Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

SRKK verhuist naar Baarn

Per 16 oktober 2023

gepubliceerd: donderdag, 28 september 2023

Het Se­cre­ta­riaat van het Rooms-Katho­liek Kerk­ge­noot­schap (SRKK) verhuist met ingang van 16 ok­to­ber naar een kantoorlo­ca­tie in Baarn. Van de Adriaen van Ostadelaan in Utrecht gaat het SRKK naar de Prinses Marielaan 8 te Baarn, waar in een kantoorvilla de begane grond wordt gehuurd.

Van 2014 tot 2023 op de Ostadelaan

Na vele jaren aan de Bilt­straat geves­tigd te zijn geweest verhuisde het SRKK in 2014 naar de Adriaen van Ostadelaan 140 in Utrecht. Hier werd een vleugel op de eerste etage gehuurd met een kleine tien kantoren, een grote ver­ga­der­zaal en een repro­ruim­te. Het SRKK heeft zich de afgelopen (bijna) tien jaar ont­wik­keld tot een flexibele en efficiënt werkende organi­sa­tie waarbij af­han­ke­lijk van de werk­zaam­he­den, zowel op kantoor als op andere locaties wordt gewerkt. Het kantoor aan de Van Ostadelaan is daar­mee een maat te groot voor het hui­dige SRKK.

Goed bereik­baar in Baarn

De kantoorlo­ca­tie in Baarn is centraal gelegen en goed bereik­baar, zowel per auto als met het open­baar ver­voer. Het pand beschikt over eigen par­keer­gele­gen­heid en daar­naast is er in de omge­ving voldoende ruimte om te parkeren.

Bezoek­a­dres: Prinses Marielaan 8
3743 JA  Baarn
Post­a­dres: Postbus 262
3740 AG  Baarn
tele­foon­num­mer: 030 - 232 6900 (onge­wij­zigd)Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose