Bisdom Haarlem-Amsterdam


Documenten

Aanstelling

Gedragscode

Besturencursus

Onderscheidingen

Veiligheid

Contact

Contactpersoon onderscheidingen:

Contactpersoon algemeen:

Vrijwilligers

gepubliceerd: donderdag, 3 januari 2019

Een pa­ro­chie kan niet bestaan zon­der de inzet van vrij­wil­li­gers. Gemiddeld heeft een pa­ro­chie ruim hon­derd pa­ro­chi­anen die actief zijn als vrij­wil­li­ger op het gebied van li­tur­gie, catechese, diaconie, etc. Som­mi­ge functies binnen het pas­to­raat, zoals het werken met jon­ge­ren of zieken, vragen extra aan­dacht.

Besturen kunnen hier de be­lang­rijk­ste in­for­ma­tie vin­den welke van belang is in een vrij­wil­li­gers­orga­ni­sa­tie. De in­for­ma­tie onder deze tab­bla­den wordt de ko­men­de periode aan­ge­vuld.Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose