Bisdom Haarlem-AmsterdamDelen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

Documenten

Aanstelling

Gedragscode

Onderscheidingen

Werving

Veiligheid

Contact

Afdeling Kerkopbouw

Mw. L. Romijn of Dhr. M. van der Knaap
Tel.: 023-511 2600
E-mail: kerkopbouw@bisdomhaarlem-amsterdam.nl

Vrijwilligers - Aanstelling

gepubliceerd: donderdag, 22 maart 2018

De aan­stel­ling van een vrijwilliger in een bepaalde functie vindt doorgaans plaats doordat reeds actieve vrijwilligers nieuwe vrijwilligers enthousiast weten te maken zich ook in te zetten. Dit betekent vaak dat een toetsing van de geschiktheid van de nieuwe vrijwilliger pas blijkt tijdens het uitvoeren van het werk.

In sommige gevallen is het van belang dat vrijwilligers officieel voor hun functie worden aangesteld. In dat geval is een gesprek met de pastoor en/of een gedelegeerde van het bestuur noodzakelijk. In dit gesprek kan de geschiktheid van de kandidaat worden bekeken. Doorgaans betreft dit functies binnen het parochie­bestuur, of in het pastoraat aan kwetsbare doel­groepen zoals kinderen, jongeren en zieken.

Voor bestuursfuncties geldt dat er een benoeming door de bisschop moet worden aangevraagd. Hiervoor kunt u terecht onder benoemingen.

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

Voor aan­stel­lingen van vrijwilligers voor het werken met kwetsbare doel­groepen is een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) noodzakelijk. De aanvraag hiervoor loopt via het Secretariaat van de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland. Aan deze VOG zijn géén kosten verbonden.

Voor parochianen die werken met de Ledenadministratie van de parochie is eveneens een Verklaring Omtrent Gedrag noodzakelijk. Deze aanvraag dient de parochie zelf te verzorgen middels het formulier dat door de overheid wordt verspreid.

Voor penning­mees­ters in het bestuur van parochies, PCI’s en overige kerkelijke instellingen is tevens een Verklaring Omtrent Gedrag nodig. Daar het de bisschop is die deze personen in hun functie benoemt, is het noodzakelijk bij de benoemingsaanvraag een kopie van de VOG mee te zenden. Zonder deze VOG kan de benoeming geen doorgang vinden. De originele VOG is voor de administratie van de parochie, die eindverant­woor­de­lijke blijft.

 

 Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose