Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Documenten

Contact

  • 023-5112600, algemeen Secretariaat

Personeelszaken

De functie van staffunctionaris personeelszaken wordt voorlopig waargenomen door

  • Vicaris-generaal mgr. dr. B.J. Putter

Personeels- en salarisadministratie

Personeelszaken - Gedragscode

gepubliceerd: vrijdag, 16 maart 2018

Voor alle beroeps­krachten in het pas­to­raat heeft de Neder­landse Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie in 2014 een Gedrags­co­de Pas­to­raat opge­steld, die in april 2018 voor het laatst is aan­ge­past. Deze gedrags­co­de heeft als doel het bewerkstelligen van correcte, pro­fes­sio­nele omgangs­vor­men binnen het pas­to­raat.

De gedrags­co­de is bedoeld voor alle mensen werk­zaam in het pas­to­raat, en in het bij­zon­der voor degenen die door de Bis­schop zijn benoemd in hun functie na het ont­van­gen van de wij­ding of zen­ding. De Gedrags­co­de Pas­to­raat is geen vrij­blij­vend aanbod.

 Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose