirerende verhalen
woensdag, 19 februari 2014Namens Vastenaktie - start met Vastenmaaltijd
woensdag, 12 februari 2014De kaars
woensdag, 5 februari 2014Nog een maand tot begin Vastenaktie
zaterdag, 11 januari 2014Beste MOV-betrokkenen
woensdag, 11 december 2013Vastenestafette 2014 bijna van start
 
- Vastenestafette 2013 -
zaterdag, 30 maart 2013Stille Zaterdag ...
vrijdag, 29 maart 2013Uit het dagboek - Alkmaar
vrijdag, 29 maart 2013Uit het dagboek - Vijfhuizen
vrijdag, 29 maart 2013Recht en gerechtigheid
vrijdag, 29 maart 2013Voetwassing
donderdag, 28 maart 2013Samen sparen voor een ander ...
donderdag, 28 maart 2013Goed samenzijn
woensdag, 27 maart 2013Boeteviering ...
maandag, 25 maart 2013Licht bij detentiecentrum Schiphol
zondag, 24 maart 2013Vasten AKTIE
zondag, 24 maart 2013RK Mathias-Laurentiusparochie Alkmaar
zaterdag, 23 maart 2013Zondag 24 maart - Schiphol wake
woensdag, 20 maart 2013Verbondenheid met een eigen kaars...
maandag, 18 maart 2013Branden vuur...
zaterdag, 16 maart 2013Uit het dagboek - Casa Migrante
donderdag, 14 maart 2013Uit het dagboek - Portugese parochie
zaterdag, 9 maart 2013Uit het dagboek - Obdam
vrijdag, 8 maart 2013Het vuur brandend houden
woensdag, 6 maart 2013Spaardoosjes actie Hensbroek
maandag, 4 maart 2013Uit het dagboek - Castricum
zondag, 3 maart 2013Help een kind aan een betere toekomst
zondag, 3 maart 2013Tochtgenoten
zaterdag, 2 maart 2013Sint Antonius kookt ... doe je mee??
woensdag, 27 februari 2013Maaltijd en lijdensmeditatie
woensdag, 27 februari 2013Van School naar School
woensdag, 27 februari 2013Uit het dagboek - Uitgeest
dinsdag, 26 februari 2013KISI musical - De barmhartige Vader
maandag, 25 februari 2013Uit het dagboek - Heemskerk
zaterdag, 23 februari 2013Vastengedicht voor Honduras
vrijdag, 22 februari 2013Agenda kaars
vrijdag, 22 februari 2013Uit het dagboek - Haarlem
donderdag, 21 februari 2013Uit het dagboek - Hilversum
maandag, 18 februari 2013Maaltijd voor EthiopiŽ
maandag, 18 februari 2013Paaseieren voor een skills centre
zondag, 17 februari 2013Licht doorgeven...
donderdag, 14 februari 2013Van sneeuw en ijzel naar Kameroen
woensdag, 13 februari 2013Kaars gezegend op weg
zaterdag, 9 februari 2013De Vastenestafette kaars
maandag, 21 januari 2013Aanmelden
woensdag, 19 december 2012Vastenestafette 2013
 
- Vastenestafette 2012 -
dinsdag, 10 april 2012Laatste bericht estafette 2012
woensdag, 28 maart 2012Sobere maaltijd
zondag, 25 maart 2012Vastenaktiewandeling
donderdag, 22 maart 2012Ouderkerk aan de Amstel
donderdag, 15 maart 2012Spaardoosjes
dinsdag, 13 maart 2012Winterlezing
maandag, 12 maart 2012Jongerenviering in parochiegemeenschap Haarlem-Schalkwijk
vrijdag, 2 maart 2012Vastenmaaltijd
woensdag, 29 februari 2012Presentatie van het scholenproject te EthiopiŽ
dinsdag, 28 februari 2012De eerste zondag van de Veertigdagentijd
vrijdag, 24 februari 2012De Vastenaktie van de DMR
vrijdag, 24 februari 2012Vastenmaaltijd en aswoensdagviering
vrijdag, 24 februari 2012Schipholwake
donderdag, 23 februari 2012Bisschop Punt geeft startsein VastenestafetteBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose