Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Vrijwilligers - Veiligheid

gepubliceerd: maandag, 24 januari 2022

Overal waar mensen werken, moet gelet wor­den op de arbeids­om­stan­dig­heden. Vanuit de over­heid wordt hier beleid op gemaakt. Dit beleid gaat ook op voor de vele mede­wer­kers en vrij­wil­li­gers in ons bisdom. Op deze pagina vindt u de be­lang­rijk­ste in­for­ma­tie.

Risico Inventari­sa­tie en Evaluatie

De Risico Inventari­sa­tie en Evaluatie (RI&E) is een instru­ment ter inventari­sa­tie van de vei­lig­heid op locaties. Invulling van deze RI&E is verplicht. Ingevulde exemplaren kunnen wor­den opgestuurd naar:

Do­cu­mentenBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose