Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

Vrijwilligers - Onderscheidingen

gepubliceerd: vrijdag, 23 maart 2018

De Rooms-katholieke kerk kent sinds lange tijd de gewoonte om voor verdienstelijke leden van de geloofs­ge­meen­schap een kerkelijke onderscheiding aan te vragen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen pauselijke onderscheiding, ridderordes en onderscheidingen voor kerkmusici.

Bij de aanvraag wordt specifiek aandacht besteed aan de nadrukkelijke beleving van het geloof door de kandidaat, aantoonbaar in het dagelijks doen en laten, en het onbesproken gedrag. Gewijde personen komen niet in aanmerking voor een pauselijke onderscheiding of ridderorde. Religieuzen kunnen alleen in aanmerking komen als hun overste daar goedkeuring voor verleent; zij komen alleen in aanmerking voor een onderscheiding als Bene Merenti of Pro Ecclesia et Pontifice.

Aan de onderscheidingen zijn kosten verbonden, vanwege het maken en het verzenden van de stukken. Het duurt doorgaans minimaal zes maanden voordat een aanvraag is afgehandeld. Aanvragen kunnen ingediend worden middels het aanvraag­for­mu­lier, bij­ge­voegd met een Engels­ta­lig Curriculum Vitae en een aanbevelingsbrief van de pastoor/overste en van de aanvragers.

Neem voor actuele informatie over de tijdsduur van de aanvraagprocedure en de kosten contact op met het secretariaat.

Het Ereteken van Sint Bavo

Het Ereteken van Sint Bavo is een onderscheiding van de Kerk van Haarlem-Amsterdam welke is ingesteld door Mgr. Dr. J.M. Punt en wordt dan ook verleend door de Bis­schop­pen van Haarlem-Amsterdam. Het Ereteken is ingesteld om diegenen te onderscheiden die zich, minimaal 12½ jaar, op een bijzondere manier verdienstelijk hebben gemaakt voor de Kerk van Haarlem-Amsterdam. Dit kan zijn op Parochieel, Dekenaal of Diocesaan niveau.

Criteria

 1. Mensen die vrijwilliger/medewerker zijn van de Kerk in Bisdom Haarlem-Amsterdam
 2. Minimaal 12½ jaar inzet voor de Kerk in ons bisdom

Bene Merenti

De onderscheiding Bene Merenti (Goede verdiensten) werd ingesteld door paus Pius IX en was een kruis ter beloning van militaire verdiensten. De onderscheiding Bene Merenti wordt verleend aan personen die ‘minimaal 35 jaar oud zijn en zich minstens 10 jaar langdurige op geringe, doch opvallend verdienstelijke wijze in lokaal verband inzetten voor Kerk en samenleving’.

De medaille heeft een lagere status dan een ridderorde van de Heilige stoel maar zij wordt net als deze gedragen. 

Criteria

 1. Mensen van minimaal 35 jaar oud
 2. Minimaal 10 jaar op opvallend verdienstelijke wijze hebben ingezet voor Kerk en samenleving, ongeacht bisdom

Pro Ecclesia et Pontifice

Pro Ecclesia et Pontifice (Voor Kerk en Paus) is een pauselijke onderscheiding voor bewezen diensten aan de Rooms-Katholieke Kerk of het Rooms-Katholieke geloof. De onderscheiding is ingesteld op 17 juli 1888 door paus Leo XIII, ter gelegenheid van zijn 50-jarig priesterjubileum. De medaille wordt uitgereikt aan katholieke gelovigen van ten minste 45 jaar oud, die zich gedurende ten minste 25 jaar verdienstelijk hebben gemaakt voor het katholieke geloof of de Kerk. Het is het hoogste ereteken dat een leek kan ontvangen van de Paus. De medaille komt in het protocol van het Vaticaan na de vijf Pauselijke ridderorden.

Criteria

 1. Mensen van minimaal 45 jaar oud
 2. Minimaal 25 jaar verdienstelijk hebben gemaakt voor R.-K. Kerk en haar geloof
 3. Rooms-Katholiek, niet in loondienst bij een onderdeel van de Rooms-Katholieke Kerk, niet gewijd

Ridder/Commandeur in de Orde van St. Sylvester

De Orde van Sint Sylvester (Ordo Sanctus Silvestris Papae) is een ridderorde voor leken (=niet gewijde personen) van de Heilige Stoel. De ridderorde werd in 1841 als een ridderorde met de graden van Ridder en Commandeur ingesteld door Paus Gregorius XVI en is vernoemd naar Paus Sylvester I, die van 314 tot 335 na Christus paus was en keizer Constantijn de Grote zou hebben gedoopt.

Het ridder­schap van de orde wordt toegekend aan katholieken en niet-katholieken die zich in regionaal of diocesaan verband bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor geloof en/of Kerk, met name voor het apostolaat. Het commandeur­schap (met of zonder ster) kan worden gevraagd wanneer de betekenis van de verdiensten zich minstens op diocesaan niveau uitstrekt of als bevordering na een reeds toegekend ridder­schap.

Criteria ridder­schap

 1. Rooms-Katholieken en niet Rooms-Katholieken
 2. Regionaal of diocesaan verband bijzonder verdienstelijk gemaakt voor Kerk en/of geloof (apostolaat)

Criteria commandeur­schap

 1. Betekenis van de verdiensten strekken zich minstens op diocesaan niveau uit
 2. Of als bevordering na toegekend ridder­schap

Ridder/Commandeur in de Orde van St. Gregorius

De Orde werd op 1 september 1831 door Paus Gregorius XVI ingesteld als een beloning voor de te hulp geschoten Oostenrijkse officieren en de tijdens het revolutiejaar 1830 trouw gebleven inwoners van de Pauselijke staat. De naam verwijst naar de machtige middeleeuwse Paus Gregorius I (590-604).

De Orde van St. Gregorius wordt, ongeacht geloofsovertuiging, verleend aan hen die in interdiocesaan of landelijk verband opmerkelijke verdiensten hebben geleverd voor geloof, Kerk of maat­schappij.

Ridder in de Orde van de H. Gregorius de Grote (Equites), kan aangevraagd worden voor degenen die zich interdiocesaan of landelijk bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor geloof en/of Kerk en maat­schappij. Commandeur in de Orde van de H. Gregorius de Grote, voor degene die zich op buitengewone wijze verdienstelijk heeft gemaakt voor geloof en/of Kerk en maat­schappij, waarvan de betekenis zich uitstrekt tot kerkprovinciaal of landelijk niveau (Commendatores).

Criteria ridder­schap

 1. Rooms-Katholieken en niet Rooms-Katholieken
 2. Landelijk of interdiocesaan verband bijzonder verdienstelijk gemaakt voor geloof en/of Kerk en maat­schappij

Criteria commandeur­schap

 1. Betekenis van de verdiensten strekken zich minstens op interdiocesaan of landelijk niveau uit
 2. Of als bevordering na toegekend ridder­schap

Pauselijke zegen

Wanneer katholieken niet in staat zijn om de paus te ontmoeten, kunnen zij een pauselijke zegen (benedictio papalis) aanvragen in de vorm van een document. Deze zegen kan aangevraagd worden bij per­soon­lijke hoogtijgebeur­te­nissen zoals doopsel, communie, vormsel, huwelijk en huwelijksjubilea, of bij parochiële gelegenheden en jubilea daarvan.

Criteria

 1. Mensen/zaken waarover de zegen gegeven wordt, dienen Rooms-Katholiek te zijn;
 2. De zegen wordt niet verleend aan overledenen, dieren of materiële voorwerpen;
 3. De zegen wordt niet verleend ter gelegenheid van iemand geboorte, overlijden of gebeur­te­nissen uit het verleden.


Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose