Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

Andere procedure voor gratis VOG

gepubliceerd: woensdag, 5 juni 2019
Andere procedure voor gratis VOG

Per 1 juli 2019 houdt het centrale contactpunt Gratis VOG (Verklaring Omtrent het Gedrag) bij het landelijk Secretariaat van het Rooms-Katho­liek Kerk­ge­noot­schap (SRKK) op te bestaan. Dat betekent dat parochies vanaf dat moment zelf digitaal gratis VOG’s voor de aangewezen groepen vrij­wil­lig­ers moeten gaan aanvragen. De parochies worden over de procedure geïnformeerd door het eigen bisdom.

Gratis VOG blijft

Voor een gratis VOG komt iedere vrij­wil­lig­er in aanmerking die hulp of begeleiding biedt aan kwetsbare mensen in een afhankelijk­heids­si­tua­tie, zoals minderjarigen, ouderen, zieken en mensen met een verstandelijke beperking. Voorheen konden parochies de VOG’s aanvragen via het daarvoor speciaal ingerichte centrale contactpunt. Nu parochies in 2019 allemaal een eigen Kamer van Koophandel-nummer krijgen, kunnen zij via eHerkenning zelf in contact treden met de overheid voor het aanvragen van de VOG’s.

KvK-nummer parochie nodig

eHerkenning is in dit geval een voor­waarde voor het communiceren met de overheid. Inmiddels hebben parochies rechtstreeks van de Kamer van Koophandel (KvK) bericht ontvangen over hun inschrijving, of zij ontvangen dat bericht zeer binnenkort. Met het eigen KvK-nummer kan dan een eHerkenningsmiddel op beveiligingsniveau 1 worden aangevraagd, waarmee de parochie vervolgens de gratis, maar overigens ook de benodigde betaalde VOG’s, kan aanvragen. Ook over het verkrijgen van eHerkenning informeren de bisdommen hun parochies door het stap voor stap uitleggen van de procedure.

VOG verplicht

De VOG is sinds 1 januari 2014 door de R.-K. Kerk verplicht gesteld voor priesters, diakens en pastoraal werk(st)ers, voor religieuzen en voor bepaalde ker­ke­lijke vrij­wil­lig­ers en functionarissen.

 

(tekst en illustratie overgenomen van rkkerk.nl)
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose